Jag – en klimatagnostiker?

Begreppet agnosticism är en tanke som hängt med mig alltsedan en långfredag för ganska exakt 60 år sedan.
I predikstolen stod, den dagen, en svartklädd komminister och höjde sitt beniga finger mot församlingen och spottade ut orden Fy! … Fy!
– Fy på er som syndat och för vars skull Jesus Kristus korsfästs … …

På vägen hem från Jäders kyrka frågade jag min far:
– Varför var prästen så arg på oss … jag har väl inte syndat … eller …?
Min pappa svarade då:
– Det där med Gud, det vet vi inget om, men sedan Jesus kom in i bilden har det mesta blivit en enda stor oreda. Man tror! Jag råder dig därför – bli agnostisker!

Det första jag gjorde när jag kom hem vara att slå upp ordet agnostiker i Nordisk familjebok och där jag kunde läsa följande: Åsikten att man på ett visst område intet kan veta.

Och den lärdomen har format mycket i min tillvaro, även om jag säkert många gånger kommit att framstå som en besser-wisser. Men just nu – på ålderns höst – känner jag nästintill en viss desperation – när klimatet kommer på tal.
Jag vet varken ut eller in, men omgiven av människor som vet, eller rättare sagt, tror sig veta, får jag känslan av svartrocken i predikstolen står där igen:

– Fy! … Fy! Fy på dig Axel Sjöstedt!

Håll dig till höger, Svensson!

Året var 1967, närmare bestämt söndagen den 3:e september, då Sverige övergick till att köra till höger.
Internationellt uppmärksammades denna allomfattande ”rörelse” – att få alla individer att bete sig på ett samma sätt – byt sida –! Visst stod trafiken stilla i några timmar tidigt på morgonen, men på ett visst klockslag på söndagen, så gjorde alla tvärtemot vad de normalt brukade göra.
ALLA tog sitt ansvar!

Hur var nu detta möjligt?
Jo, antagligen för att hela samhället hade ett måste framför sig – att alla skulle bete sig på ett och samma sätt; det vill säga att köra över till höger sida.
Mig veterligen var det ingen som struntade i det eftersom alla visste konsekvenserna. Kalla det gärna självbevarelsedrift.

Nu är det Coronatider och jämförelse med högertrafikomläggningen kan te sig lite avart, men jag tror ändå att det finns mycket att lära sig av den kampanjen.
Vi – det svenska folket, bombarderades med propaganda, information och allehanda kampanjer.

Tänk om Regeringen 1967 förlitat sig på Vägtrafikverket, som i sin tur givit i uppdrag till Länstyrelserna, som sin tur uppmanat Sveriges kommuner att följa de direktiv som Vägtrafikverket uppmanade till. Håll till höger.

Slutledning.
Det första som måste göras är att skrota vårt nånannanistiska samhälle.

P.S. Den första organistionen som måste renoveras är MSB. Det räcker inte med att man sparkar en omdömeslös GD.

Gossip goes global

images

50-talet´s idyll

Utan att gå in på några som helst detaljer så kan man faktiskt börja undra vad som håller på att hända i vår massmediala värld.
En för mig okänd artist och ytterligare 2 personer, blir, enligt uppgift, häktade för en påstådd misshandel. Bevisläget är oklart.
Min fundering blir dock; om samma incidents skulle förevarit med en ”vanlig” Svensson i händelsernas centrum, hade då massmedia ägnat den samma utrymme?
Skulle exempelvis

  • Leif GW brett ut sig i TV4-soffan och menat på …
  • Professor Mårten Schultz kommenterat händelsen i SvD …
  • Försvarsadvokaten kallat till presskonferens … … i direktsändning! …

Nej, naturligtvis inte.
Men Rocky säljer – det gör inte en Svensson.

Och det som oroar mest är att alla som deltar i mediabevakningen gör det under förevändning att det handlar om ett allmänt intresse – (vilket man naturligtvis kan diskutera) – men kanske den viktigaste ingrediens, trots allt, är det flitiga användandet av smart-phones. Allt kan numer bli dokumenterat och spritt world-wide, inom några sekunder.

Ponera att en i vida kretsar, känd amerikansk 50-talsartist, uppträtt och hamnat i ett Folkparksbråk, där det tillhörde vanligheterna att folk la varandra på käften – skulle man då ”stoppat pressarna” och kanske till och med undrat varför president Eisenhower inre ringt till statsministern, Tage Erlander – näppeligen.
Det s.k. allmänna intresset skulle antagligen begränsa sig till en notis i lokaltidningen.

