”Giv åt Delblanc en gatstump även!”

I december månad fick jag ett debattinlägg infört i Uppsalatidningen, som primärt handlade om att uppmärksamma en av Sveriges främste epiker – Sven Delblanc.

Ill. Reinhold Ljunggren

Jag vet inte om det fordras en formell framställan till Namngivningsnämnden i Uppsala kommun, för att den skall reagera, men hittills har det varit förlamande tyst. Stadsbiblioteket i Uppsala har visserligen skapat en liten utställning om inspelningen av Sveriges främsta TV-serie och i morgon kväll  gives tillfälle att lyssna till professor Christer Åsberg, som berättar om Sven Delblancs Uppsalaår; men i övrigt är det tyst.
Min och Daniels förhoppning är att stadens borgare på olika sätt, aktivt börjar verka för att bevara minnet av Svens litterära gärning. Han är värd att uppmärksammas!

Skriv gärna Du också till Namngivningsnämnden i Uppsala kommun.

För att ytterligare klargöra sammanhangen publicerar jag mitt tidigare inlägg i UT ånyo:

”Giv åt Delblanc en gatstump även!”

Det har säkert inte undgått kulturellt intresserade personer att Namngivningsnämnden i Uppsala kommun, under senare tid, uppmärksammat två kulturprofiler med stark Uppsalaanknytning. De har fått ge sitt namn till ett gångstråk genom Engelska parken, Gösta Knutssons promenad, respektive en gatstump, Ingmar Bergmansgatan, det som tidigare vara norra änden av Nedre Slottsgatan.

Nu är det dags för en tredje!

För snart åttio år sedan föddes författaren Sven Delblanc i Swan River i Manitoba i Kanada, närmare bestämt den 26 maj 1931.

Om man läser något av Sven Delblancs alster, om det så handlar om romaner, noveller, essäer eller tidningsartiklar, så skall man finna att mycket av det han skrivit avspeglar hans olika livsmiljöer.

Fadern hade försökt att etablera sig som jordbrukare, men efter några år fick familjen återvända till Sverige och trakten mellan Trosa och Vagnhärad. Hans författarskap har därför djupa rötter i barndomens landskap i Sörmland, vilket om inte annat, blivit känt genom den så kallade Hedebysviten – en tv-dramatiserad serie baserad på den självbiografiska romansviten i fyra delar. Titlar som Åminne, Stenporten, Vinteride samt Stadsporten är välbekanta för många svenskar.

Även om mycket av vad han skrivit kan relateras till barn- och ungdomens Sörmland, så var det Uppsala som blev centralpunkten för hans författarskap. Redan som 21-åring sökte han sig efter avslutad militärtjänstgöring till Uppsala, för att studera historia och litteratur. Man kan påstå att hela hans livsgärning som skribent utfördes här. Här skrev han sina romaner, dramer, artiklar, brev och artiklar. Sven Delblanc intar genom sin i alla avseenden rika produktion platsen som en av Sveriges största författarprofiler, varför han är värd att få en egen gata uppkallad efter sig.

1959 avlade Sven Delblanc sin licentiatexamen i litteraturhistoria och börjar straxt därefter sin akademiska lärarbana. Han disputerade 1965. Dåvarande litteraturvetenskapliga institutionen var då förlagd till Villaägen, och man kan tänka sig att han på väg till sin andra arbetsplats, Carolina Rediviva, många gånger passerat den anonyma passagen som löper utanför den nuvarande filologen,

Språkvetenskapligt centrum, och förbi nuvarande ingången till Campus Engelska parken, där Litteraturvetenskapliga institutionen nu ligger, på väg mot Engelska parken och Carolina.

Sven Delblanc framstår som en av de allra största författarna i svensk efterkrigslitteratur. Därför anser jag personligen, och säkert många med mig, att det är nu dags att hedra honom med en egen gata. Den ovan nämnda passagen, från Villavägen, med kyrkogårdsmuren på ena sidan och de humanistiska institutionerna på den andra, kunde vara ett mycket lämpligt val – ett gångstråk som på något sätt balanserar och illustrerar denne mångskiftande författare, med sin mångomtalade svartsyn som ofta genomlyses av en burlesk humor.

Så med rubrikens Runebergsparafras vill jag uppmana stadens fäder och mödrar: Giv åt Sven Delblanc en gatstump även!

Som sagt … Skriv gärna Du också till Namngivningsnämnden i Uppsala kommun.

Annonser