Prästens lilla kråka …

Åsa Romson, som tillsammans med herr Fridolin, kört Miljöpartiet i diket låter meddela att hon önskar köra upp haveriet på den rätta vägen igen.
En så kallad omstart.
Gott och väl; det står henne fritt att söka nytt mandat i Miljöpartiet, men jag undrar huruvida hon skall göra samma manöver i egenskap av att vara Sveriges vice statsminister.
Åsa Romson13.50.17Hon är, som bekant, redan sedan tidigare ifrågasatt i den positionen.
Med beaktande av att beteckningen vice statsminister är särskilt vanlig i koalitionsregeringar och tilldelas där i allmänhet partiledaren för det näst största partiet i regeringen, så undrar jag om det inte är dags för statsministern Löfven att bringa klarhet i titulaturen?
Om det nu är han som är statsminister?

http://www.svd.se/lofven-om-sprakrorens-besked-det-ar-ratt-naturligt/om/turbulensen-i-mp

Titanic

Unknown

Är det synd om MP?
Kanske oförskyllt har Miljöpartiet få klä skott för en diskussion som egentligen berör många fler partier och kanske den borde tagits för länge sedan.
Allt handlar om kulturkrockar – en del om singelolyckor ( Olyckan Kaplan), en del om frontalkrockar (Olyckan Kahn), som exempel – men som säkerligen berör alla partier .

För att göra ett snabbt kast så handlar det, vad jag förstår, om grundläggande principer i kombination med brist på en viss lyhördhet som skickat ned MP i källaren. Och allt detta i kombination med att man navigerat i vatten där det de största farorna lurar under vattenytan. Naivt kan tyckas.

Sverige är ett demokratisk, sekulärt samhälle som strävar mot ökad jämlikhet mellan könen. Dessa faktorer har nu hamnat under lupp på grund av ett antal incidenter enligt ovan.
SD var först ut på plan och alla övriga hukade. Sedan kom Moderaterna och så småningom Centern och Liberalerna. Kvar på plan fanns så V och … Miljöpartiet som sedan länge tvingats gå ner i spagat och därför blev sittande med Svarte Petter. Det blir gärna så när man har fötterna i två olika läger. De visionära idealisterna och de som gör allt för att vara regeringsfähiga.
Men det handlar inte bara om MP.

imagesMen vad handlar MP:s debacle egentligen om – jo, diskussionen handlar om det svenska samhällets värdegrunder och ytterst om var gränsen går för vår toleransnivå. Och i det här fallet blev det för mycket.
Påminner i viss mån om ett annat haveri. Om mannen som sitter i baren på Titanic och just beställt en whisky: Visst; jag beställde em whisky med is … men det här är ju löjligt!
Likt Titanics undergång såg alla vad som hände, men orsaken till haveriet fanns under ytan.
Likaså här.
En troende muslim här, en troende muslim där är helt OK.  Men så när det visar sig att de var fler och än det acceptabla och att dess till och med nått in i maktapparaten, då slog toleransbromsarna till med full kraft.
Och symptomatiskt nog blev det reella uttrycket för att gränsen var nådd, var när det visade sig att ovan nämnde herr Kahn vägrade att nävhälsa på en kvinna.

Som sagt; jag tror att detta antagligen bara är början på en längre process där olika kulturintressen kommer att ställas mot varandra. Men en sak har man lärt sig på respektive kommandobrygga.
Att segla i kända vatten.

Kaplansmitta? – eller – dansar med vargar.

images

Jag brukar då och då läsa en krönikör på nätet vid namn Patric Engellau.
Eftersom sajten, Det Goda Samhället, där han uppträder regelbundet ger sig ut för att ”vilja skrapa på samhällets ”sanningar” och håller ingenting för heligt”, så läser jag alltid hans artiklar med en nypa salt. Som nu; i den senaste krönikan, där han refererar till att han nyligen varit på ”ett seminarium där det förekom åtskilliga framstående samhällstyckare”. Vilka dessa var och vilket seminarium det handlade om framgår inte och inte heller kan man utläsa krönikörens umgänge för alla som refereras till,  framträder som:
–”En deltagare gjorde en framtidsspaning”,
–”frågade en tänkare uppgivet”,
–”ett halvdussin av tänkarna”,
–”två bemärkta partigängade”.

Jag frågar mig därför:
Med herr Kaplans famösa umgänge i gott minne så undrar jag varför herr Engellau i sin krönika hela tiden refererar till källor som tydligen skall förbli anonyma. Har all dessa inte rent mjöl i påsen eller är det kanske rent av rena fantasifoster, eftersom de inte kan presenteras med namn och i förekommande fall partibeteckning?

