Monthly Archives: juli 2010

Polis, polis … plåtpolis

Efter att ha läst om Daniels iråkade belägenhet kan jag inte annat än beklaga honom, men en sak skall han vara dj-fligt glad över – ett öde som många gör vad som helst för att det skall uppfyllas. Han har blivit sedd! Alltså finns han!

Han finns

Symptomatiskt dock för honom är hans sätt att beskriva sitt öde, läs Nyhetstorka, och de kommentarer som han refererar till, är att han likt en ståndaktig tennsoldat inte vill att andra skall utsättas för samma öde – att bli sedda. Således refererar han till ”En, som är advokat och med eftertryck länge hävdat att advokater är ett pack” eller ”En annan, som för många decennier avlade en jur kand-examen och därefter inte befattat sig med juridiken”. Jag kan naturligtvis inte gå i god för vem det handlar om som anser sig tillhöra ”packet”, men under rådande omständigheter, läs Daniels öde, vill jag framträda som den som gömmer sig bakom ”jur-kanden och som inte befattat sig med juridiken”. Det är jag!
Men Daniel skall veta att detta är en grov anklagelse som påminner mig om ett liknande scenario.
Det handlar om författaren och nobelpristagaren Harry Martinson, som på en fråga av församlingsprästen, varför man inte såg herr Martinsson i kyrkan, svarade: ”Jag anser mig nämligen vara religiös”.
Nu skall du, käre läsare, inte missuppfatta mig, när jag hänvisar till Harry Martinson, inga jämförelser, men faktum är att jag varken är tillhörande ”packet”, än mindre det fiskala, men jag anser mig värna om rättvisan. Därför mitt utbrott angående Daniels fortkörning. Jag uttryckte mig kort och koncist – det är för djävligt – och jag vet att det inte är korrekt i juridiska kretsar att uttrycka sig så, men jag vidhåller det jag då sade till Daniel. Jag menar att rättvisan får inte döljas bakom ett anonymt angivarsamhälle – vilket det handlar om i det här fallet – då en person kan anklagas för en förseelse som man inte är medveten om. I det här fallet har Daniel passerat en s.k. plåtpolis, som registrerat hans ”vilda” framfart och som ett brev på posten får han så se sig i bild. Han är sedd utan att vara medveten om detta faktum. Men plötsligt finns han!

Men jag – och alla vi andra – som näst intill varje dag, mestadels omedvetet, kanske överskrider en gällande fartbegränsning vi kan trösta oss med att vi finns inte.
Och det är det, som är för djävligt.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Nyhetstorka

Ovanstående rubrik är naturligtvis både direkt felaktig och ett uttryck för cynism, för rättegångar i Kambodja, folk som kläms ihjäl i Tyskland och avgående BP-direktörer är naturligtvis nyheter.

Men något som rör de smala segment av tillvaron som här behandlas har inte satt några större avtryck i tidningar, radio och tv. Så det kan jag här inte behandla.

"Jag"

Jag går i stället till ett av mina favoritämnen: mig själv. Vid återkomsten till staden möttes jag av ett brev från Rikspolisstyrelsen som inte omfattats av den eftersändning av posten som jag för dyra pengar föranstaltade om före semestern. Där meddelades det mig att jag var skäligen misstänkt för att ha kört 81 km/tim på en 70-sträcka i Vänge i slutet av juni och jag ombads att erkänna förseelsen eller bestrida densamma. Det var kanske inte det välkomnande jag hade tänkt mig. Men jag började fundera, så gott det nu gick efter att dels ha kört en lång sträcka i eländigt väder och just inträtt i en lufttom och blötklibbigt varm stadsvåning.

Jag är ju inte jurist, men jag rådfrågade några jag kände. En, som är advokat och med eftertryck länge hävdat att advokater är ett pack, svarade att jag borde skriva något i stil med: ”Ja, nu är ju inte smygfotografering min grej, men om ni gillar det så.” Riktigt hur det skulle främja min sak framgick inte, kanske menade han just att saken inte just gick att främja. Men, som sagt, advokater är ju ett pack. En annan, som för många decennier avlade en jur kand-examen och därefter inte befattat sig med juridiken, blev förbannad och tyckte att det är fel (min formulering, han använde ett kraftigare uttryck, som inte lämpar sig i en blogg) att statliga myndigheter skall utkräva 2 000 för en sådan förseelse när annat och mycket värre får passera opåtalat. En tredje, en doktor i rättshistoria, påtalade att ”skäligen misstänkt” är  den lägre misstankegraden, vilket hon tyckte borde vara föremål för vidare funderingar.

