UNT-helikoptern står ännu på marken

 

Den erfarne journalisten Alf Martin konstaterade att journalistik primärt handlar om att skilja agnarna från vetet … och sedan publicera agnarna.

Häromdagen hade jag förmånen att få lyssna till Peter Egardt, Uppsala läns nye landshövding. Det tillhör ju inte vanligheterna att en dylik makthavare framräder inför sina undersåtar och redovisar sina tankar inför framtiden. Kanske detta mest beror på att en landshövding ju inte är en direkt makthavare, utan primärt endast skall representera regeringsmakten i provinsen. Men ändå. Detta hindrar inte att en ”stark” landshövding kan ha ett stort inflytande på en regions utveckling, och förenklat, om jag förstått saken rätt, genom att dessutom representera sitt län i Stockholm – i Rosenbad.

Och det som gjorde honom extra intressant, i förhållande till sin företrädare som var mest intresserad av sin närmiljö, var att han tycktes lyfta blicken, högt över den av Upsala Nya tidning så omhuldade Uppsalahorisonten och talade i visionära termer om framtiden.
(UNT tycks mest låta sig imponeras av fenomen i sitt direkta spridningsområde i  – läs tex. Uppsala mot 200.000 invånare.)

Hans föredragning gick  ut på att ”ABC-området” idag är, och kommer att förbli, Sveriges primära tillväxtzon, vilket bl.a. får följden att inom 20 år kommer regionen härbärgera ytterligare 800.000 innevånare. Det handlar alltså om ett  nettotillskott till av 40.000 varje år till ABC-området – en gigantisk potential. Primärt kommer människor till området för att har finns arbetstillfällena, men det handlar också om nytillkomna som skall, utbildas, vårdas … och dom skall dessutom bo någonstans och de skall transportera sig … ja, listan kan göras lång
Den vision som han arbetar emot är att Uppsala och Stockholms län egentligen måste därför ses som en enhet.
Och detta bör, redan idag, innebära en ökad samverkan mellan regionens universitet, sjukhus, planering av framtida infrastruktur m.m. är något av nöden tvunget. Som exempel pekade han på behovet att påbörja byggandet av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, en konkret åtgärd som alla ”utnötta” pendlare säkert inser behovet av. Men det primära i hans anförande var visionerna för ett framtida ABC-område och alla de gigantiska utmaningar som ligger framför oss för att ”förränta” denna enorma potential.

Men när UNT skall referera landshövdingens visionära anslag ändar allt upp i en rubrik som kanske säger en hel del om den värld vi Uppsalabor tycks leva i: Landshövdingen vill ha civilflyg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s