När människan skriver sin historia

I onsdags var det den 22 april – en av alla dagar i mänsklighetens historia, men kanske framför allt hundraårsdagen – dagen då gas kom att användas för första gången. Det går naturligtvis inte att söka jämföra mänsklighetens alla vidrigheter, men det är inte utan att jag får en känsla av att människans ondska alltid ligger fördold inom oss och om ytterligare hundra år kommer man kanske att ha något annat att förfasas över – till exempel IS inhumana framfart och dess följder.
Då, för hundra år sedan, då var det kristenhetens krig.
Idag är det islams.
Då torpederades och sänktes ångaren Lusitania i Irländska sjön och dryga 1000 människor omkom. Idag minns vi 900 människor som drunknat i Medelhavet.
Vari ligger skillnaden?
Det är svårt att se något annat än att människan beter sig som vilka djur som helst, men med den stora skillnaden att hen har förmågan att lösa konflikter genom att starta ”rättfärdiga krig”.
Så länge som mänskligheten inte lyckats förklara skillnaden mellan onda och goda bomber*, eller att ”Gud är på vår sida” så lär vi få leva i den värld som människan – bara människan – kan skapa.

*) Den som tror sig veta skillnaden på en ond och en god bomb, hoppas jag får en god bomb på sig.