Monthly Archives: augusti 2011

Upp flyga orden

Upp flyga orden, tanken stilla står,ord utan tanke aldrig himlen når

Så har då Herr Björklund (FP) har talat i societetshuset i Marstrand och därvid betonat lärarnas undermåliga löner – allt enligt DN och SvD.
Jag vet inte för vilken gång i ordningen, men denna gång drömde han sig tydligen tillbaka till den ”gamla goda tiden”(?) då realskole- och gymnasieutbildningen sköttes av lektorer, adjunkter, extra adjunkter, extra ordinarie adjunkter, ämneslärare, timlärare och annan allsköns bråte.

Och ni vill han ånyo återinföra en dylik karriärstege, som en dellösning.

Efter vad jag kom ihåg hade titlarna föga med utbildarens kvalitéer att göra. Den pedagogiska insikten kunde vara lika med noll trots tidigare akademiska meriter som ändat upp i en fil.lic. examen.

Befordringsgången gick mer ut på att ge lektorat till den som var skickligast i den tyska syntaxen, samtidigt som de största pedagogerna kunde återfinnas längst ner på den akademiska skalan.

Det är gott och väl att hr Björklund engagerar sig lärarnas löner, men frågan är om inte det måste till större grepp än att uppmana kommunerna att föra över skattemedel från andra sektorer – vård och omsorg – till skolan.
Och det understöd som kan förväntas från statligt håll skulle då vara en nygammal befordringsgång.
(Det räcker inte herr minister!)

Till att börja med: Är det inte lika bra att erkänna att det största misstaget var att kommunalisera skolväsendet?
Är inte utbildningen en alltför viktig samhällsgren för att handhas av kommunpolitiker. De kan inte ha det rätta perspektivet. Utbildningen är beroende av offentliga intäkter (skatter), samtidigt som intäkterna lär, i bästa fall, uppkomma cirka 20-30 år senare i form av en väl utbildad befolkning … som i sin tur genererar ökade skatteinttäkter … som is in tur .. perspektiv som man inte kan förvänta sig av en kommunpolitiker. Dennes primära mål är ju, på sin höjd, förhoppningen om att bli omvald.

Bloggar: Dick Bengtsson
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Lärdomar och fördomar, Politik & samhälle

Diktatur som fripassagerare

Om man sätter en passarspets i Stockholm och tar ut  en radie på 90 mil så kan man få sig ett skrämmande resultat till livs.
Då hittar man städer som Berlin, Hamburg och Warszawa i söder och Luleå i norr, men vrider man så passarbenet något österut så återfinner man Vitrysslands huvudstad Minsk. Det skrämmande är naturligtvis inte det fysiska avståndet, utan att det politiska och statsrättsliga klimatet, som återfinns inom samma avstånd, kan skilja sig så diametralt.

Dagens Nyheter redovisar idag på nyhetsplats hur våra grannar i öst behandlas, samtidigt som SvD på gårdagens ledarsida konstaterar hur lite vi bryr oss.

De rättsövergrepp som sker inom Vitryssland är naturligtvis svåra att förhindra, men åtminstone skulle man kunna förvänta sig ett tydligare språk i riksdagen som från vår regering. Men som SvD konstaterar är frågan av än allvarligare natur när ett främmande land äger bryta mot vår grundlag, där yttrandefriheten är en av de viktigaste ingredienserna.

SvD skriver: Då politiskt spionage mot personer i exil upptäcks måste UD markera starkt mot det berörda landets ambassadör, och förklara att konsekvenserna för landets relationer till Sverige kommer att bli allvarliga. Allt annat vore att låta diktaturer trampa på vår grundlag.

Visst är det märkligt att andligen och stundligen begås grundlagsbrott här i Sverige utan att rättsstaten reagerar.

Lämna en kommentar

Filed under Politik & samhälle

Dags att kasta in handduken?

Maktbolaget Convers Group, som ägs av den ryske oligarken Vladimir Antonov  har via sin talesman i Skandinavien, Lars Carlström låtit införa en artikel  på Brännpunkt i dagens SvD.

Artikeln börjar med en rallarsving i ingressen: Olofsson blottar sin kompetens, och i den andan pågår artikeln.
Vidare, genom att hänvisa till diffusa referenser som ” via våra kontakter med regeringskansliet” eller ”Lars Holmquist, CLEPA, berättar att han via sina kontakter inom EIB”, söker han insinuera om att den svenska regeringen jobbar aktivt för att få SAAB att gå i konkurs.
Regeringen har en agenda i Saab-frågan och den är nedläggning. När Saab vägrar att dö finns ingen plan två. Regeringen står med byxorna nere och hoppas att problemet ska försvinna av sig självt.

Det är en djärv konspirationsteori.
Men föga trovärdig.

Jag förstår att om ett bolag som varit nere för räkning sedan februari 2009, om inte tidigare, nu börjat ta till det grova artilleriet, men frågan är om man inte skär pipor i vasssen, genom att försöka misstänkliggöra den svenska regeringen genom att vädja till något välvilligt inställt oppositionsparti att  göra ”en anmälan till konstitutionsutskottet för att bringa klarhet i de märkliga turerna kring Saab? (Och se – en har tydligen redan nappat!)

Men sedan kommer kanske den märkligaste ”svingen”.
Lars Carlström skriver: Och vem gör en anmälan till Europakommissionen om diskriminering, för att utreda på vilka grunder Sverige utestänger investerare med rysk härkomst?

Tala att om ha insett att man kommit till vägs ände!

5 aug.
Nu har även en statssekreterare på näringsdepartementet vidimerat i SvD det som kändes alldeles uppenbart i tisdags med anledning av herr Carlströms Brännpunktsartikel. Nu inväntar jag bara med spänning på anmälan för diskriminering av enstaka ryssar.

Lämna en kommentar

Filed under Politik & samhälle