KU – riksdagens latrintömmare; eller politisk potträning.

images
Så har vi kommit till vägs ände.
Statsminister Stefan Löfven har nu uppträtt i KU och betygat sin inblandning i en av Sveriges mest komplicerade skandaler. Enligt egen utsago begränsar sig dock hans ansvar, som statsminister, i en fråga som han tidigare själv recenserat som ””ett haveri”, till att han ensamt hade att garantera handläggningen av sekretessärenden skulle fungera – och det hade han fullföljt.
Färdig! säger han där han sitter på pottkanten.

Men handläggningen har ju inte fungerat? konstaterar så KU-ledamöterna.
–Pottan är ju tom!
Statsministerns tycker dock att han fullgjort sin uppgift till fullo, men den hade inte fungerat.
Alltså – eventuella fel hade begåtts av hans underhuggare … och därför hade han tömt pottan själv.
Färdig!

Let´s vote!

Skärmavbild 2018-04-15 kl. 12.10.59

Jag läser i ett kulturstick i SvD att Nobelpriset i litteratur är i fara och att Nobelstiftelsen har ett problem eftersom priset är viktigare än själva Svenska Akademien. Och dessutom är testamentet tolkningsbart – (jag saxar ur artikeln): Det enda som framgår är Alfred Nobel stipulerat att Nobelpriset i litteratur skulle gå till ”den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning” och att pristagaren skulle koras ”af Akademien i Stockholm”.

Men vilken akademi Alfred Nobel åsyftade är oklart. Handlade det om Kungliga Vetenskapsakademien eller Vitterhetsakademien eller kanske Svenska Akademien?

I alla händelser har jag därför ett radikalt förslag som kanske löser upp alla knutar, vad gäller nyskapande, popularitet, folkligt och framför allt TRANSPARENS! Tystnadsplikt och jäv – bort det!

Istället Let´s vote!
Varför inte låta svenska folket få vara de som väljer? En garanti för att rätt person vann! (Möjligen med undantag för Expressen och Aftonbladet.)

TV4, i samarbete med P4, får uppdraget att i en direktsänd galaföreställning – (risken för läckor undviks därmed) – presentera nästa mottagare av ”the Prize”. De nominerade utses av en jury utvald av Konstituttionsutskottet – (lagom hemligt, men demokratiskt valda ledamöter).

P.S. För den som vill läsa en mer sansad analys rekommenderar jag Katarina Barrlings i Gomorron Världen. 

”Ingen vacker syn”

images

//SvT

Vaknade denna morgon med att lyssna till P1-Morgon, som upptogs mest av den Svenska Akademiens haveri. Låt mig genast konstatera att den Svenska Akademien redan nu kvalificerat sig för det Stora PR-priset för bästa marknadskampanj 2018. Och övriga medier bör få ett hedersomnämnande för delaktighet.
Förutsättningarna är:
En institution med anor och ett högt anseende, som omfattas av sekretess och jävsregler, sexualskandaler, avundsjuka och annan lös bråte – och till sist, men inte minst – en nyhets- och skandaltörstande press. Därtill en lösmynthet som saknar motstycke, där enskilda ledamöter befriat sig själv från både sekretess och jävsregler.
Grattis till alla inblandade!

Några som däremot inte kvalificerat sig för Stora PR-priset är Sveriges Riksdags Konstitutionsutskott.
Förutsättningarna är:
En institution med anor och högt anseende, som omfattas av viss sekretess, partipolitik och annan lös bråte och som är satta att utreda handläggningen av ett brott – ett brott mot rikets säkerhet!
Men vad händer, eller som Jonas Gummesson skriver i dagens SvD om KU:s handläggning av :
Det juridiska ansvaret för brott mot rikets säkerhet under it-skandalen har stannat vid ett strafföreläggande och dagsböter, jämförbart med skadegörelse, för den sparkade generaldirektören Maria Ågren.
Politiskt är ansvarsutkrävandet för läckorna vid Transportstyrelsen på väg att lösas upp i tomma intet. Det är ingen vacker syn.
Med andra ord – ett gigantiskt haveri för det demokratiska samhället!

Och eftersom vi närmar oss ett val vill ingen ta ansvar och skapa en kris, lik den som den Svenska Akademien just nu genomlider. Inte ens vår tredje statsmakt.

Läs gärna Göran Ågerups försök att få Upsala Nya Tidning att engagera sig, men intresset verkar vara noll. 

 

 

SVERIGES WATERGATE

En god vän har summerat vad han uppfattat som en av de större skandalerna i modern tid i Sverige – så icke svenska medier. Eller som den legendariske Alf Martins definition löd: Journalistik är att sålla agnarna från vetet, för att sedan publicera agnarna.
Därför känns det angeläget att publicera ett ax vete! …‚ (som utan motivering refuserats av Uppsala Tidning.)

 

kuiiiii48

Från något av ”begravningsbyråns” sammanträden.

President Nixon hade mörklagt sin del i inbrottet i demokratiska partiets lokal i Watergate 1972. Han blev avslöjad och tvingades att avgå 1974.

