Årets mest sanna bild!

Jag har sedan länge odlat ett stort intresse för bild. Antagligen för att jag har ett väl dokumenterat bildminne – som dock inte skall blandas ihop med fotografiskt minne. (Detta faktum uppdagades redan under min studietid med råge).
Emellertid; såsom varande icke praktiserande amtörpsykolog har jag ibland fått för mig att bildminnet, i förhållande till fotografiskt minne, har mycket med ”känsla för” en bilds innehåll, vilket alltså innebär att det inte bara handlar om en mångfald pixlar, utan kanske mer av en bilds innehåll. 

Det finns många bilder som fastnat på näthinnan, men som – visar det sig – framkallas ånyo när man får en association. Därför kan jag inte se herr Fridolin utan att nedanstående bild dyker upp.

images.jpeg

Bilden togs av en fotograf, Thomas Johansson, i samband med Miljöpartiets kongress i Karlstad i maj 2016.
Jag vet ingen bild som så tydligt åskådliggör begreppet makt och den sanna bilden av ett politiskt förlopp.
Här kan man se karriäristen, tillika opportunisten Fridolin, lämna sin tidigare vapendragare, Åsa Romson, för den nya makthavaren Isabella Lövin.
Varför bilden blir så stark är inte för att ”de nya kamraterna” agerar förtroligt, utan då man förflyttar fokus till den försmådda kvinnan till vänster i bild.

skarmavbild-2017-01-02-kl-12-51-09

P.S. Jag är ganska övertygad om att herr Fridolin försöker beskära den sanna bilden – för att på så sätt förtränga den krassa verkligheten. Men som det heter – bilden ljuger aldrig.