EU post Corona

 

images

Tillhör du kategorien som tycker det är bra att vi är med i EU?
Antagligen – (57% för 17% mot och 26% vet ej)
Tillhör du kategorien som inte vet vad det innebär att vi är med i EU?
Antagligen tillhör du de 100% som inte vet – (mitt antagande)
Och det framför allt nu när unionen skall visa vad som menas med EU

Nu talar jag fr.o.m. nu i egen sak och säkert finns det många i min omgivning som anser sig väl insatta, men vi kan ju börja med grunderna. Begrunda de fyra huvudorganen nedan och sök svara för dig själv – vilka beslutar om vad och hur stor påverkan har dessa organ på vårt land.

 • Parlamentet
 • Kommisionen
 • Ministerrådet
 •  Europeiska Rådet

Var nu inte ledsen för ditt/mitt tillkortokommande. Så här på rak arm har ingen svensk riksdagspolitiker kunnat svara på de olika organens kompetensområde för att inte tala om EU:s inflytande på svensk politik. Inte ens Riksdagens EU information kunde svara på frågan. ”Gissningsvis ≈ 70%” var ett svar”, när jag ringde upp.

Varför ringde jag då upp och intresserade mig för EU-frågor.
Jo, jag ville ha svar på hur man hanterade Corona-pandemin inom EU och uttryckte att den information som ges kändes något futtig.
Läs och begrunda:
EU vidtar olika åtgärder med anledning av coronaviruset. Det handlar till stor del om att EU:s institutioner stöttar, samordnar och på olika sätt underlättar det arbete som medlemsländerna gör själva på hemmaplan.

”… stöttar, samordnar och på olika sätt underlättar det arbete som medlemsländerna gör själva på hemmaplan.”

Vilket djefla snömos! tycker jag som sitter som frisk 70+-are i hörn av Europa och får inte röra mig fritt – i Europa!

P.S. Orkar du med mer snömos?

Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor.

 

Historiens vingslag

download.jpg

 

Det är inte utan att man kan ana historiens vingslag; dvs historien tycks gå igen.
För att gå direkt på sak.
Man kan undra om det snart kommer att börja tillverkas namnstämplar med våra vanligaste statsråds namnteckningar på.
Den här krian handlar om en förflugen tanke då historien verkar gå igen!

Med beaktande av dagens situation i vilken Folkhälsomyndigheten kommit att bli den instans som fått stå för svensk pandemipolitik kan man lätt dra paralleller med Frihetstidens statskonst. En tid då ledarskapet flyttades till dåtidens myndigheter, där kompetensen stod att finna.

Frihetstiden kan man säga började med att Ulrika Eleonoras man, Fredrik I, kom att regera Sverige. Han talade latin, italienska,franska, latin och naturligtvis tyska.
Men inte svenska!
Detta faktum, hans brist på, inte bara, språklig kompetens, öppnande för att han skulle komma att betraktas som en bifigur, men med den skillnaden att dåtidens Anders Tegnell hette Arvid Horn.
I alla händelser kom Fredrik I att mer och mer ägna sig åt sin favoritsysselsättning, erotik, och lät sig representeras av en namnstämpel, framtvingad vid sjukdom.

Så kom hans efterträdare Adolf Fredrik på tronen. Denne hade kanske inte samma intressen som sin föregångare, men ägnade sig, även han åt andra välsvarvade tingestar, nämligen snusdosor. Nu kom namnstämpeln att nyttjas, inte bara vid behov, utan av tvång då den ointelligente konungen varken förstod eller ibland vägrade att signera väsentliga handlingar. Makten kom därför att förskjutas från despotism till en viss parlamentarism.

På något sätt känns det som om historien går igen, men nu i Coronatider. I brist på ledning verkar det som om myndigheterna tagit över i sakfrågorna.
Att Frihetstiden dessutom styrdes genom det s.k. Sekreta utskottet gör om möjligt jämförelsen med dagens samhälle kanske än mer pikant.

P.S. Kanske begreppet ”stämplat ut” kommer att höras i kanslihuset inom en snar framtid?

