Ooäk!

 

Med anledning av en företrädare för svensk demokrati inte förstått den enklaste av principer utan upphöjer svek till moral.
Unknown.jpeg

Man talar vitt och brett om den representativa demokratin som en grundbult i vår svenska demokrati och där representationen hänger intimt samman med en moralisk plikt. Glöm det!

Här kommer en folkvald riksdagsman och tar time-out från, den för oss alla, omhuldade princip. Och detta för egen vinning – en vinning som ådagalägger en moralisk ruttenhet utöver det vanliga.
Herr Reslow, han heter så, kanske även bör fundera något över begreppet mandatperiod, som säger att han fått folkets mandat att företräda sina röstare under en given tidsperiod. Anser man sig inte kunna uppfylla dessa kriterier så skall han avgå med omedelbar verkan och en suppleant inkallas.
Eller skall han få bidra till att urholka den representativa demokratin?
Och herr Åkesson kanske borde inse samma sak, genom att bidra och hälsa herr Reslow välkommen. Men kanske man inte skall låta sig förvånas då den demokratiska fernissan är ytterligt tunn i herr Reslows tillflyktsparti.
Representativ demokrati – jo, pyttsan!

1 kommentar

Filed under Kultur

En omogen marknad.

images.jpeg
Ja, jag vet. Jag tar till orda i ett känsligt ärende och i en mycket tabubelagd fråga, men jag kan inte hjälpa att jag måste konstatera att just i det här fallet fungerar marknadskrafterna väldigt dåligt – för att inte säga; skandalöst dåligt! Vilket samtidigt är ganska märkligt eftersom kunskapen i ämnet finns hos stadens näringsliv och en marknad där politikerna inte är sena att haka på genom regleringar och stimulanspaket. Men just i den här näringsgrenen är alla tankar som bortblåsta om hur man skall få fart på verksamheten.

Inte ens den osynliga handen tycks fungera, ni vet den där teorin om att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet.

Näringen jag talar om heter tiggeri.

Jag handlar i min närbutik dit det dagligdags strömmar cirka 700 personer. Någon dryg kilometer längre bort finns ett köpcentrum där enligt uppgift cirka 20.000 köpsugna strömmar in och ut. Och även om detta tempel har 4 entréer så handlar det om en cirka 5000 personer i snitt vid varje ingång.
Om man summerar så borde det kunna sitta cirka 5 tiggare vid varje entré om man utgår från att min närbutiks marknad är ”lönsam”. Men så är inte fallet. Nej. Köpcentret ger endast 4 tiggare möjligheter att fylla sin mugg. En i varje väderstreck.
Nu undrar jag.
Vem fördelar tiggerimarknaden i Uppsala? Vad gör Handelskammaren? Och vad gör stadens politiker åt detta resursslöseri?

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Jag har tänkt …

11010565_951422888242571_4245739296731033279_n.jpg

En herre vid namn Morgan Johansson – (förvillande lik vår nuvarande justitieminister) – har uppmanat mig, som motståndare av kvotering i bolagsstyrelser, att tänka. Han vill säga – att jag skall tänka rätt.
Jag har tänkt många gånger och varenda gång kommit fram till samma resultat: Vad har kompetens med kön att göra?
Så långt är jag överens med hr Johansson att kompetens stärker Sveriges konkurrenskraft, men detta faktum har väldigt lite med kvotering att göra.
Och jag hoppas, vid högre makter än en justitieminister, att kompetenta bolagsstyrelser förser sig med rätt kompetens.
Är inte detta fallet så är de bolagen illa ute.

 

2 kommentarer

Filed under Kultur

Det gäller SAS så att säga

images.jpeg

Min hustru var med och kämpade för att kvinnor skulle kunna bli purser i SAS. Det handlade om tidigt 70-tal. Och visst var det ett framsteg vad gäller jämlikheten. Hon skulle kunnat utropa ”Herregud SAS, kom och möt resten av oss i framtiden”, men det gjorde man inte på den tiden. Än mindre hade man synpunkter på uniformernas utseende. Det var på den tiden då SAS´ värdinnor bar uniformer som väckte berättigad uppmärksamhet världen över. Speciellt då den tidens sommar uniform, om ni minns.

Men nu gäller andra värderingar när en, för mig okänd programledare, använder just frasen ”Herregud SAS, kom och möt resten av oss i framtiden”. Men nu gäller det något helt annat. Nu handlar det inte om varken uniformstvång eller något annat ”frihetsberövande” alternativt kränkande. Nej nu handlar det, enligt tidningen Expressen, om att SAS nekat en muslisk kvinna  anställning, pga att hon hävdade sin rätt till att bära slöja.
images
Med risk för att provocera vill jag därför vissa en bild på en manlig sökande till att bli flygvärd. Jag är härvid ganska säker på att Gina Dirawi – (ja hon heter så, programledaren) – inte skulle framträda för att stötta, den för mig okände man, genom att uttala ”Herregud SAS, kom och möt resten av oss i framtiden”, om han nekats anställning.

