Om girigbukar

hans_eriksson

Girigbuk.
Ja, det är inte utan att ett mycket passande ord dyker upp i huvudet när man, i det rosa bladet, läser om vad som försiggår ”in the state of Sweden”.

 

 

I dagens SvD Näringsliv hittar jag en mening  i ett reportage från Swedbanks aktiebolagsstämma:
Swedbank målar gärna upp sig som ett välmående, folkligt alternativ i finansvärden. 

En känsla av deja vu gör att jag trott mig läsa denna mening tidigare, men då löd texten antagligen: Transportarbetarförbundet målar gärna upp sig som ett ett välmående, folkligt alternativ i fackföreningsvärlden.

Denne store transportarbetarbasen, Hasse Ericsson, blev känd, inte bara för voluminösa kroppshydda utan även för ett passande uttalande: Bra grabbar ska ha bra mat! Detta uttalande skall inte blandas ihop med bilden, även om man kan spåra ett visst samband, utan avgavs i samband med att medierna granskade Transportarbetarförbundets representationskonto.
Denna gång handlar det alltså om exakt samma sak, men med den stora skillnaden att kejsaren har kläder på sig och det är inte längre på modet att röka cigarr. Men i övrigt är alla kriterier på ”ordet” uppfyllda. En gammal S-märkt ledare lät sig därför upphöjas ytterligare ett antal procent, närmare 70%, över ”folket”. Arvodet är nu 2,35 miljoner, underförstått … ”bra grabbar ska ha bra arvoden”.
Så nu vet Swedbanks kunder det!