Förr gällde devisen säg mig vem du umgås med, och jag ska säga dig vem du är, men nu verkar vi kommit så långt i samhället att man inte vill eller törs röja sitt umgänge. Eller är det rent av så att de flesta kretsarna blivit så anonyma så ingen vet till sist om vem som är varg och vem som är lam i flocken.

Rädslan för sanning och öppenhet skakar i sina grundvalar!

Signalspråk?

Unknown

Jag vet att jag kanske inte tillhör de mest radikala i samhället, varför jag ofta lätt reagerar mot petitesser; som nu senast med att vårbudgeten presenterades igår. Lite andas det hela ”vem bryr sig” och jag har inga svårigheter att instämma, men det finns en liten detalj som ändå stör.
I morse kunde jag läsa i Uppsala Nya Tidning om att biträdande minister Bolund (mp) uppträdde i en cykelbutik i Uppsala för att informera hugade om regeringens budget. Miljön skulle väl svara upp mot att en liten, liten detalj skulle åskådliggöras – den att RUT-avdraget skall utsträckas till att omfatta även reparationer av saker som annars slängs.
Men nu – detta val av lokal för att delge medborgarna om hur regeringen tänkt styra detta land – är det inte att sjaska ner politiken? Är inte politik mer seriöst? Personligen handlar politik för mig, ytterst, om allas vårt väl och ve, men att då presentera en budget i en cykelverkstad känns både nonchalant och ovärdigt för mig.

Jag är inte av den sorten att allt var bättre förr – ju förr des bättre – men det är inte utan att jag må betrakta vår förre finansminister Gunnar Sträng framträdande i stats-TV:s som en uppvisning i vad politiken egentligen står för. Kanske har vi kommit dit att politik är alldeles för allvarligt för att skötas av politiker?

 

Ha du hört talas om företagskultur?

Skärmavbild 2016-04-06 kl. 17.38.37
På den tiden jag var aktiv på ”marknaden” och undervisade i vad som menas med intellektuellt kapital så fick jag en ide´.

Jag skrev brev till de 25 största svenska företagen i Sverige, adresserade ”Till ”Kulturchefen”. Några dagar senare följde jag upp brevet och talade initialt med förvånade växeltelefonister som satt handfallna när jag bad att få bli kopplad till företagets kulturchef. Växeltelefonisterna kopplade mig ömsom till presschefen, personalchefen och i ett fall till VD:s sekreterare. Efter 13 samtal gav jag upp! Inget av företagen hade någon kulturchef men som en presschef uttryckte det: Vi har ingen kultur – vi har en anda.
Då gav jag upp.

Ett av företagen var Nordea!

 

  • Intellektuellt kapital kan man mycket förenklat dela upp i Humankapital och Strukturkapital.
  • Humankapital kan ses som medarbetarnas kompetens, förmåga och
    relationer.
  • Strukturkapitalet består av verksamhetens processer, varumärke,
    patent, kultur, kundrelationer etc.

En fri marknad?

 

nortel-bankrupt

Ponera!
Ponera att du läser en annons i tidningen om att en begagnad bil är till salu för 87.500 kronor. Bilen, en Pugeot 106, ser ut att vara i gott skick och du beger dig därför till försäljarens butik för att titta på bilen. Bilen motsvarar dina förväntningar och du säger att du är villig att betala det begärda priset.
Bilhandlaren informerar då om att hen har ytterligare kunder och vill därför återkomma. Så småningom får du reda på att bilen sålts för 181.000:-!

Ponera!
Ponera att du läser en annons i tidningen om att ett fritidshus är till salu för 875.000 kronor. Fastigheten, Söderskogen 106, ser ut att vara i gott skick och du beger dig därför för att titta på huset. Huset motsvarar dina förväntningar och du säger till mäklaren att du är beredd att betala det begärda priset. Fastighetsmäklaren informerar då om att hen har ytterligare kunder och vill därför återkomma. Så småningom får du reda på att fastigheten säljs för 1.950.000:-!*

Två parallella fall där bilhandlaren inte lär vara med i marknaden särskilt länge. Hens inkompetens är så uppenbar och marknadskrafterna tar följaktligen denne av banan, men se, när det kommer till fastigheter så tycks inte kompetens vara något som branschen premierar.
Två frågor inställer sig i alla händelser:
Är verkligen mäklaren i detta fall, som är autentiskt, så inkompetent så att man inte vet vad priset på en fastighet ungefärligen betingar?
Och vem sköter om kompetensförsörjningen hos en mäklarfirma?

Kanske det är dags att pröva det franska systemet, där du som säljare kan vända dig till flera mäklare och ingen säljare skulle komma på idén att gå till en mäklare som har så dålig kontroll på marknaden.

Konkurrens kallas det visst och det på en öppen marknad.

  • budgivningen pågår fortfarande