Big brother

Häromdagen fick jag ett brev adresserat personligen till mig – ett säljbrev med den direkta uppmaningen att rösta på avsändarens parti. Som adresskälla angavs Valmyndigheten.
Nu började jag undra. Tillställer valmyndigheten namn och adresser till politiska partier?
Jag vet att vallängderna är offentliga handlingar, men att min adress bifogas strider mot PuL. En organisation/ett företag kan inte utan mitt samtycke införa mig i ett register.
Vad göra: jag tillskriver Datainspektionen och med vändande e-post fick jag följande svar:

Grunden i personuppgiftslagen är att samtycke krävs för behandling av personuppgifter. Från denna huvudregel finns sedan ett antal undantag. Ett sådant återfinns i 10 § punktn f) PuL, som lyder.

”Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnats ut, skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.” (min understrykning)

Paragrafen ger uttryck för den s.k. intresseavvägningen i personuppgiftslagen. Intresseavvägningen ger normalt sett stöd för t.ex. ett politiskt parti att behandla enstaka personuppgifter i syfte att informera om partiets verksamhet. I sammanhanget kan nämnas att även enstaka marknadsföringsåtgärder av rent kommersiella ändamål normalt har stöd i intresseavvägningen. För ytterligare information om intresseavvägningen hänvisas till följande.


Det var visserligen ett raskt tolkningsbesked från Datainspektionen, men jag känner mig i alla händelser inte nöjd med deras tolkning av PuL och s.k. intresseavvägning. (se nedan)
De facto är jag registrerad i ett register hos ett parti som jag inte sympatiserar med. Och frälsningen för det politiska partiet, i denna fråga, är att man kan förklä sig i demokratiska dimmoln.
Ponera att det handlar om ett samhällsfientligt parti som bedriver subversiv verksamhet. Skall vi – du och jag – acceptera att vi finns i ett, partiet tillhörigt register?

En liberal tolkning av intresseavvägning gällande politisk verksamhet kan te sig harmlöst – idag … men?

Dessutom; med beaktande av alla sociala medier och andra möjligheter för politiska partier att sprida sitt budskap,
ser jag inte nödvändigheten att göra denna liberala tolkning.
Personligen är jag ansluten till NIX, samt mottar ej heller oadresserad reklam.
Detta till trots blir jag uppringd av politiska partier, brevlådan fylls med partireklam och
nu skall jag dessutom kunna vara registrerad i ett personregister hos ett politiskt parti.

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-intresseavvagning.pdf

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s