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Framtiden – en ättestupa?

Unknown.jpeg

I en artikel i senaste utgåvan av tidningen Fokus, kan man läsa i en artikel om framtiden – om allas vår framtid. Det handlar om åldringsvården. Skrämmande läsning är väl bara förnamnet.

Parentetiskt påminner jag mig, vid läsning av artikeln, ett uttryck som min legendariske chef, Bertel Tingström, tillika framstående numismatiker och 10.000-kronorsfrågevinnare, använde sig av vid ett tillfälle då han bedömde en förhoppningsfull försäkringskunds samlade slantar:
– Det här ingen myntsamling – det här en samling mynt!

Så kan man också se på åldringsvården. Det handlar om samma sak men med en individuell bedömning. Och en strikt skiljelinje.
Om du är under 65 år och i behov av vård så har du rätt till goda levnadsvillkor, men om du är över 65 så har du rätt till skälig levnadsnivå.
I socialtjänstlagen förekommer alltså begreppet skälig, medan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, då heter måttstocken goda.
Så om du vill få god omsorg – bli då funktionshindrad före 65!

Min fundering kanske blir mer av filosofisk art, men innehåller ändå viss relevans.
Hur kan man i lagar använda sig av ett så värdeladdade ord som ”skälig” och ”god”?
Är det möjligt att det sitter en socialsekreterare som har tolkningsföreträde av begreppen.
En vår tids ättestupa?

Som sagt är vårdbehövande att likställa med en myntsamling eller är vi snart där att vi all kommer att betraktas som en samling mynt?

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

De lege lata – de lege ferenda

1356785445593703SHUT-UP.jpg

”Vem har rätt att ställa ut på Bokmässan?”
Redan för ett år sedan ställdes denna felaktiga fråga som ämne för en debatt på förra årets bokmässa (2016). Och så, några månader senare är samma fråga aktuellt återigen. 150 författare, vetenskapsmän, akademiledamöter har i en DN artikel aviserats sin bojkott av stundande mässa.
Eftersom åsiktsfriheten/yttrandefriheten är reglerad i grundlagen, måste man förstå att dessa, som kritiserar Nya Tiders deltagande i årets bokmässa (2017) tar mun full.

För mig skulle det härvidlag kanske vara dags för samma som ovanstående att inse att kanske är dags att lägga fram ett förslag på hur skrivningarna i grundlagen, enligt deras mening, bör  utformas.

Eventuella förslag bör åtminstone förutsätta en grundkurs i juridik där begreppen de lege lata de lege ferenda är centrala.
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_lege_ferenda

Förslag kan skickas till DN för vidare publicering, men jag tar gärna emot en kopia.

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Lottsverige

hjul-av-affärsförmögenhetbegreppet-60486168.jpg

Som så mycket annat som känns som ett skämt i dessa dagar– jag tänker primärt på det svenska vädret – så möts jag av en rubrik i Dagens Nyheter på planet hem från Frankrike Lottning till populära skolor.

En utredning som arbetat under namnet Skolkommissionen har lagt fram ett antal förslag för att förbättra den farligt ”lutande” skolan och jag skall naturligtvis inte göra mig lustig över utredningens ambitioner att ”rätta upp” det svenska skolväsendet, men den föreslagna lotteriverksamheten påminner mig om den radikala lösningen som förslogs för det materialiserade lutande tornet i Pisa. En rysk ingenjör föreslag att man skulle räta upp tornet – en gång för alla. (Antagligen var det samma ingenjör som ansåg sig kunna bevisa att den först människan var en ryss som skapade sig själv i en flaska).

Skämt åsido, men jag väntar bara på att demokratiminister Bah Kuhnke skall låta sig inspireras och ge direktiv till en kommission som får i uppdrag och att låta även lotten sköta den svenska demokratin.
I stället för att hålla val vart fjärde år kan man väl ställa till med en jättetombola. Alla röstberättigade kan bege sig till närmaste lotteristånd för att snurra på, ett av  lotterikommisionen,  godkänt demokratihjul. Valhemligheten kan uppfyllas genom att medborgarna går bakom ett rött skynke – det gamla gröna kan skapa felaktiga associationer – och trycker igång ”sitt” demo-hjul. Ljudet av hjulets ekrar ger en illusion av eftertänksamhet fram till att hjulet stannar slumpmässigt på den, på hjulet förprogrammerade riksdagskandidaten.

Lotten har talat och demokratin är räddad!

Hurra!

valbås

1 kommentar

Filed under Kultur