 

När tiden är ur led

images

I dag är det den 1 juli och vi går mot mörkare tider.
Men det har funnits andra tider!

Tänk; jag förstod aldrig vad som menades med strofen som man sjöng som ung: … å den ljusnande framtid är vår
Handlade vår om ”andras ljusnande framtid” eller skaldade han– Herman Sätherberg – helt sonika om en kommande årstid. Nej, så banal kunde han väl inte vara?
Nej! För i följande rader hänvisar han ju till våra sinnen.

I alla händelser undrar jag om Herman Sätherberg skulle kommit in på topplistorna med den här låten idag? Säkert måste han då skrivit om följande rader: … inga stormar än i våra sinnen bo … För snarare tvärtom har – det har stormat i våra sinnen sedan lång tid tillbaka. (se ovan)

Men jag skulle gärna vilja hört och sett(!) Löfvin, Hallengren, Tegnell, och Carlsson, iförda studentmössor sjunga ut för fulla halsar, när dom satte mig i karantän:

Sjung om studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtan med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än,
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!

Men istället blev det en kommission!

 

 

Ett Alexanderhugg – eller – så skapas en myt!

images

Uppsalaprofessorn Erik Åsard är kanske en av de mest insatta i vad gäller mytbildning och kospirationsteorier. Om inte annat vittnar hans böcker i ämnet om hans sakkunskap.
Såsom varande professor emeritus i nordamerikastudier har han haft en riklig flora att ösa ur – inte minst nu, då konspirationsteorierna står som spön i backen.

Onsdagen den 10 juni kommer säkert att skrivas in i historieböckerna som det datum då en av vår tids största myter såg dagens ljus. Onsdagen var den dag  då åklagare Krister Peterson strax efter klockan 9.30 förlöste ett missfoster genom ett självsvåldigt* besluta om kejsarsnitt. Outsagt, men förståeligt, ansåg han att alltings moder gått alltför långt över tiden.
Eller kanske den gordiska knuten ligger närmare till hands. Ett radikalt beslut, men knuten ligger ändå olöst.

Jag förstår nog inte riktigt hur upplägget var tänkt, men nog kan man säga att förväntningarna spändes till bristningsgränsen sedan åklagare Peterson meddelat att Palmemordet skulle vara löst innan halvårsskiftet 2020. Akademiledamoten Peter Englund har vid tillfälle påpekat att vi kräver proportion och symmetri av historien och därför vill vi helst att en stor händelse skall ha en stor orsak … … och så kommer Christer Peterson dragandes med en oansenlig Skandiatjänsteman.

Och som Erik Åsard skriver i en av sina böcker: ”Om en stor del av befolkningen i ett land tvivlar på vad makthavarna säger, skapas automatiskt ett utrymme för alternativa berättelser som lycksökare i branschen inte brukar vara sena att utnyttja”.

Rader som åklagare Krister Peterson borde ha läst innan den famösa onsdagen 10 juni.
Inte utan tvivel!

 • Jag har ännu inte hört huruvida RÅ sanktionerat beslutet

 

 

 

 

Dags för en sanningskommision i vilken Erik Åsard bör vara självskriven

 

I Trumps anda

Stackars regeringsföreträdare.
Var hämtar de sin information innan de går ut i olika bombastiska uttalanden?

Det har varit ett antal svarta veckor för många av dem.
Eller ska man säga till deras försvar – rötmånaden kom ovanligt tidigt i år.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tullar på sanningen vad gäller svensk energiförsörjning.

Statsminister Stefan Löfven rosar just inte sina aktier i Agenda.

och Utrikesminister Ann Linde ger Sverige ett ansikte utåt!

 

Men som om det inte vore nog med det, fick utbildningsminister Anna Ekström en i solar plexus.
I morgonens SvD kan man läsa om ett studentfirande i Laholm där 200 unga studenter samlades, med följd att ett flertal smittats.
Det är inte utan att man härvid påminns om en presskonferans där Anna Ekström berättade om hur årets studentfirande skulle gå till, men tydligen har inte eleverna förstått alvaret. Eller är det så att Anna Ekström förblindats av PISA-utredningen?*
Utbildningsnivån där bland annat läsförståelsen mättes har tydligen inte nått de höjder som utbildningsministern förespeglat svenska folket.