Mitt problem är att jag varken kan erkänna, för jag vet inte att jag kört för fort vid just detta tillfälle (det kan säkert ha skett någon annan gång, men hur det var den 26 juni vet jag inte), eller bestrida, av samma skäl. Och hur är det, skall jag bevisa min oskuld eller är det farbröderna och tanterna i Rikspolisstyrelsen som skall bevisa min skuld? Och vem avgör vem som har rätt? De som sitter uppe i Kiruna och tittar på bilder?

Sedan är det en annan sak att man inte skall köra för fort. Det bestrider jag alls inte, men själva tillvägagångssättet är lite olustigt.

Förlåt mitt dåliga humör, men det är sådant väder som skapar lågtryck även inombordsoch något måste man rikta sin irritation mot.

1 kommentar

Filed under Ankdammen

Kofösarna

VARFÖR – jag frågar mig än en gång varför? Varför skall vi handlas som boskap? En känsla man får när man läser ett inlägg på SvD:s Brännpunktsida.

Författarna, en f.d statsminister och hans protegé rider likt två kofösare runt i manegen och kastar sin lasso lite på måfå. Jag förstår målen för deras agerande , men jag antar att inte ens kofösarna själva vet vad de skall göra sen, om de mot förmodan skulle lyckas fånga något stackars kreatur. Att de redan märkta husdjuren hittar till sitt bås vet artikelförfattarna, men att tro att man skulle kunna kunna utöka sin besättning med så enkla medel och så tunn argumentation som artikeln ger vid handen; det känns genant.

Med värdeladdade ord som ”straffbeskattning” och ”barnfattigdom” svingar man sin lasso. Och upphetsning ger till sist upphovet till följande slutkläm: Den borgerliga regeringen har gett ett tydligt besked – pensionärer ska betala mer i skatt än löntagare. Vårt besked är det motsatta: (Det motsatta? Betyder det att löntagarna skall betala mer i skatt än pensionärerna?) Och sedan fortsätter man: Pension ska beskattas som lön. Pension är inget bidrag utan uppskjuten lön, och ska beskattas som sådan. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat.
Men ursäkta; och jag som trodde att lön var lön och något som man kan påverka, medan pension är pension och ett resultat av nedlagt arbete, och samtidigt, utgör grunden för våra pensioner.

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Verklighetens folk

Verklighetens tepresentanter?

Föregående vecka brann det, s.m.s – i busken. Men likt en pyrande majbrasa återstår just ingenting av den s.k. Littorin-affären.  Ett antal journalister försöker bita sig fast i historien, med den stora skillnaden att nu handlar det mest om Aftonbladets vandel och en typ av friskrivning från Aftonblades t.f. ansvarige utgivare, Lena Melin. Den gångna veckans palaver har inte riktigt landat där man skulle kunna tro, med minskat förtroende för Moderaterna och Fredrik Reinfelt och därmed ökat förtroende för Mona Sahlin. Men så kommer uppgifter i DN om att utfallet av SKOP:s senaste undersökning blivit det motsatta?

Som av en händelse stötte jag samman med en representant  för ”verklighetens folk” på gatan – en man av den gamla stammen som alltsedan tidigt 50-tal alltid röstat på Socialdemokraterna. Hans politiska övertygelse ligger så djupt så att han knappt kan skilja på Uppsalas fotbollsstolthet Sirius och sossarna. Vann Sirius så blev han övertygad om att Partiet skulle gå framåt i valet. Men det var då det. När jag träffar honom idag och frågar hur han kommenterar Monas minskande förtroende, svarar han och skakar på huvudet:
– Ohly så klart!
– Ohly?
– Ja, Ohly! … gör man som Sahlin och släpper, som första statsminister, in en kommunist i regeringen … nä, då får det va´… Det blir soffan!
Och dessutom går det uttför me´ Sirius … ja,  å de också …

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Kvotering

Med anledning av att nu även EU kanske skall föreslå kvoteringsregler för kvinnlig representation i styrelser vill jag citera Grönköpings Veckoblad (GV), som har en fantastisk förmåga att sätta fingret på, s.m.s., ömma punkter.