Sverige fick sitt Watergate 2017 då regeringen mörklade skandalen med outsourcingen av körkortsregister mm från Transportstyrelsen. SÄPO begärde 2015 att man skulle återta registerhanteringen av hemlig information till säkerhetsklassad personal i Sverige. Efter hörande med regeringen valde generaldirektören Maria Ågren att bryta mot lagen och fortsätta outsourcingen. I januari 2017 delgav SÄPO Maria Ågren misstanke om brott mot rikets säkerhet mm. Åtal väcktes i juli 2017 men blev omedelbart nedlagt mot att Maria Ågren accepterade ett strafföreläggande. Emellertid motsvarar strafföreläggandet på intet sätt straffvärdet på det erkända brottet. Dock uppnådde   man att saken inte blev offentlig genom domstolshantering . Maria Ågren fick anställning i regeringskansliet. Mörkläggningen av ärendet som pågått sedan 2015 blev därmed slutgiltig. Från konstitutionell synvinkel var det mycket allvarligt att rättsväsendet (åklagarmyndigheten ) bistod den verkställande makten (regeringen ) att mörklägga ärendet. Detta anmäldes av undertecknad till JO som inte vidtog någon åtgärd !

Regeringens totala mörkläggning skulle ha lyckats om inte Oscar Jönsson, reporter vid SVT, uppmärksammat beslutet 6/7 2017 om strafföreläggandet och börjat undersöka bakgrunden. Statsministerns inblandning hade man fortsatt att mörklägga . Av KUs förhör 2018 framgick att statsministern var informerad innan regeringen i januari 2017 beslutade avskeda Maria Ågren och anställa henne i regeringskansliet.

Eftersom det förelåg allvarlig fara för rikets säkerhet skulle statsministern tillsett att berörda riksdagsutskott samt utrikesnämnden informerats senast i januari 2017. Detta hade inte skett i april 2018 utan informationen hade läckt ut efter 6/7 2017.

Uppsala i mars 2018

Göran Ågerup

Demokrati i fara

Riddarhuset-litografi-i-Illustrerad-Tidning-1865-600x463
Idag är det val i Ungern. Ett demokratiskt val?
Demokrati är svårt det.
Redan när jag läste Herbert Tingstens utomordentliga bok ”Demokratins problem” fascinerades jag av han teoretiska utläggningar kring begreppets innebörd. Bland annat ställde han frågan: En folkomröstning som ger majoritet (51%) för införandet av diktatur – är det ett demokratiskt beslut?
Den hypotetiska frågan visade på den svåra frågeställningen, hur långt kan man gröpa ur demokratien utan att det märks?
En fingervisning om vad som håller på att hända i Europa får vi se i kväll.

Men snart är det val i Sverige och det verkar harmlöst på ytan. Medierna tävlar om att rangordna vilka områden som är mest angelägna för väljarna. Lag och ordning toppar idag, igår var det integration och i morgon kan det bli tryggheten, allt beroende på vad som relateras på nyhetssidorna. Men under all politikerretorik vilar något som aldrig riktigt kommer upp till ytan. Klartext om vad vår demokrati står för verkar inte ligga för oss i Sverige. Så fort någon (läs jag) hävdar om att vi lever i ett rättssamhälle där tolerans mot andra rättssystem blivit legio, så hängs man ut som varande intolerant.
Utifrån denna, min position, vill jag se demokratin som den absoluta viktigaste valfrågan. Vi har stiftat demokratiska lagar alltsedan 1866, men nu verkar det som vårt gemensamma samhälle håller på att gå över styr.
Jag skall inte ge mig in på någon närmare analys, men jag kan inte annat se att våra demokratiska partier blivit handlingsförlamade i ock med Sverigedemokraternas intåg i Sveriges riksdag. Det har gått så långt så att odemokratiska krafter fått ro att växa in i det svenska samhället.
Jag förväntar mig därför att samtliga partier, innan valrörelsen drar igång på allvar, gemensamt deklarerar om att de svenska grundvalarna – svensk lag skall följas och brott däremot beivras.

Det är dags att spotta i nävarna – men glöm inte att dem ur fickorna först!

 

Samåkning

Det har säkert inte undgått någon att det strejkas i Frankrike igen. Denna gång gäller det ”konduktörerna”, ej att sammanblanda med de svenska dito. Nu gäller det alltså lokförarna – ett utdöende släkte om den tekniska utvecklingen får fortsätta. Finns det någon bransch där förarlöst framförande ligger i farans riktning inom de närmaste åren,så lär det vara järnvägen. Och då är de som kör, illa ute. Men som sagt, än så länge kan de strejka. 

Finurligt nog så strejkar man 3 dagar och återgår till arbetet under 2 dagar. Och så här skall man hålla på i kanske 2 månader. Kaoset blir totalt men kostar mindre för de strejkande. 

Stackars fransmän kanske många säger, men så finns det en positiv sida av strejken också. Fransmännen samåker. Organiserat! 

Det finns appar dit man kan ringa och fråga om det fins någon bilist som till exempel skall åka från Marseille till Toulon och allt efter en inofficiel taxa. Hittills har inte facket inte reagerat men nog finns det anledning till eftertanke.

Och inte nog med det. Tänk så många nya kontakter som skapas.