”Rökare får betala mer för sina försäkringar”

Ovanstående ingress mötte oss idag i ett inlägg på DN:s debattsida. Författare var bl.a. försäkringsbolaget Skandias Nordenchef. Vid ett första påseende verkar allting vara ganska glasklart. Det är så klart att rökare skall betala för sitt missbruk, som kan åsamka övriga försäkringstagare ekonomisk skada. Argumentationen i sak finns det väl inte så mycket att orda om, men så finns det en principiell frågan som aldrig tas upp i artikeln. Låt oss betrakta fenomenet försäkring som företeelse. Försäkring bygger i sin grund på s.k. ömsesidig riskspridning – det vill säga att de som drabbades av skada, oavsett graden av risk, skulle kompenseras solidariskt av försäkringskollektivet. Vartefter försäkringsbolagen började betrakta verksamheten primärt som vinstdrivande, började man samtidigt att differentiera riskerna efter den mycket enkla formeln Hot x Sannolikhet = Risk, där sannolikheten kom att stå för försäkringsbolagens kunnande. Att bedöma olika risker och därigenom sätta ”rätt” premie” blev den faktor som styrde ett bolags framgång.
Utifrån den ovan nämnda formeln blir det därför logiskt att höja premier för rökare, då det bevisligen går att fastställa att ”rökares livslängd kommer att förkortas med i genomsnitt 10 år”. (Redan här undrar jag dock: kommer rökarnas egenpensionspremier att sjunka eftersom deras ålderspensionsutbetalningar torde bli färre?).
Men min huvudinvändning är: Varför stanna vid rökning? Sprit, fetma, sömnbrist … listan kan naturligtvis göras hur lång som helst … är alla riskpåverkande. Eller varför inte det värsta hotet av dem alla – alltför frekvent antibiotikabehandling. En samlad expertis är eniga om att en fortsatt över-förskrivning av antibiotika kommer på sikt att skörda tusentals liv.

I Skandias tänkta policy finns det dock många positiva saker att ta fasta på, som att arbeta aktivt för minskad rökning. Att arbeta förebyggande känns faktiskt mer etiskt riktigt än att ”straffa” rökarna, som känns cyniskt och tangerar uttrycket ”Skyll dig själv”. I stället för att börja med denna, dessutom svårkontrollerade riskbedömning, ser jag hellre att Skandia tar ett krafttag i det förebyggande arbetet. Där finns mycket att tjäna – både för Skandia som försäkringstagare.

För vår ”vidare” demokrati …

Den kanske mest relevanta frågan man kan ställa sig inför EU-valet är: Var skall makten huvudsakligen förläggas? Det finns många alternativ, varför frågan inte är alldeles lätt att besvara. Är det hos folket – (demokrati), hos riksdagen – (representativ demokrati) – hos regeringen (parlamentarism) –  eller i EU? Enligt en intressant artikel på Dagens Nyheters debattsida, skriven av Carl Tham, tycks det finnas två förlorare – folket och riksdagen. Det senare har även klargjorts tidigare i veckan av riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. Detta faktum att folket anses som valboskap och att riksdagspartierna som transportkompanier är väl i ock för sig inget nytt, men det är intressant att denna debatt blommar upp så här, blott 10 dagar innan valet. Förhoppningsvis fortsätter den att blomma, trots att politikerna slutit borgfred för att inte störa, då makten fokuseras på ett litet, litet land – satt att leda den ”vidare” demokratiska utvecklingen. 

Axel

Skylt hos verkligheten … forts.

HPIM0928Under en sömnlös stund på mitt arbete skriver jag detta:
Min vandringskamrat Axel, som är mer bevandrad i såväl samhällsdebatten som Frankrike, har ju visat upp en tänkvärd skylt från Frankrike. Vi har under våra promenader träffat på en om inte direkt uppsjö så i alla fall ett antal olika skyltar, i allmänhet utvisande det ena eller andra men någon gång utvisande just ingenting alls. Det är de senare jag gillar.
Svårartat pedagogiska skyltar som talar om allt man behöver veta har naturligtvis sitt värde, men medge att det ändå är bra mycket mer spännande att gissa vad som menas i ett knapphändigt meddelande ute i skog och mark där väder och vind gjort budskapet ännu mer knapphändigt.
En vanlig punkt på skyltar är röd. Jag menar med det att det på många skyltar ofta finnas en röd punkt med texten ”Du är här”, möjligen ”Här är du”. Det är en text som alltid griper mig i mitt innersta. Dels talar den ju direkt till mig. Det är jag som är skyltens ”Du”.
Man känner sig utvald.

