Ett viktigt P.S.

Det här ett P.S. till gårdagens blogg om genvägar i politiken där jag varnar för tron att korta svar på svåra frågor är framtidens melodi.
Med beaktande av nedanstående faktauppgifter kanske det ändå finns hopp inför framtiden.

USA har närmare 330 miljoner innevånar
USA har närmare 250 miljoner röstberättigade (75%).
152 miljoner miljoner röstade i presidentvalet (60%).
Joe Biden fick 79 miljoner av rösterna (51%).
Donald Trump fick 73 miljoner röster (47%).
Joe Biden har nära 12 miljoner följare.
Donald Trump har nära 90 miljoner följare.

Vad kan man nu lära sig av detta?
Antagligen ingenting – absolut ingenting!

Men visst är det slående att Donald ”bara” fick 73 miljoner röster med så många följare i jämförelse med Joe´s 79 miljoner, men med 60 miljoner färre följare.
Kanske det är så att våra partier bör skruva ner den rådande övertron på att ”synas på nätet”.

I Norge kunde, för ett antal år sedan, tusentals TV-tittare beskåda en TV-brasa, men jag kan nog undra hur många som ställde sig framför TV:n och värmde händerna.
Likaså följde SVT upp med en älg-vandring, men hur många som verkligen såg en älg låter jag vara osagt.

Jag hoppas innerligt att våra svenska politiker därför fjärmar sig från den amerikanska flugan om en övertro på ”nätets” välsignelse.
Kanske politikens sakinnehåll, trots allt, är det som kommer att styra väljarnas ställningstagande.

Med vissa förhoppningar.

//AxL

Stephan vs Stefan

Denna morgon har jag fått uppleva några verkliga kontraster.
Morgonen började med att jag läste ett kapitel i Stephen Hawkings Korta svar på stora frågor för att sedan lyssna till en riksdagsdebatt om den grasserande pandemin. Gemensamt för Hawkins och våra politiker skulle möjligen vara korta svar, men sedan när det kom till våra politiker och den intellektuella spänsten vad gäller de stora frågorna – då blev det som förbytt.

Stora frågor fick enkla svar – om än korta.
En frågeställare undrade varför närmare 10.000 personer avlidit i Sverige medans endast 500 personer i Norge, fick svaret att smittspridningen var lika stor – om inte större – i andra länder som England, Belgien, Holland ………
Eller som svar på en följdfråga vems ansvar vad gäller smittspridningen var:
– Det är jag som har det full ansvaret!

Vad detta ansvar bestod i framgick tyvärr inte.
Men visst känns det skönt att veta att samme ansvarstagare kunde berätta att NU! satsar vi … … och därför … …

Som sagt; även om jag inte förstått allt Hawkins berättar om allas vår existens, så har jag i alla fall förstått vad som menas med ett svart hål … i politiken!

Det duger inte …

”Har brustit i omdöme och därmed förtroende. För detta kan jag bara be förbehållslöst om ursäkt”.

Se här ett citat som kan ha uttalats av många förtroendevalda.

Hallå du, för mig anonyme, men tillika en av de främste av företrädare i förtroendebranschen.
Sedan du nu kommit till insikt om dina tillkortakommanden så tror jag att du insåg att en förbehållslös ursäkt kanske kunde vara en utväg.
Nästa gång du dyker upp i TV-rutan – så kanske att förtroendet är återställt – hoppas du.
Och tror kanske att det räcker med att vara präktig och fortsättningsvis och låtsas som att det som hände aldrig har hänt.

Ja, jag förstår dig.
Loppet i förtroendebranschen är ju kört det har du säkert insett, men å andra sidan är det så mycket som står på spel, så därför kan ”jag” inte ta de direkta konsekvenserna. Priset är för högt!

Och du; ponera att du inte blivit avslöjad – hade du då bett att få företräde i media och bekänna din synd och skuld.
Naturligtvis inte! Varför skulle du göra det?
Nej den tågan besitter du inte.

Ja, jag vet!
”Alla andra” som gjort samma sak – men det gör ju inte saken bättre!
Som du vet så kan du aldrig mer uttala dig och opponera mot andras omdömeslöshet. Eller som man uttrycker den eviga sanningen i Havamal:

Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men ett vet jag,
som aldrig dör,
domen över död man.