Det var då det – men nu – tänk så märkvärdigt allt blivit.
Det enda som egentligen inträffat de senaste åren är väl att det så förhånade, byskvallret, kommit att bli en global företeelse.
Egentligen: Vem bryr sig om några figurer pucklar på varandra i Stockholms innerstad?Låt dom slåss!
 

Välkommen till 2017

images
Det är nu inte min mening att starta någon juridisk debatt, vilket jag f.ö. inte är kapabel till, men dristar mig ändå  att kommentera en dom, avkunnad vid tingsrätten i Uppsala, gällande en våldtäkt av en minderårig pojke i Uppsala, utförd av 5 afghanska pojkar. Att den relativt korta strafftiden beror på den rabatt som ges till unga delinkventer är inte det som upprör när domarna diskuteras, utan handlar mer om den större frågan – den om utvisning – en fråga som rymmer många aspekter.
Dock, hittills har jag inte mött en enda person som inte reagerat mot att domstolen motsatt sig åklagarens krav på utvisning. Åsikterna i gemen sträcker sig alltifrån att ungdomarna borde utvisas direkt, utan rättegång, till att samhället skall ta hand om och vårda tills dess Migrationsverket beslutat i asylfrågan.
Naturligtvis är det enkelt att avfärda åsikten om utvisning utan rättegång, eftersom svensk rättvisa bygger på att endast den som visats skyldig kan dömas till straff.
Men så kommer det till den andra ytterligheten, i detta fall, att det handlar om att det är Migrationsverket som ytterst beslutar om huruvida det finns flyktingskäl, med andra ord; domstolen har inget med detta att göra.

Men nu till dilemmat.
Det spelar för det svenska folket ingen roll vilken myndighet som fattar beslut i frågan om eventuell utvisning. Brottet är sig självt är i mänsklighetens ögon så bestialiskt, så att egentligen borde beslutet ha karaktären av vedergällning och ett utvisningsbeslut är därför rimligt. Men så kommer den andra aspekten in – att det handlar om barn som varit förövarna. Och barn skall behandlas som barn.
Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerat, ska länder ge särskilt stöd till ensamkommande barn. Allt detta är förståeligt, men så kommer det till brottet. Brottet är så vämjeligt att ingen antagligen kunnat föreställa sig att att barn skulle kunna utföra detta.
Men när vi där!
Och i Barnkonventionens 54 artiklar finns ingen vägledning. Där behandlas endast barnets rättigheter och skydd för olika övergrepp.

Kanske det börjar bli dags för våra politiker att ta i en fråga som alla har åsikter om, men som ingen vill ta i.

 

 

Moderat kultur i tiden

Unknown.jpeg

Så har då en moderat partifunktionär varit ute och gjort bort sig. Huruvida denne figur känner till ordet moderat och dess innebörd låter jag vara osagt men han hade definitivt många synonymer att välja på – måttfull, sansad, hovsam, återhållsam, skälig, måttlig, försiktig – men lyckades missa samtliga valörer. Man kan säga att han gick genom rutan utan att ens vara medveten om det – stackarn!

Så, en vecka senare, har ytterligare en partifunktionär varit ute och gjort bort sig – igen. Att personen, som varit full och dum, tillhör Sverigedemokraterna förvånar inte. Partiföreträdare har härvid känt sig kallade att framträda med olika undfallande uttalanden – toppat med en förvånansvärt modererad Jimmie Åkesson.

Om man nu blickar bakåt så har Moderaterna hamnat i problem. Att vara måttfull, sansad, hovsam, återhållsam, skälig, måttlig, försiktig – dvs moderat – verkar inte vara något vinnande framgångsrecept,  nu när det gäller att sticka ut och profilera sig i den allt trängre mittfåran i svensk politik. Björklund (L), Lööf (C) och Busch Thor (KD) gör allt för att profilera sina respektive partier, men stackars AKB (M) som så gärna vill sticka ut allra mest, måste likt en eremitkräfta krypa tillbaka in i sitt gamla skall.

images
Det skall f-n vara moderat (M) i dessa tider!

Sån’t här gör mig upprörd

bigoriginal

Idag kan man läsa i DN:s pappersupplaga om om antibiotika användning i samtliga EU-länder varifrån ovanstående grafik hämtats. Det är en hisnande upplevelse att bara betrakta stapeldiagrammet. Hur är detta möjligt inom EU-familjen att tillåta ett land att få använda antibiotika mer än 100 gånger än ett annat europeiskt land? (Observera att Norge som är bäst i klassen inte tillhör EU.)
Man tar sig för pannan!

