Löfven vs Xi Jinping

images

Med anledning av att vår statsminister, Stefan Löfven, varit i Kina och talat om mänskliga rättigheter och samtidigt gjort liten business med president Xi Jinpeng kommer jag att tänka på Tage Danielssons reflektioner kring relativismen och konstaterar att inget hänt de sista 50 åren. Då – på 60-talet handlade det om Tage Erlander och Lyndon B. Johnson..

Om Stefan Löfven säjer dra åt helvete till Xi Jinping så blir inte Xi Jinping lika rädd som Stefan Löfven blir om Xi Jinping säjer dra åt helvete till Stefan Löfven.
Utan Xi Jinpeng småler lite tunt
Men Stefan Löfven han sammankallar utrikesnämnden.
Och då jävlar i min själ blir det inte roligt att heta Xi Jinping

 

Malena Ernman

Malena Ernmans är en,  i mina öron, mycket kompetent sångerska, men efter att han läst på hennes tweet undrar jag hur hon tänker. Det framgår av en tweet att hon inställer iföreställningar i Toulouse av miljöhänsyn. Hon vill inte flyga.
Men samtidigt framgår av en annan tweet att hon skall sjunga i Dalhalla. Min undran blir då: Hur mycket CO2 -utsläpp förorsakar inte hennes uppträdande pga av alla tillresande till Dalhallakonserten?
Kanske idé att ställa in av miljöhänsyn?

Min demokrati

Sedan ett antal år tillbaka ingår jag i ett opinionsinstituts kader för att utröna huruvida mina och andras tankar och funderingar kan användas för allmänhetens fromma – eller möjligen för att säljas vidare till våra medier?
Frågorna handlar om alltifrån aktuell politisk hemvist till allmänna frågor om mitt tyckande i enskilda aktuella samhällsfrågor. De flesta frågorna är av harmlös natur, men så – en dag, uppmanades jag att beskriva min uppfattning av begreppet ”demokrati”. Med tillägget … ”skriv gärna utförligt”!
Hoppsan!
Demokrati? sa Bill … Utförligt? sa Bull.

Jag insåg att det var en mig uppgift övermäktig, allra helst som inte ens olika parlamentariska utredningar under årtiondens lopp lyckats sammanfatta vad ett sådant begreppet innefattar. Jag funderade ett slag utan framgång men kom strax istället att notera ner ett antal punkter för vad demokrati INTE är. Och så till sist fastnade jag för en punkt – den gemensamma valdagen!
Den gemensamma valdagen?

Vad har den med demokrati att göra?

Ett beslut om gemensam valdag fattades då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna hade majoritet i Sveriges riksdag – en hegemoni som man av naturliga skäl ville slå vakt om.
Meningen med att varva riksdags- och kommunalval, att det skulle underlätta väljarnas möjlighet att utkräva personligt ansvar, speciellt för beslut fattade i kommunala församlingar, upplevdes antagligen som ett hot för de som ville att samhället skulle styras uppifrån.
Men det var då det. Nu skriver vi 2017 och demokratin är under lupp – kanske därför opinionsinstitutets plötsliga intresse – och för mig börjar det bli uppenbart att människor börjar känna sig försatta i vanmakt eftersom ingen ”ansvarig” längre tycks ta sitt ansvar. Regeringen skyller på kommunerna, som fråntagits sitt kommunala självbestämmande till stor del, kommunpolitiker skyller på tjänstemän, tjänstemän skyller på regering … Och så går cirkusen runt, runt. Och några ansvariga för politiska beslut som tagits finns inte. (Skolan, migrationspolitiken, polisväsendet och inte minst sjukvården är exempel på där väljarna nu börjar tycka att det får vara nog.)

Mitt förslag är därför, att  i ett första steg, ge kommunerna och landstingen egna valdagar och ett valsystemet som ändras till direkta personval i enmansvalkretsar.

Då först kan verkligt ansvar utkrävas.

Skulle det inte vara ett bra steg in i vad man kan kalla demokrati?

 

 

Come what May*

*Come what may kan ungefärligen tolkas som;
det får bli som det blir.

 

Så har då Brexitförhandlingarna startat. Ett år efter att ansökan om uteslutning lämnats in och tiden därför hastar. Under tiden har Theresa May lyckat med två grava felbedömningar. Först var hon övertygad om att England skulle bli kvar i den europeiska gemenskapen. När så inte blev fallet såg hon möjligheten att rycka åt sig makten bland tories, byta fot och förhandla om något vars omfattning hon egentligen inte förstod vad det handlade om. Hennes företrädare, herr Cameron, hade inte han heller den insikten, men han fick inte ens chansen att visa vad han kunde – eller rättare sagt vad han inte kunde. För att få mandat för sin numera hårda linje ställde så tant Theresa  till med än större oreda genom att skaffa sig eget mandat och att hon blivit vald till att sköta Brexitförhandlingarna … Med känt resultat.
Och nu sitter Tant May där med Svarte Petter på hand.
När jag försöker förstå vad som händer i Bryssel och och på andra sidan kanalen,, kan jag inte annat se än parallellen till vad som i psykologin kallas självskadebeteende – ett beteende som utmärks av man avsiktligt och upprepade gånger utsätter sig för destruktiva handlingar. Och i  botten ligger antagligen en känsla av ”mission Impossible”. Annat kan man inte tolka tant May inlindade utsaga om att ”Inget avtal bättre än ett dåligt.”

                                                     Come what may?

Eller är det redan klart att det är Mayday! Mayday! Som gäller?

Trumpty Dumpty?

images.jpeg

Den kinesiska muren
Hadrianus mur
Berlinmuren

Se där ett antal fysiska hinder som alla tjänat ut. Murarna uppfördes huvudsakligen för att skydda från något fasansfullt – reellt eller uppdiktat.
Till dessa murar vallfärdar nu miljontals människor varenda år för att imponeras samtidigt som man ler lite i mjugg, ty historiens vingslag har sopat bort alla dessa faror men kvar står kulisserna.

Är det kanske det, som driver Amerikas president att bygga den nu så famösa muren vs Mexico – en dröm om att hans namn skall förevigas för kommande turistströmmar. Visserligen har han en egen pinne i New York i form av ett Trump Tower, men likt jätten Glufs-Glufs är han omättlig. Han skall enligt egen utsago låta uppföra en ”ogenomtränglig, fysisk, lång, kraftfull, vacker, gränsmur.” Och inte nog med det – han vill göra sig odödlig.
Kanske det börjar bli dags att redigera barnramsan om ett annat ägghuvud:

Trumpty Dumpty sat on a wall,
Trumpty Dumpty had a great fall;
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Trumpty together again.