* En presskonferens som vilade på felaktiga uppgifter har det visat sig.

 

Där ser man …

images

Mina mornar startar oftast väldigt tidigt, vilket gör att jag lyssnar till Morgonekot redan vid 6-tiden. Och så en repris klockan 7.
Normalt brukar jag inte fundera så mycket över alla nyheter som sköljer över en på morgonkvisten, men ibland kan tankarna dra iväg arla – långt bort från det egentligas livet.
I morse vaknade jag således till att skådespelaren Rolf Passgård läste högt ur en boken Händelser vid vatten ”skriven av författaren Kerstin Ekman”.

Egentligen hade min fundering inget med varken Rolf Lassgård eller Kerstin Ekman att göra, men genast började jag reflektera över genustillmälet ”författare” och vårt språkbruk. Kerstin Ekman är, efter vad jag vet, att betrakta som kvinna och borde därför i mina gerontöron, tituleras författarinna. Men icke så.

Samma sak gäller ett annat skrå – skådespelare.
Om någon börjat tala om skådespelerska, så associerar man säkert det med namn som Tora Teije, Inga Tidblad, Karin Kavli m.fl. Att titulera Mia Skäringer skådespelerska skulle antagligen ses som en insinuation.
Och Hollywood skulle antagligen tappa till stor del sin aura om man bara skulle avköna och inskränka priset till bästa till ”best actor” …
… för att inte tala om operasångare Birgit Nilsson!

Som tur är behöver man inte gå vilse längre i den svenska språkdjungeln. Allt finns ju på nätet nu för tiden!
Utan varken karta och kompass har jag kommit ut med en större insikt än den jag innehade vid 7-tiden i morse.
Det är bara att läsa!

P.S. Men en fundering som man kan undra över är hur länge bestämningen kvinnliga präster kommer att hänga med i vårt språkbruk. Ärkebiskopen har ju redan passerat det språkliga nålsögat.

 

 

Åsiktstaket

Man dansar däruppe – klarvaket
är huset fast klockan är tolv.
Då slår det mig plötsligt att taket,
mitt tak, är en annans golv.

Jag tycker mig förmärka en tendens, alltsedan internet kom in i våra liv.
Jag växte upp med 1 (en) TV-kanal och allting var mycket enkelt. Antingen hade man sett Per Oscarsson klä av sig i Hylands hörna och tyckte att det var skandal eller annars hade man inte sett programmet. Jag kommer inte ihåg en enda person som sett inslaget och tyckte att det var bra, men så fanns det de som sett inslaget och ljög – de hade nämligen en avvikande åsikt. Men hur skulle man kunna motivera att en bleksiktig skådespelare började klä av sig på bästa sändningstid och tycka det var bra?

Men som sagt – nu lever vi i i internet-tider och antas veta allt om alla. Det räcker inte ens att säga att jag varken sett eller hört … då är man suspekt!

 • Var det Stig Engström som mördade Palme?
 • Tycker Du att Löfven gjorde bort sig Agenda?
 • Våldsbrotten har ökat – är det Corona- epidemien eller invandrarna?
 • Bör man välta alla statyer av Linné?
 • Litar du på Anders Tengnell?
 • Tror du man hittat pistolen som användes vid Palmemordet men staten mörkar?
 • Stöttar du BLM?

Ett antal frågor som kräver svar!
Direkt!
– Har du inte hört/sett via radion, TV, FB, I-pod, Acast ? …? …?

Att Nils Ferlin fångat detta vårt öde /se ovan/ kan jag endast tillägga och citera August Strindberg konstaterande i Ett Drömspel: Det är synd om människorna.

Lyssna och begrunda!