Naturligtvis öser man bäst ut GV:s nyhetsflod direkt från källan, men då denna lilla blänkare inte ligger på nätet, tar jag mig friheten att citera densamma.

Red. Ljusterdal fyller kvoten.

ETT FÖRSLAG som nyligen har inlämnats till kommunfullmäktige av en engagerad medborgare kräver, att inkvotering till styrelser omedelbart skall verkställas, så att underrepresenterade grupper får större inflytande. Enligt förslaget är det främst allmänt kompetenta personer som är klart underrepresenterade i alla slag av styrelser i närområdet.”

Lämna en kommentar

Filed under Politik & samhälle

Ord vs Ord

Så har då Sven-Otto Littorin framträtt i DN.
Och Lena Melin tjattrar vidare i sitt eget blad.

Det vore  faktiskt intressant att sitta på läktaren och beskåda detta spektakel, om det inte vore för att underhållningen tycks bli mer och mer enfaldig.

Efter det att ”the champ”, Sven-Otto, framträtt och kungjort att han vill inte vara med och slåss, under förevändning att han redan fått stryk på annat håll, kunde man tro att utmanaren, Lena, skulle låta nöja sig – men ack nej. Hon vet ju att det är hennes chans att få dela ut en snyting.

I ena ringhörnan står en tom pall, i den andra sitter hon otåligt och väntar på att få dela ut ett knock-out-slag. Publiken har fått veta att hon är hästsko i handsken, men likt en Ferdinand får hon sitta där och lukta på sina blommor. Visst; sekonderna, domarna och ett antal ”berusade” åskådare rusar omkring och får det att verka som om matchen kommer att bli av, men många i publiken har redan börjat resa sig för att se om inte det politiska livet har något annat att erbjuda än ett antal rallarsvingar. Men hon – Lena – vill inte lämna ringen än. Möjligheterna finns ju att Sven-Otto ramlar omkull och slår sig själv, och då kan ju faktiskt hon ta åt sig äran av att det var hon som indirekt förorsakade Sven–Ottos fall.

Hurra!  Hurra vad jag är bra!

P.S. Boxning är mig veterligen den enda ”sport” där det är förbjudet att slå under bältet.

Lämna en kommentar

Filed under Ankdammen

Nånannismen och KS

Så har det hänt igen.

Enligt ABC-Nytt så får medborgarna i Stockholms Läns Landsting betala dubbelt. Det har Förvaltningsdomstolen bestämt.
Nyheten som förmedlades var att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge skall böta en halv miljon kronor för att man inte åtgärdat allvarliga fel, som hotar patientsäkerheten. Redan i september månad 2009 fick man påpekanden från Socialstyrelsen, men tydligen har ingenting hänt.

Nånannan?

En halv miljon hit eller dit gör väl varken till eller från, kan man tycka, men nog är det väl ett konstigt samhälle vi får uppleva, där ansvar tycks ha blivit en biprodukt, som får handhas av ”nånannan”. Landstinget tar naturligtvis av sina skattemedel och betalar böterna, och så var den saken ur världen.

Man måste fråga sig. Är det verkligen medborgarna som skall drabbas?

Man måste verkligen börja ifrågasätta huruvida böter alltid är det bästa ”straffet” för att en offentlig myndighet skall ta reson. I detta, relaterade ärende, heter motparten ”Landstinget”, och där slutar ansvaret, vad jag kan förstå. Det skulle faktiskt vara intressant att se vad som sker internt.
Att innevånarna i Stockholms län får mindre vård (för 500.000:-) är väl det enda som står helt klart.

Men som sagt; en halv miljon hit eller dit gör väl varken till eller från … eller?

Lämna en kommentar

Filed under Politik & samhälle