Här är du!

Här är du!

Men ibland blir man osäker. Den lilla röda punkten, som skall tala om var du är, faller inte så sällan bort. Och då undrar man. ”Var är här?”
Menas därmed att man är lite varstans, att man i likhet med Gud är allestädes närvarande?
Eller, och nu blir det riktigt existentiellt, gäller texten också när man gått därifrån? Då står ju skylten kvar, ensam i skogen, och menar på att du är där.
För om man nu fått veta att det är jag som är skyltens Du och alltså är här, det vill säga där, då gäller det väl även om man skulle befinna sig på annan ort? Eller har skyltens sanning upphört att gälla? Är informationen villkorad: ”Under förutsättning att du är här så gäller det som ett faktum att du är här”. Det skulle i så fall vara ett tämligen meningslöst budskap. För är det något man vet, var man än befinner sig, så är det ju att man är där. Vad man kanske skulle vilja veta är väl snarast var man är. Var är här?, typ.
Ni ser. De enkla budskapen är inte så enkla att ta till sig.
Och enkla budskap det drabbas vi ju ständigt av, inte minst i valtider. Där pekas med hela handen i än det ena väderstrecket, än det andra. ”Håll  dig till höger!”, ”Sanningen finns till vänster!”
Det låter ju enkelt och lättfattligt, förutsätt att man vänder ryggen åt den som talar. För då blir talarens höger också höger för mig och hans/hennes vänster är vänster också för mig. Står vänstern och påpekar att man inte får gå till höger, vad säger oppositionskollegan från Socialdemokraterna, som ju måste ses som stående till höger om vänster, då? Och Centern, som ju skall stå i mitten, ligger då till höger. Men för gamla högern, nya Moderaterna ligger de väl snarare till vänster och ännu mer gäller väl det för Kristdemokraterna som ligger till höger om högern.
Är det att undra på att folk som får frågan om de skall delta i EU-valet svarar att de inte är insatta?

Ursäkta, men vi förstår nog inte …

På dagens DN Opinion återfinner man gårdagens artikel , i vilken 7 arbetsgivardirektörer förespråkade frysta löner. Det finns naturligtvis mycket att fundera över, som t.ex. att de 7 ”edsvurna”(?) männens artikel illustrerades av 2 kvinnor (inte lika ”edsvurna”), eller kanske det mest frapperande och än mer ojämlikt, den löneskillnad det handlade om, mellan en arbetare och skribenterna. Men i dagens DN gjordes en uppföljning av gårdagens artikel, som spetsades av en liten ruta där artikelförfattarnas löner presenterades. Om man summerade de presenterade lönerna så blev det i runda slängar cirka 21.900.000 kronor eller en snittlön på cirka 3.200.000 kronor. Och det kan man ju fundera över. Men det som vi inte riktigt förstod var varför det skulle skilja 4.923.312 kronor mellan den lägst och högst betalde direktören. Har inte principen om likalön för lika arbete nått Svenskt Näringslivs företrädare, eller är det månne ett mått på herrarnas kompetens?

Flanörerna

Skylt hos verkligheten

Som vi skrivit i vår programförklaring myntade en filosof i bekantskapskretsen uttrycket: ”Huvudsaken är att det gör det samma”, och det tycker vi är en vis tanke.

Precis den andan verkar ha fått större spridning än man kanske kunnat ana. Det har vi lagt märke till under våra ändlösa promenader där ett plötsligt påkommet läsbehov får stillas av de skyltar som vi påträffar ute i geografin. Skyltarna vi tänker på är inte de som vanligtvis talar om för oss medborgare hur vi skall gå, alternativt inte, av typen ”Privat område” med tillägget ”Tillträde förbjudet”. Ej heller skyltar med uppmaningen ”Parkering förbjuden –  gäller ej skolans personal” (Det är ju ett egendomligt sätt att informera personalen.).