I samma tidning intervjuas en polsk dam som förklarar att hon bara äter polskt kött, precis som jag vet, av egen erfarenhet, äter fransmännen bara franskt kött. Man kan förutsätta att köttchauvinismen står högt i kurs i samtliga länder och att därför bör spanjorerna, cyprioterna, italienarna och portugiserna snart vara ”självlysande”.
På 9:e plats kommer Polen (gulmarkerat), men den intervjuade damen säger:
–Mediciner och gifter används inte här!

Detta är bakgrunden till min upprördhet. Antibiotikaresistens verkar inte tas på allvar i Europa. Både Världshälsoorganisationen WHO och Smittskyddsinstitutet rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot människors hälsa. Av all antibiotikaanvändning går mer än hälften till djuruppfödning och i matproduktion och detta av ekonomiska skäl.

Därför!

Pengar är det enda som biter på marknadskrafterna och en lagstiftning inom EU kan man bara drömma om. Samtidigt som EU är den enda kraften som möjligen kan stävja överkonsumtionen.
Glöm EU! Handla själv!(sic).

Vad föreslår jag då?
Det bör vara en självklarhet för varje återförsäljare av animalier – födoämnen från djurriket – att anslå den ovan visade grafiken vid sina försäljningsdiskar.
Kontakta DN.
De hjälper säkert till att framställa ”säljande” information.

P.S. Se den italienska utvecklingen.

Klicka för att komma åt Otto%20Cars%20Wik%202014.pdf

skarmavbild-2016-10-15-kl-13-11-01

En tjusig sport!

images
Jag tror att det inte finns någon sport som gör mig så beklämd som boxning.
I kontrast till landslagsledaren i fotboll, Janne Andersson, som predikar inför sina spelare att man alltid skall respektera sina motståndare – aldrig håna en förlorare, aldrig visa sig överlägsen – även om spelet går ut på att vinna – så hittar man dess motsats inom boxningen.
Om du vill ha ett smakprov på kulturen inom boxningen så spela upp intervjuerna med två kvinnliga kombattanter inför en match nu på lördag. Jag baxnar.

”Det kommer att bli ett krig på blodigt allvar”, säger Mikaela Laurén till SVT Sport. Och så uttalar hon följande om sin motståndare: ”Jag har aldrig, aldrig, aldrig velat vinna en match och slå ner en motståndare som så mycket som jag vill den här gången.”

Krig?
Slå ner en motståndare?
Är detta boxningens innersta väsen som talar?

Vad är det för sport där det går ut på att slå sin motståndare medvetslös? (Och där slag under bältet är diskvalificerande!).

Jag vet att diskussionen alltid blir polariserad, där sporten lyfts fram som en social räddningsplanka för många eller i andra fall sportens fysiska träningsutmaningar.
Men – har inte mänskligheten kommit längre än att den accepterar att man hänger upp rep i en kvadrat och säger att det skall bli en match – då är det okey med grov misshandel?
Hur kan det vara så?

Jo, det handlar om samtycke påstår sig uttolkare av lagen.
Samtycke till vad?
Att bli nedslagen?

Kan inte medierna med SVT i spetsen , som start på att få slut på eländet, bojkotta denna så kallade sport?

 

Brexit = demokratins Twitter

Leken hela havet stormar bör reserveras för barn.

Leken hela havet stormar bör reserveras för barn.

 

I en artikel i DN noterar före detta EU-kommissionären och Storbritanniens siste guvernör i Hongkong, Chris Patten, följande: ”Först och främst reducerar en folkomröstning, komplexitet till absurd enkelhet.
Just detta har vi just blivit åsyna vittne till i den nyligen genomförda folkomröstningen i GB och nu diskuteras för fullt  huruvida resultatet åskådliggör folkets vilja. Unga ställs mot äldre, storstad mot landsbygd och Skottland mot England. Allt detta var känt för premiärminister Cameron när han utlyste nyvalet – och nu står han där med hål i foten. Personligen tycker jag, och andra med mig, att han kommit för lätt undan, men historieskrivning lär komma ifatt honom. Inte bara som den som drog pistolen ur hölstret utan han kommer att även göras ansvarig för alla rikoschetterna i sitt eget parti för att inte tala om Labour och alla skeenden i Europa. Ett sentida skott i Sarajevo?

Som framgått av tidigare skriverier på min blogg är jag stark motståndare av folkomröstningar och mycket baserar sig på den gamla insikten att ingen kan se in i framtiden, men detta till trots ”drog” Mr Cameron i tron att han hade en strategisk plan. Men nu, med facit i hand och ett hål i foten, undrar jag om han inte, i dagsläget, sitter och begrundar om det egentligen inte handlar om hål i huvudet?

