När vinsten går före kvalitet

– Är det inte Carema som står därborta?

Daniel och jag har sedan länge kommit överens om att behandla dagsaktuella ämnen med viss försiktighet. Risken att bli en typ av sekundär ledarblogg är alldeles uppenbar; men så kommer inlägg, som i alla fall jag har svårt att låta gå obemärkta förbi.

I DN skriver verkställande direktören för det skandalomsusade Carema en drapa under rubriken ”Carema vill stå för något nytt i svensk äldreomsorg” . Det nya skulle vara att börja mäta kvaliteten inom äldrevården. Han – Carl Gyllfors– skriver: Carema tar därför nu initiativet till en branschöverskridande samverkan för att skapa ett tydligt system för uppföljningen av kvaliteten i äldreomsorgen – ett nationellt kvalitetsindex. Carema Care vill därför bjuda in Socialstyrelsen, Vårdföretagarna, Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och våra branschkolleger till överläggningar i denna fråga.
Detta låter ju vackert – att ta ett helhetsgrepp – men jag kan konstatera att initiativet är varken nytt* eller särskilt radikalt … men idiotiskt! Bara uppräkningen av samtliga intressenter som skall delta för att skapa ett nationellt kvalitetsindex gör i alla fall mig undrande. Och bara det att han skriver branschkolleger i stället för konkurrenter gör mig än mer undrande.
Hade han däremot skrivit att regeringen nu måste komma med ett antal kvalitetskriterier, som skall gälla för branschen, då hade jag förstått. Nej, i stället vill han skapa en minsta gemensam nämnare som stör branschen så lite som möjligt. Det imponerar inte.
Varför inte börja med att sopa framför egen dörr. Den processen kan starta redan idag.

Till sist: Jag skulle gärna vilja se den vision som styr Carema idag samt vilka indikatorer man mäter. En sådan redovisning skulle vara något att skriva om på DN:s debattsida.

/Axel

*Själv har jag och tusentals andra sysslat med kvalitetsmätning i mer än 15 år, men så finns det något som heter pengar, som tyvärr har en tendens att  kväva all mänsklig förmåga. Som följd härav har människan kommit att framstå som en kostnad – inte en tillgång – i alla ekonomisk redovisning.