Norsk demokrati står stark

Norsk demokrati står stark. Från första stund, efter terrorangrepp och bestialiskt mördande på Utöya, har det norska samhället och dess ledare uppvisat det demokratiska samhällets styrka. Uppriktig sorg, allmänt deltagande samt en handfast ledning, där primärt primärt statsminister Jens Stoltenberg och utrikesminister Jonas Gahr Störe kommit att stå som garanter och stöttepelare för det ”öppna samhället”, har kännetecknat de senaste dygnens trauman. Vad vore väl lättare än att inskränka demokratin och att ropa på hämnd; men tvärtom. Samhället lever vidare som en verklig rättsstat. Polisutredning, häktningsförhandlingar och en framtida rättegång … allt efter rättsstatens principer.
Säkert är det många som undrar över hur en människa kan bli så djuriskt brutal och önskar  att ”rättvisan” hade en enklare lösning tillhands, men rättssamhället står starkt. Exempelvis kommer pressen på delinkventens försvarsadvokat att bli stark, men samtidigt visar en oberoende försvarare på att demokratin fungerar. Härvidlag får man bara hoppas att försvarsadvokaten Geir Lippestad får förståelse och stöd i media inför sin svåra uppgift.

Man vill gärna inte se liknande uttalanden (se ovan) som en svensk professor uttalade för 20 år sedan. (En professor i juridik! n.b.)

Fakta: SvD DN Döden är en man DN

Annonser