Congrats

Skärmavbild 2019-07-13 kl. 11.25.54.png

I dagarna kunde man gratulera en man – en man med fast handslag och stadig blick (se bild)  – att nu har han bara 140 år kvar tills han är en fri man.
Säkert sitter han och begrundar sitt öde som varande amerikansk medborgare. För om han hade varit svensk så hade han antagligen varit en fri man i snart 5 år vid det här laget. Amerikansk domstol dömde hans grova bedrägeri (65 miljarder dollar) till ett straff som renderande honom 150 års fängelse. Samma brott som i Sverige enligt brottsbalken skulle gett honom ett maximistraff om 6 år!

Det var alltså 10 år sedan han fick sin dom  150 år. Punkt slut.
Inga 149 år och sex månader och antagligen ingen straffrabatt. Till och med ”halveringstiden”, enligt svensk modell, skulle te sig smått löjlig i sammanhanget.

Ibland leker jag med tanken vilken reaktionen skulle bli om en person i Sverige som förskingrat 500 miljoner skulle komma att dömas till 6 års fängelse – (eller kanske räcker det med 200 miljoner, som är aktuellt i Falcon– och Allra-skandalerna.) Antagligen

Men på något sätt har jag bibringats känslan av att det inte finns inte någon ansvarig när det gäller tyngre bedrägerier. Tystnad råder. PP-systemet ses över. Ansvarig minister kommer aldrig att släppa greppet osv. osv. Kan det möjligen bero på den så populära svenska naiviteten? Eller beror tystnaden på att de riktigt stora bedragarna arbetar inom det föråldrade och bräckliga samhälls- systemet?
Eller räknar ansvariga med att som allt annat sjunker ner i den allmänna tystnaden och som slutligen mynnar ut i ett:
Sorry sir – can’t remember your name.

Posener?
Jisander?