Lagom Jul på oss alla

Efter att vi, de flesta av oss, snart kommit i mål med 2019 och med våra makthavares förehavanden i gott minne, vill jag sammanfatta året som gått med en av Tage Danielssons odödliga reflektioner vad gäller utkrävande av ansvar:

Noll år är lagom som straff för berörda 
Ämbetspersoner som artigt blir hörda.
Ansvar krävs ut, efter lagom kontroll,

Nedåt, men aldrig åt motsatt håll

Som sagt; en lagom God Jul på oss alla, och med en förhoppning om ett bättre 2020