Som sagt; jag instämmer helt i ovan nämnde, Chris Pattens uttalande om att en folkomröstning reducerar komplexa skeenden till absurditeter – kanske en nödvändig insikt när någon försöker se in i framtiden.

Kan man stjäla något som inte finns?

Att det hänger ihop förstår alla – men hur hänger det ihop?

Att det hänger ihop förstår alla – men hur hänger det ihop?

 

 

Det är en konstig värld vi lever i.
Redan för dryga 20 år sedan var jag med och försäkrade något som man inte kunde se och därför kanske inte ens existerade.
Det handlade om makromolekyler  som skulle sändas med ordinarie post till ett laboratorium i Holland. Försäkringstagaren beskrev molekylerna som ”tennisbollar på vilka ett antal pingisbollar var påklistrade”. Med den något bristfälliga kunskapen om försändelsens innehåll försäkrades transporten. Allt gick vägen eftersom mottagaren kunde vidimera att molekylerna kommit fram.

Men nu har det hänt igen  med ett undantag. Något som inte finns och som definitivt inte kunde synas har denna gång försvunnit.
Det tål att upprepas – det är en konstig värld vi lever i. Allra helst när man läser följande:
Det globala finansiella nätverket Swift som världens banker dagligen skickar miljardtals kronor genom går nu ut och varnar för att det har skett ett antal incidenter där angripare obehörligen har kunnat skicka meddelanden via nätverket. Detta gör man efter det att några var nära att lyckas svindla Bangladesh Banks på nästan en miljard dollar tidigare i år.

Min fråga blir då – en miljard dollar – fanns de? Inte var det pengar –  det är ett som är säkert. Pengar finns ju inte längre. Pengar var tidigare fysiska skuldebrev som garanterades av staten och kunde växlas in mot  ett reellt värde. Allt för att underlätta handel och som i nödfall kunde gömmas i madrassen. Men idag handlar det endast om ettor och nollor utan någon som helst täckning. Den enda garantin skulle kunna vara att staten har skapat institutioner som medborgarna skall förlita sig på. Institutioner som Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgälden m.fl. Och som ytterligare garanti har staten skapat en insättningsgaranti för att skydda våra sparade pengar – (som bankerna gladeligen lånat ut). Det låter ju tryggt, men så … !!!
Någonting händer – araben ställer sig på slangen, Nordkorea smäller av en atombomb, världen drabbas av en pandemi – var är då alla pengar. Sanningen är ju den att de finns inte. Det handlar bara om ekonomisk teoribildning som vi förlitar oss på.
Eller som i det här fallet med hackers som sökt komma in i SWIFT-systemet.
Vad har de försökt stjäla?
Ettor och nollor?

Grattis!

P.S. Jag är inte ekonom, men det som gör mig mest orolig är när jag frågar de ekonomer jag känner är att de säger att de inte förstår det här heller!

Kaplansmitta? – eller – dansar med vargar.

images

Jag brukar då och då läsa en krönikör på nätet vid namn Patric Engellau.
Eftersom sajten, Det Goda Samhället, där han uppträder regelbundet ger sig ut för att ”vilja skrapa på samhällets ”sanningar” och håller ingenting för heligt”, så läser jag alltid hans artiklar med en nypa salt. Som nu; i den senaste krönikan, där han refererar till att han nyligen varit på ”ett seminarium där det förekom åtskilliga framstående samhällstyckare”. Vilka dessa var och vilket seminarium det handlade om framgår inte och inte heller kan man utläsa krönikörens umgänge för alla som refereras till,  framträder som:
–”En deltagare gjorde en framtidsspaning”,
–”frågade en tänkare uppgivet”,
–”ett halvdussin av tänkarna”,
–”två bemärkta partigängade”.

Jag frågar mig därför:
Med herr Kaplans famösa umgänge i gott minne så undrar jag varför herr Engellau i sin krönika hela tiden refererar till källor som tydligen skall förbli anonyma. Har all dessa inte rent mjöl i påsen eller är det kanske rent av rena fantasifoster, eftersom de inte kan presenteras med namn och i förekommande fall partibeteckning?

Förr gällde devisen säg mig vem du umgås med, och jag ska säga dig vem du är, men nu verkar vi kommit så långt i samhället att man inte vill eller törs röja sitt umgänge. Eller är det rent av så att de flesta kretsarna blivit så anonyma så ingen vet till sist om vem som är varg och vem som är lam i flocken.

Rädslan för sanning och öppenhet skakar i sina grundvalar!