Jubel i busken!

Ååå ... den ljusnande framtid är vår ...

Uppsala har precis blivit en storstad!

 Just så stod det att läsa i Upsala Nya Tidning sedan ”vi” sprängt 200.000-vallen. Visserligen avsåg inte siffran vad vi dagligt tal kallar ”stan” utan avsåg kommunen Uppsala, som helhet. Men det hindrar inte, och det går inte att ta miste på tidningens förtjusning, över att ”vi” blivit så många. Det är ingen hejd på jublet som vi matas med varje dag. Kanske det är så att UNT, lite i smyg betraktar sig tillhöra kategorin storstadpress, även om man ligger lågt i frågan.
(Eget beröm luktar PR, som Red Top skrev på den tiden då herrarna luktade gott.)

Men om man nu, en smula eftertänksamt tänker efter … – Vad menas egentligen med begreppet ”storstad”?

Uppräkningen av de negativa faktorer som symboliserar en storstad, med krypande bilköer, undermålig kollektivtrafik, överfulla lokaltåg, krav på nya transportleder, bostadsbrist, det byggs för lite, ökade boendekostnader … ja, listan kan göras hur lång som helst och borde räcka för att stämma till eftertanke … men nej … hurra! hurra! … vi är i alla fall en storstad!

Men varför allt detta jubel från politiker, kommunala beslutsfattare och inte minst UNT? Är det månne ett Freudianskt peniskomplex, i överförd form, som vädras. (Vi lever ju i skuggan av en stad som är större). Politikerna må kanske vara ursäktade, för de ”lever” ju inte längre än fyra år i taget, och det enda de kan tänka på är det som kan mätas – pengar och antal. Eller enklare uttryckt: Hur många pengar förfogar man över.

Men Upsala Nya Tidning? Tror de, liksom kommunens politiker, att tillväxt, lika med ökning av antalet innevånare, det enda som räknas? Har de aldrig hört talas om kvalité? Vore det inte roligare att i framtiden kunna rapportera att Uppsala har lägsta kriminaliteten i landet, att Uppsala har den högsta utbildningsnivån i landet, att Uppsala har Sveriges lägsta arbetslöshet, att Uppsala har Sveriges bästa kollektivtrafik, att Uppsala har Sveriges bästa företagsklimat … ja, som sagt … listan på positiva faktorer kan görs hur lång som helst.

Handen på hjärtat UNT – det sitter någonstans i mitten – visst vore det roligare att få rapportera om en välmående småstad, än en problemfylld storstad.