Nej, de skyltar vi tänker på är sådana som ger upphov till mer eller mindre filosofiska funderingar. Man kan säga att vårt behov av skylttolkning har blivit så vanebildande att vi med stor svårighet tar oss fram i naturen där välmenande myndigheter vill visa handlingskraft. Ständigt måste vi stanna upp på allt vad Upplandsleder, Linnéstigar och andra kommunala inrättningar heter, för att begrunda något kryptiskt meddelande. Skyltar kan dock ibland ha annat syfte än att vägleda oss. En skylt kan i bästa fall ge upphov till frågeställningar som kan berika.
Just en sådan stötte jag – Axel – på nere i Sydfrankrike, närmare bestämt i den medeltida staden Hyère.

 Skylten Ingenting har häntDär på ett hus – säkert mer än 400 år gammalt, kunde jag beskåda en skylt, som för den non-francofile läsaren bör uttydas sålunda: HÄR den 17 april 1891 hände absolut ingenting. Inför en sådan skylt stannar man gärna upp. Tanken svindlade. Föreställ dig att UNT hade en löpsedel som basunerade ut IGÅR HÄNDE INGENTING – dagens tidning utkommer ej. Eller en vackert leende hallåa låter meddela att ”ikväll blir det inget Rapport eftersom det inte hänt någonting överhuvud taget i hela världen. Det är kanske är något pretentiös och befängd tanke, men samtidigt kan man ibland fundera på om vissa s.k. nyheter som basuneras ut kanske borde, i större utsträckning genomsyras av Hyère-skyltens budskap.

Ursäkta …

Ursäkta … men kan man bli annat än trött på den opposition som vi fått här i landet. Jag tänker då primärt på de socialdemokratiska s.k. talesmännen. Om man inte vet något om den förda regeringspolitiken är det bara att lyssna till socialdemokraternas talesman i någon fråga, så vet man direkt. (Dagens sömnpiller levereras av socialdemokraternas utrikespolitiske, Urban Ahlin, talesman i dagens DN, där han kritiserar regeringens intresse för nedrustning – men han menar ointresse? Orsaken till den ”kraftfulla” oppositionen skulle vara att Nordkorea provsprängt en atombomb och då måste naturligtvis både regeringen och utrikesminister Carl Bildt ha sig en släng av sleven. Ahlin skräder inte orden: ”Det här sätter nedrustningsfrågorna högt upp på den internationella dagordningen och regeringens och Carl Bildts ointresse för nedrustningsfrågorna blir nu ett problem inte bara för Sverige.”

P.S. För ytterligare information så finns det upplysningsvis cirka 123000 ytterligare sömnpiller om man googlar med sökordet ”socialdemokraternas talesman

Insikter som Åsikter

Så har vi då åter fått ett exempel på när tro skall omvandlas till vetande.  
UNT.TV finns en liten minidebatt relaterad. Slaget om frågeställningen Existerar Gud? stod mellan Humanisternas Christer Sturmark och Kreationisterna(?), representerad av pastor Ulf Ekman från Livets Ord. Vi vill inte fungera som domare i en dylik batalj, men visst förekommer det en hel del bestickande detaljer. Bland annat är det roligt att betrakta pastor Ekmans ansiktsuttryck då han mottar en för honom ny insikt, vad det verkar, att vår västerländska kultur började långt före år 0. Till och med de gamla grekerna …
För oss påminner dock debatten om en engelsk sketch från tidigt 70-tal, där herrarna i tvenne familjer börjar utmana varandra om huruvida det finns ett liv efter detta. Diskussionens vågor går höga, men övergår så småningom i vadslagning. Den som får rätt skall betala den andre 100 quid. Dock övergår denna lösning av ett evigt problem i hur pengarna skall kunna överlämnas – om det inte finns något liv … efter detta.

Flanörerna

P.S. Observera att detta inlägg inte har ett dugg med Daniels inlägg om Dumt fôlk att göra – tro´t om ni vill!

Insikt om ett världsproblem

Härom dagen hamnade jag av en tillfällighet på en, i mitt tycke, intressant  hemsida, som behandlade ett, för några veckor sedan, hett ämne. Den minnesgode kommer säkert ihåg H1N1? …  Jaså inte det. Men svininfluensan då?  … Ja. den ja! Visst är det egendomligt i denna vår massmediala värd, att vi människor kan absorberas av en nyhet till den milda grad, för att bara några veckor senare ha glömt det mesta. I det här fallet föll mina ögon på en intressant artikel, på ovan nämnda hemsida, och ett citat som löd: Faktum är att när ett virus når media ökar dess smittsamhet, och dödlighet, med ett par tusen procent. Och det stämmer säkert i de flesta fall när det handlar om en en pandemi – ett dödshot mot mänskligheten. Men så finns det ett undantag – det handlar om antibiotikaresistens. (Denna farsot/pandemi är ingen nyhet – det är en pågående process och sådant ger inga rubriker. Ej heller bilder, för inte ens munskydd kan skydda mänskligheten.)

