Upplänningen upa

Med anledning av gårdagens drapa, som handlade om min process att upphöra med Upsala Nya Tidning, så inflöt en kommentar, via facebook, som gav mig upphov till att fundera något ”vidare”.
Min vän undrade: Liberal=lättviktig? Eller?

För mig betyder liberal att var detsamma som att vara kluven – (ett uttalande som tillskrivs den förre folkpartiledaren Gunnar Helén) – och i farans riktning ligger då att ens åsikter har en tendens att bli något lättviktiga. (Observera dock att resultatet därför inte behöver bli av det lättare slaget – många ”lättviktare” tillsammans kan ge tyngd åt en åsikt.
Men vägen dit!
Vad jag tror, från att ha kommit från den sörmländska myllan är att upplänningarna, per definition, i grund sanna liberaler, men att man röstar olika. Den erfarenheten har jag sedan jag arbetade med försäkringar. ”Jo , det där du säger låter ju bra, men jag ska höra efter med andra först”, var det svar man ofta fick. Att fatta egna beslut var inte något som låg (ligger) för den sanne upplänningen. Att man sedan har en centralort där denna min iakttagelse manifesteras och förstärks genom ett ständigt akademiskt ifrågasättande, gör att jag förstår varför Uppsala har en tendens att dra allt i långbänk. Arenor, motorvägar kulturhus av skilda slag, kommunikationer, nya projekt över huvudtaget – ja, listan kan göras lång över hur den ”uppländska kluvenheten” känns liberal i enlighet med min väns definition. (Observera hans lilla tillägg ”Eller” – en sann upplänning har talat!)

För att nu återvända till Uppsala Nya Tidning kvarstår min väns undran … är tidningen en lättviktig produkt?
Mitt svar blir då att den har blivit mer och mer lättviktig. Dels försöker man vara en storstadstidning, men vars underlag är en småstads. Alternativen DN och SvD är då avgjort bättre. Tänk om man istället sade. ”Vi är en lokaltidning och vår uppgift är att bevaka och vara med och utveckla Uppsala med omnejd.” Då hade man åtminstone ett fokus. Nu känns tidningen mer som en irrande produkt utan kompassriktning.
Tidningen börjar mer och mer likna den definition som den tunge korrespondenten Alf Martin uttryckte det:
Journalistik är som att skilja agnarna från vetet – och sedan publicera agnarna.

Annonser

Betyg – en maktfaktor

”Jag föredrar avgjort Nicolai Gedda framför  AIK”, är ett citat hämtat från Tage Danielssons Grallimatik med undertiteln Jämförelsestrunt. Jag vet inte om man kan hitta något bättre exempel till det experiment som Upsala Nya Tidnings kulturchef, Lisa Irenius, annonserade i tisdagens tidning.
Under rubriken Nu testar vi betyg på all kultur, hotar hon med att kajorna skall få härja fritt på tidningens kultursidor – och det i alla discipliner. (läs gärna artikeln; den berör inte bara UNT-läsare)
Visserligen är det ett tidsbegränsat experiment, men kanske det är dags att Daniel och jag göra vår röster hörda innan förfallet blir totalt.

Låt mig först och främst konstatera att artikeln mest verkar handla om ett sätt att reda ut vad som menas med kultur, och att Lisa Irenius därvid tagit betygsättningen som ett instrument för att kunna peka på svårigheten. Och det är svårt!
Om jag inte minns fel, skrev den legendariske ”Alf Martin från London” att all journalistik går ut på att skilja agnarna från vetet – och sedan publicera agnarna.
Kanske framgår andemeningen i vad Alf Martin uttryckte än klarare när man reflekterar över vad som skulle bli följden av betygsätta alla kulturella prestationer på en skala, och i sanningens namn märker man att kulturchefen själv darrar på manschetten, vilket hedrar henne. Och när hon använder begrepp som ”förtydligande” och ”förenkling” så förstår man att hon insett, redan nu, att experimentet antagligen kommer att sluta på ruta ett. Jag har full förståelse för att man inom vissa gemensamma ramar kan ha fog för en viss jämförelser, men samtidigt får man aldrig väja för att när man förtydligar och förenklar för läsarna, så ställer man mindre krav på skribenten – d.v.s. analysen inbjuder till att blir mer än mer ytlighet.
Men det är nog inte det värsta hotet.
Det största hotet är i våra ögon det som sammanfattningsvis kan kallas makt.
Kanske det är så att UNT:s makt är något mer begränsad än framför allt TV-mediet. Men principiellt handlar det om  samma sak.
Ett exempel; en författare ägnar kanske 3-4- år av sitt liv att förfärdiga en bok. Rikliga källstudier, stor tankemöda och en tidigare visad litterär förmåga kan efter 3 minuter ligga i spillror. En – säger en – enskild recensent kan i en av våra mer nedsuttna morgonsoffor och utdela 2 ”fladdrande böcker” … och så var den boken förpassad till vidare kompostering.

Frågan är definitivt inte enkel och vi ber att få återkomma ifrågan – kanske efter dagens veckoavslutning på kafé Fågelsången *****