Apropå . . .

. . . vad Axel har skrivit den senaste tiden har jag några funderingar och kommentarer.

Om vi först tar det senaste inlägget, så slås jag av klokskapen i det min gamle rektor Holsten Fagerberg sagt om alla nya sätt att hjälpa barnlösa. Han tyckte det naturligtvis var bra att man kunde hjälpa folk, men hävdade att det inte var något man kunde kräva att få hjälp med: ”Det är ingen mänsklig rättighet att få barn”.

När det sedan gäller den arme Ahlmark, så är det väl helt enkelt så att han är en lätt uppflammande och kanske inte alltid så reflekterande människa. Han tillhör den sorts människor som kan hävda att det är lätt att ta ställning i exempelvis Israel–Palestina-konflikten. Alla som säger att en sådan fråga är lätt att ta ställning till har därigenom diskvalificerat sig i sina ambitioner att framstå som intellektuella. Och det gäller båda sidor. Och det gäller i lika hög grad klimatdebatten.