Framtiden – en ättestupa?

Unknown.jpeg

I en artikel i senaste utgåvan av tidningen Fokus, kan man läsa i en artikel om framtiden – om allas vår framtid. Det handlar om åldringsvården. Skrämmande läsning är väl bara förnamnet.

Parentetiskt påminner jag mig, vid läsning av artikeln, ett uttryck som min legendariske chef, Bertel Tingström, tillika framstående numismatiker och 10.000-kronorsfrågevinnare, använde sig av vid ett tillfälle då han bedömde en förhoppningsfull försäkringskunds samlade slantar:
– Det här ingen myntsamling – det här en samling mynt!

Så kan man också se på åldringsvården. Det handlar om samma sak men med en individuell bedömning. Och en strikt skiljelinje.
Om du är under 65 år och i behov av vård så har du rätt till goda levnadsvillkor, men om du är över 65 så har du rätt till skälig levnadsnivå.
I socialtjänstlagen förekommer alltså begreppet skälig, medan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, då heter måttstocken goda.
Så om du vill få god omsorg – bli då funktionshindrad före 65!

Min fundering kanske blir mer av filosofisk art, men innehåller ändå viss relevans.
Hur kan man i lagar använda sig av ett så värdeladdade ord som ”skälig” och ”god”?
Är det möjligt att det sitter en socialsekreterare som har tolkningsföreträde av begreppen.
En vår tids ättestupa?

Som sagt är vårdbehövande att likställa med en myntsamling eller är vi snart där att vi all kommer att betraktas som en samling mynt?

De lege lata – de lege ferenda

1356785445593703SHUT-UP.jpg

”Vem har rätt att ställa ut på Bokmässan?”
Redan för ett år sedan ställdes denna felaktiga fråga som ämne för en debatt på förra årets bokmässa (2016). Och så, några månader senare är samma fråga aktuellt återigen. 150 författare, vetenskapsmän, akademiledamöter har i en DN artikel aviserats sin bojkott av stundande mässa.
Eftersom åsiktsfriheten/yttrandefriheten är reglerad i grundlagen, måste man förstå att dessa, som kritiserar Nya Tiders deltagande i årets bokmässa (2017) tar mun full.

För mig skulle det härvidlag kanske vara dags för samma som ovanstående att inse att kanske är dags att lägga fram ett förslag på hur skrivningarna i grundlagen, enligt deras mening, bör  utformas.

Eventuella förslag bör åtminstone förutsätta en grundkurs i juridik där begreppen de lege lata de lege ferenda är centrala.
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_lege_ferenda

Förslag kan skickas till DN för vidare publicering, men jag tar gärna emot en kopia.

Lottsverige

hjul-av-affärsförmögenhetbegreppet-60486168.jpg

Som så mycket annat som känns som ett skämt i dessa dagar– jag tänker primärt på det svenska vädret – så möts jag av en rubrik i Dagens Nyheter på planet hem från Frankrike Lottning till populära skolor.

En utredning som arbetat under namnet Skolkommissionen har lagt fram ett antal förslag för att förbättra den farligt ”lutande” skolan och jag skall naturligtvis inte göra mig lustig över utredningens ambitioner att ”rätta upp” det svenska skolväsendet, men den föreslagna lotteriverksamheten påminner mig om den radikala lösningen som förslogs för det materialiserade lutande tornet i Pisa. En rysk ingenjör föreslag att man skulle räta upp tornet – en gång för alla. (Antagligen var det samma ingenjör som ansåg sig kunna bevisa att den först människan var en ryss som skapade sig själv i en flaska).

Skämt åsido, men jag väntar bara på att demokratiminister Bah Kuhnke skall låta sig inspireras och ge direktiv till en kommission som får i uppdrag och att låta även lotten sköta den svenska demokratin.
I stället för att hålla val vart fjärde år kan man väl ställa till med en jättetombola. Alla röstberättigade kan bege sig till närmaste lotteristånd för att snurra på, ett av  lotterikommisionen,  godkänt demokratihjul. Valhemligheten kan uppfyllas genom att medborgarna går bakom ett rött skynke – det gamla gröna kan skapa felaktiga associationer – och trycker igång ”sitt” demo-hjul. Ljudet av hjulets ekrar ger en illusion av eftertänksamhet fram till att hjulet stannar slumpmässigt på den, på hjulet förprogrammerade riksdagskandidaten.

Lotten har talat och demokratin är räddad!

Hurra!

valbås