 Men om man läser smittskyddsinstitutets hemsida, så verkar det inte vara så farligt. Redan på inledningsraden står att läsa – ”Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner” och det känns ju ganska tryggt att veta. ”Växande folkhälsoproblem” – ja, ja, sådant går ju alltid att ordna. I det trygga folkhemmet där allting ordnar sig till slut.

Men om man nu vill ha ett annat perspektiv på det s.k.folkhälsoproblemet så har man kunnat man läsa i tidigare artiklar att ”pandemin är redan här och den har redan dödat miljoner”. Men vem bryr sig? I alla fall inte media! Och senast kom en artikel på Brännpunktssidan i SvD som en påminnelse om vad som pågår – i det tysta. Man undrar vad som skall till för att vi människor skall börja reagera. Det skall därför bli intressant och se om DN, genom sin idag startade artikelserie, bara kommer att ”skrämma” upp oss lite, eller om den kommer att ge ett mer bestående intryck.

Om Du inte vill bli uppskrämd utan istället få adekvat information om vad som händer så tycker jag att Du skall gå in på ReActs hemsida (Action on
Antibiotic Resistance) och prenumerera på deras nyhetsbrev. Det är gratis och man slipper dessutom bli passiv åskådare till medias periodiska fyrverkerier. 

 

Dumt fôlk

Under tidigare år hade jag planer på att ha en stående spalt i stadens vanligaste dagstidning där rubriken skulle vara Dumt fôlk. Jag kunde då visa att jag var inläst på Den Stora Litteraturen, i och med att titeln lånats från en av Frödings räggler eller paschaser, samtidigt som jag var garanterad att alltid ha ämne för mina kåserier. Av olika skäl blev det bara ett par sådana kåserier, men det var sannerligen inte brist på material som satte stopp för skriverierna!
Rubriken medger att man ondgör sig över eller gisslar allt från cyklister som tror att trottoaren är lämplig som cykelbana till politiker som tror att Principen är viktigare än saken och gladeligen offrar kår- och nationsväsendet bara för att det är Fult att tvångsansluta folk till organisationer. Till samma grupp människor, som ju är i god majoritet bland mänskligheten, finner man också teologer som tror att Gud, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare etc, är så till den grad korkad att han/hon bryr sig om vilken genital utrustning den präst har som predikar hans ord.
Ämnet är alltså outtömligt.
Problemet är emellertid att många av dem som beter sig korkat är i övrigt förhållandevis intelligenta människor. Det är bara det att de just i de här avseendena inte använder sina utförsgåvor.
För det kan väl inte vara jag som är dum?

EU-valet inställt?

Är EU-valet inställt?
Den frågan är faktiskt berättigad när man läser SvD:s webbsida där det framgår att gårdagens partiledardebatt  i SVT:s Agenda egentligen var avsedd att bli en debatt om det stundande EU-valet. Tydligen hade Agenda:s redaktionen kommit att ändra sig och i stället blev det nu en debatt som mest handlade om inrikespolitik. Det mest av programtiden gick närmast ut på att visa hur eniga man var, speciellt i det det rödgröna blocket. Så här i efterhand kan man dock göra några reflektioner:

Först och främst; var politikerna för räddhågsna– återigen speciellt i det rödgröna blocket – för att visa upp att man skiljer sig i  förhållandet till EU? Därför ingen EU-debatt?  Den andra reflektionen måste bli – om man nu känner sig lurad på en utlovad debatt – varför denna flathet? Det var väl bara att meddela programledarna att det var EU-frågan som man ville debattera. Eller var det kanske så att man gemensamt drog en lättnadens  suck över att man slapp denna splittrande fråga? 

P.S. Den lilla stund som EU-valet kom på tapeten så handlade faktiskt mest om förståelse, från både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt, för de väljare som tycker att det är svårt att se valet som viktigt.