Vad skall man tro på?

I dessa dagar överöses man av olika gallupundersökningar  som säger än det ena, än det andra om hur det kommer att gå i valet och därmed besläktade frågor. Det som ser ut att vara någorlunda statistiskt belagt är att Alliansen nu verkar ha övertaget över de rödgröna. Senast var det en undersökning som Moderaterna beställt, där förtroendet för Reinfeldt var betydligt större än för Sahlin. Detta var kanske inte ägnat att förvåna, men siffrorna var det. Om jag minns rätt ansåg omkring 75 procent av de tillfrågade att Fredrik Reinfeldt var bäst lämpad att styra Sverige medan motsvarande siffror för Mona Sahlin låg omkring 25. Och när det gällde förtroendet för Anders Borg respektive Thomas Östros var det likadant, fast skillnaden där inte verkade fullt lika stora. Samtidigt påpekade någon visligen att om resultaten hade varit åt det andra hållet hade Moderaterna med all säkerhet inte publicerat undersökningen.

Samtidigt meddelas att ungdomarna i större utsträckning än äldre har sympatierna hos de rödgröna. Anledningen skulle vara, sa en kommentator på tv i dag, att de unga inte tycker att det är så viktigt att sänka skatterna. Ett skäl kunde vara, om man funderar lite, att just ungdomarna är de som i minst utsträckning betalar någon skatt över huvud taget. Sedan kan man ju undra vad Reinfeldts budskap i Almedalen om att man inte planerar att sänka några skatter under 2011 kan få för betydelse. För i går sa de rödgröna att alla de pengar som Alliansen skall lägga på att sänka skatterna skall de rödgröna lägga på ökad välfärd. Och jag tyckte mig höra en bisats om att om de inte skall sänka skatten skall vi i alla fall öka anslagen till välfärdsfrågorna. Det är lite som i vår barndom när någon sa att jag är tio gånger bättre på det eller det än vad du kan säga.

Men i all jakt på siffror så verkar partierna bli allt mer lika varandra. Alla är liberaler, sa man förr i tiden, med tillägget att bara ett fåtal av dessa liberaler röstar på Folkpartiet. Nu verkar alla vara sossar. Vad kan vi lära av detta? Svara gärna, för jag vet inte.

Annonser