Something is rotten in the state of Sweden

citat_styck_1

Se vidare: http://www.andersagell.se under rubriken ”Styckmordet”

Igår hade jag förmånen att få lyssna till en intressant föredrag som arrangerades av Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap – en sammanslutning för de som önskar samarbete mellan filosofin och fackvetenskaperna. Normalt brukar det handla om föreläsningar (eller en föresättning) som ger kunskapsinsikter i, för många okända, ämnesområden.

Men denna gång handlade det istället om bristande kunskap. Ämnet för föredraget handlade om brist på insikt om vittnespsykologi hos polis, åklagare, advokater och domstolar och hur detta kan leda till felaktiga domar.
Allt oftare får vi läsa om hur rättsväsendet famlar och  effekterna blir förödande för de dömda i komplicerade brottmål. Mest aktuellt är väl det s.k. Quick-fallet där det verkar som om polis- och åklagarväsendet drabbats av en kollektiv härdsmälta, men än värre verkar det s.k. ”da Costa-fallet” att framstå. Här har inte bara polis och åklagare nonchalerat de mest grundläggande delarna inom vittnespsykologin utan även, vad det tycks, har även domstolarna ådagalagt hur en kunskapsbrist i ämnet, kombinerat med en osund kåranda fått förödande konsekvenser för två människor.

Naturligtvis är jag inte man att döma, men citatet ovan har faktiskt fog för sig när jag lyssnade till advokat Anders Frigells redogörelse. Han började med att gå igenom grundläggande element inom vittnespsykologin för att sedan få sina åhörare att häpna hur den vetenskap åsidosatts på punkt efter punkt. Det gällde vittneutsagor som kunde vara mer än 3 år gamla – hur trovärdiga är sådana? Det gällde konfrontation med de misstänkta, som bröt mot alla regler för vittneskonfrontation. Det gällde mediernas påverkanderoll där direkta kopplingar mellan medier och vittnesutsagor kan utläsas. Ja, listan kan göras lång, men kanske det värsta av allt är är det kamraderi som tycks finnas mellan verksamma inom domstolsskrået, alltifrån enskilda domare till justitiekansler och justitieminister. Den senare hade bemött advokat Frigells propos om ett 45-minuters möte med att hennes ”agenda inte tålde några möten”.

Man kan verkligen ställa sig fråga vad 45 minuter är mot 2 förstörda människors liv som blivit effekten av ett av rättsstaten Sveriges värsta rättsskandaler.

P.S. När jag läser Leif GW Persons sammanfattning så förstår jag att rättsrötan sitter djupt i det här landet.

 

 

 

 

Norrsken

En lätt rodnad kan anas på kvällshimlen om man, från mitt perspektiv, tittar mot norr. Ett lambertzkt sken kan annas, även om det i takt med aftonstjärnans verkar avta. Advokaten Olsson presenterade ett i mina ögon balanserat inlägg, i den annars så infekterade Quick-debatten på SvD:s Brännpunkt, och avslutar med den mycket relevanta frågeställningen: Hur kunde det bli så här?
Samma frågeställningen hoppas jag också att en av huvuudrollsinnehavarna i Quickdebatten kunde ge ett svar på vad gäller da Costa-fallet. Visserligen har Per Lindeberg väl beskrivit vad som hände i sin bok Döden är en man, men ändå ser jag många parallela delar i Göran Lambertz agerande – då som nu.

Men på den svagt rosa himlen tänds så ett fyrbåk, någonstans på himlen rakt norrut. I granntidningen så ser jag att Kulturhusets konstnärlige ledare skall anställa ett symboliskt bokbål, vars lågor lär flamma upp och uppmärksammas ända ner till Medelhavet … ett bokbål, som tydligen inte lär begränsas till ett antal Tintin-böcker, utan lär äta sig in i åtskilliga bokhyllor.
Böcker med bland annat homofobiskt eller utlänningsfientligt innehåll skall rensas ut.

Hoppsan!
Kanske denne unge man missat ett grundläggande drag i svensk demokrati.

P.S. Och knappt har man vänt ryggen till så är Tintin ”back in town”.  Principen fort men fel har tydligen rått, varför vi, utan bitanka,  kan hälsa ytterligare en medborgare* välkommen in i det demokratiska samhället.

* Behrang Miri