Stefan Löfven - Lovebomba #mothatbrott

Tyvärr hade jag inte möjligheten att beskåda och lyssna till när vår statsminister Stefan Löfven begick politiskt självmord i söndagens Agenda. Vid tillfälle skall jag försöka se hela eländet, men i avvaktan på det kan jag ändå inte avhålla mig från att reagera starkt på vad han lyckades prestera på 2 minuter i samma program och då gällde det den svenska strategien – (så kallade)
Här sitter karln, tillika vårt lands ledare, förnöjd och ”stolt” och försöker hitta så många argument han förmår för att rättfärdiga regeringens politik. Sverige kan och vet bäst – alla andra har fel! – men med tillägget ”vi får avvakta och se när vi har hela bilden klar för oss”.

Vilken cynism, vilket förakt för mänskligt liv – men framför allt för äldre människor.

Herr Löfven! Ponera att pandemin  handlat om att drygt 1600 barn* som avlidit.
Hur hade din retorik sett ut då – ”vi får avvakta och se när vi har hela bilden klar för oss”!
Ditt och dina företrädares förakt för äldre återspeglar sig i detta uttalande och i den förda politiken som pågått under åtskilliga år. Attityden gentemot äldre som genomsyrat vårt samhälle har tyvärr kommit att blottläggas på ett obarmhärtigt sätt och så – så sitter du där och ler i mjugg!

 

 • Enligt uppgift i programmet hade 4874 människor avlidit vara v en tredjedel på äldreboende.

Brist på börs!

images

Är det så att vi människor är beroende av ritualer, eller är det ritualer som gör oss till det vi är. Alltsedan det mesta av ritual kom att hänföras till kyrkliga riter, så verkar det som behovet även det sekulära samhället gör anspråk på symboliska handlingar.

Döm därför om mångas förvåning när de slog på radions P1 och för att lyssna till dagens börsnyheter. Det handlar inte om de traditionella börsnyheterna, som på 50-talet lästes i direktsändning från Börshuset klockan 13.00. Då handlade det om  ”Tändstickor A plus ett”, ”Tändstickor B minus ett”, ”Aga fria oförändrat” osv, osv …
Och det var alltid en kvinna som läste börsnyheterna!n Varför kan man undra, dessa nyheter som var en direkt följd av vad ”herrarna på börsgolvet” hittat på under dagen.

Nej de, vad jag vill kalla dagens börs handlar om senaste Corona-nyheterna. Och då handlar det om ”bekräftat smittade … 140 fler” och så dödstalet som stiget med 79 personer och nu är uppe i 4264. Och ständigt en – (och samme man) –  som förmedlar budskapet.
Men likheten (sic!) ligger inte långt bort.

Och så … så idag;  sändes istället ett annat program – Klotet – där annat elände förmedlas. Programmet som bevakar en annan apokalyps – miljöfrågor.
Mao ord ritualen klockan 14.00 består!

Thank God!

 

 

Tennisen känner inga gränser

images

                                     En annan 70- plusare

Författaren och journalisten Göran Rosenberg uttalade en farhåga i morgonens krönika  i programmet Gomorron Världen om huruvida ”Sverige har satt en ålderslapp på människovärdet”. (Läs gärna hela krönikan!)
Jag ser härvid framför mig sjukhussalar med sängar på långa rader märkta med färggranna prislappar  – en del röda, en del märkta med ”bäst-före-datum,  en del med tilläggstexten ”kort datum”. ”Avdrag göres i kassan”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ovan

stående påminner mig om en 25 år gammal replik uttalad av en svensk äldre herre med rötter i Österrike som ägnat mycken tid åt att spela tennis.
Sverige hade lottats mot just Österrike 1995 i Växjö i den inledande matchen i det årets Davis Cup-spel. Vad var väl lämpligare än att låta denne nestor slå första bollen . Dessutom skulle han fylla 100 år!

Jag arbetade med Svensk Tennis och Davis Cup på den tiden, varför jag kontaktade Internationella Tennisförbundet i London för att utverka avsteg från de strikta regler som annars gällde för alla Davis Cup-matcher. Säkert bearbetade jag ITF under 3 månaders tid och startdatum för matchen i Växjö närmade sig.
Till sist ringde vår österrikiske vän upp mig, något irriterad och bad mig ringa London och påpeka att ”mr Ehrenreich börjar betrakta sig som färskvara!”

Efter vad jag har läst fortsatte han att spela tennis i ytterligare 8 år!