Get out!

sjalvbild2014-10-27-kl-12-01-43

Man kan undra om inte EU börjar närma sig en punkt då EU kan känna sig berättigat
att slänga ut Storbritannien ur EU – utan förbehåll. ”We don´t want you in the European Union!”
I stället för att sitta och vänta på britternas ultimativa krav så borde kanske EU visa sina medborgare vad EU står för och vad britterna går miste om.
På något sätt verkar det som de styrande inom EU lite undergivet ger Storbritannien rätt i sin analys om ett utträde ur unionen.
Dessutom kommer EU att tappa minst 2 år av eget inre reformarbete.
Och allt detta beroende på en svag premiärminister som David Cameron inte lyckats ena sitt parti.
Som gammal anglofil ryser jag.

Vem är jag?

 

Namnlös1
”Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot människor, djur, och jordens ekosystem. Trots detta har effektiva klimatåtgärder dröjt, delvis för att det finns de som fortfarande förnekar att det finns ett problem. I en ny avhandling i psykologi från Uppsala universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar.
Resultaten visar att individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har större benägenhet att förneka problemet.”
Denna sanning förmedlades i Dagens Industri den 29 september 2016.

Och så idag, fick jag mig en annan sanning till livs. I dagens P1 Morgon (48:10 in i programmet) svarade en professor, Björn Ola Linnér, på frågan – varför klimatförnekarna blivit klimatförnekare och svaret var –  klimatförnekare har drag av ”antietablissemangsskeptiker”. I korthet handlar det alltså om personer som är skeptiska mot etablissemanget.

Frågan blir därvid, som en logisk följd av herrarnas uttalanden, vem av herrarna som anser sig representera etablissemanget?

P.S. De skilda slutledningarna kan möjligen beroende på att de avkunnades före och efter det amerikanska presidentvalet. Vem hade hört begreppen ” hierarkiska maktstrukturer” och ”antietablissemangsskeptiker”?

Välkommen till 2017

images
Det är nu inte min mening att starta någon juridisk debatt, vilket jag f.ö. inte är kapabel till, men dristar mig ändå  att kommentera en dom, avkunnad vid tingsrätten i Uppsala, gällande en våldtäkt av en minderårig pojke i Uppsala, utförd av 5 afghanska pojkar. Att den relativt korta strafftiden beror på den rabatt som ges till unga delinkventer är inte det som upprör när domarna diskuteras, utan handlar mer om den större frågan – den om utvisning – en fråga som rymmer många aspekter.
Dock, hittills har jag inte mött en enda person som inte reagerat mot att domstolen motsatt sig åklagarens krav på utvisning. Åsikterna i gemen sträcker sig alltifrån att ungdomarna borde utvisas direkt, utan rättegång, till att samhället skall ta hand om och vårda tills dess Migrationsverket beslutat i asylfrågan.
Naturligtvis är det enkelt att avfärda åsikten om utvisning utan rättegång, eftersom svensk rättvisa bygger på att endast den som visats skyldig kan dömas till straff.
Men så kommer det till den andra ytterligheten, i detta fall, att det handlar om att det är Migrationsverket som ytterst beslutar om huruvida det finns flyktingskäl, med andra ord; domstolen har inget med detta att göra.

Men nu till dilemmat.
Det spelar för det svenska folket ingen roll vilken myndighet som fattar beslut i frågan om eventuell utvisning. Brottet är sig självt är i mänsklighetens ögon så bestialiskt, så att egentligen borde beslutet ha karaktären av vedergällning och ett utvisningsbeslut är därför rimligt. Men så kommer den andra aspekten in – att det handlar om barn som varit förövarna. Och barn skall behandlas som barn.
Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerat, ska länder ge särskilt stöd till ensamkommande barn. Allt detta är förståeligt, men så kommer det till brottet. Brottet är så vämjeligt att ingen antagligen kunnat föreställa sig att att barn skulle kunna utföra detta.
Men när vi där!
Och i Barnkonventionens 54 artiklar finns ingen vägledning. Där behandlas endast barnets rättigheter och skydd för olika övergrepp.

Kanske det börjar bli dags för våra politiker att ta i en fråga som alla har åsikter om, men som ingen vill ta i.

 

 

Årets mest sanna bild!

Jag har sedan länge odlat ett stort intresse för bild. Antagligen för att jag har ett väl dokumenterat bildminne – som dock inte skall blandas ihop med fotografiskt minne. (Detta faktum uppdagades redan under min studietid med råge).
Emellertid; såsom varande icke praktiserande amtörpsykolog har jag ibland fått för mig att bildminnet, i förhållande till fotografiskt minne, har mycket med ”känsla för” en bilds innehåll, vilket alltså innebär att det inte bara handlar om en mångfald pixlar, utan kanske mer av en bilds innehåll. 

Det finns många bilder som fastnat på näthinnan, men som – visar det sig – framkallas ånyo när man får en association. Därför kan jag inte se herr Fridolin utan att nedanstående bild dyker upp.

images.jpeg

Bilden togs av en fotograf, Thomas Johansson, i samband med Miljöpartiets kongress i Karlstad i maj 2016.
Jag vet ingen bild som så tydligt åskådliggör begreppet makt och den sanna bilden av ett politiskt förlopp.
Här kan man se karriäristen, tillika opportunisten Fridolin, lämna sin tidigare vapendragare, Åsa Romson, för den nya makthavaren Isabella Lövin.
Varför bilden blir så stark är inte för att ”de nya kamraterna” agerar förtroligt, utan då man förflyttar fokus till den försmådda kvinnan till vänster i bild.

skarmavbild-2017-01-02-kl-12-51-09

P.S. Jag är ganska övertygad om att herr Fridolin försöker beskära den sanna bilden – för att på så sätt förtränga den krassa verkligheten. Men som det heter – bilden ljuger aldrig.