De lege ferenda

Unknown
I Finland har man gjort det som vi i Sverige inte ens kan förställa oss – att förbjuda en nazistisk organisation. Men se det har de gjort i vårt östra grannland och det under motivering att Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet anses ”väsentligt” strida mot lagen och ”god sed”.

God sed, eller opus morale som lärt folk brukar uttrycka det, är ett begrepp som väldigt ofta kommer i kläm i den svenska debatten. Allt som oftast hänvisas till att vår befintliga brottslagstiftning täcker dubiösa handlingar – handlingar som samtidigt skyddas i någon av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Våra grundläggande fri- och rättigheter är bland andra:

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats.
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Jag vet att jag är ute på minerad mark, men med baskunskapen att de lege lata är den lag som gäller, utesluter inte en diskussion om de lege ferenda. Juridikens främsta uppgift är att studera och tolka de lege lata medan det kan anses som politikens främsta uppgift att studera de lege ferenda.

Jag vet inte hur många gånger jag mött människor som ställt sig undrande till att rättsstaten Sverige, i deras tycke,  tyckts tappat bort grundläggande begrepp. Hur kan till exempel göteborgspolisen tillåta nazister att demonstrera i närheten av stadens synagoga. Jo; med hänvisning till demonstrationsfriheten.

Med detta som ett exempel och med de nyligen aktuella fallen i Malmö och Göteborg, där nazismens företrädare påvisat hur man kan utnyttja vårt s.k. öppna samhälle skulle jag vilja uppmana våra politiker till en allmän debatt om våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

P.S. Jag vet att röra vid eller ifrågasätta någon våra grundlagar är det farligaste man kan göra. Det tolkas ofta vara liktydigt med ifrågasättandet av vår demokrati, men samtidigt är det lika viktigt att vår lagstiftning harmonierar med vad en majoritet betraktar som god sed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 reaktioner på ”De lege ferenda

 1. Hej !
  Kloka synpunkter. Jag vill inte inskränka våra fri- och rättigheter. Det finns lagliga begränsningar av fri- och rättigheter när felaktigt utnyttjande begränsar andra människors fri -och rättigheter.
  Således kan partier förbjudas om deras symboler eller deras förkunnelse innebär hets mot folkgrupp
  Demonstrationer som uppenbarligen provocerar eller innebär uppenbart hot mot andra skall hindras och förbjudas.
  Nuvarande lagstiftning är så noggrant avvägd att det endast är tillämpningen som är fegt.
  Ciao
  G

  Skickat från min iPhone

 2. Tillämpningen av gällande lag känns passiv från våra rättsvårdande myndigheter, som har en tendens att vika sig för grundlagarna. Därför undrar jag om man inte bör våga diskutera våra dagens ”rättigheter” förutsättningslöst. Polisen som står främst i ledet får vika ner sig gång efter annan – inte bara p.g.a. bristande resurser utan än mer handlar om att det spritt sig en osäkerhet hur långt man kan gå vad gäller preventiva åtgärder. Lite tillspetsat skulle jag kunna säga att polisen måste få möjligheter att begränsa t.ex. nynazister rättighet att demonstrera.
  Gränsdragningen är svår, men bedömningar bör i alla fall bli föremål för diskussion.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s