Jag skall börja på måndag

Så har vi så äntligen passerat den magiska gräns som nyårsaftons 12-slag utgör. Och hur många tänkte väl samma tanke som konstnärsinnan Margaretha Sölvelands fylliga kvinna gör på bilden ovan. Denna stackars tidlösa och visionslösa kvinna! Men hon är symbolisk för hur vi människor tar oss fram genom livet.
Det enda människan tycks göra nuförtiden är att sätta upp mål , samtidigt som de blir alltmer kortsiktiga. Och visst kan vi le något åt den fylliga kvinnans och våra egna tillkortokommanden, men det finns samtidigt ett mått av allvar bakom rubriken ”Jag skall börja på måndag”.
Det visionslösa samhället!
Låt mig ge ett typiskt exempel: ”Sverige har inte råd att se människor fastna i utanförskap. Vårt mål är full sysselsättning. Därför måste vi nu också se dem som oavsett konjunktur ställs vid sidan av.” Så skriver statsminister Fredrik Reinfedlt  på SvD:s Brännpunktssida den sista dagen av årets 365 dagar.
Jag förstår precis vad han menar men han blandar, tror jag,  ihop två begrepp – ”mål” och ”visioner”.
”Mål”kan vara ett snöre, en linje, en slutpunkt eller kanske en ambition, i kombination med en tidsangivelse; men vision är något helt annorlunda. Det är en färdriktning mot något – oftast ouppnåeligt. En av Trafikverkets s.k. visioner är ”nollvisionen” – ett bra exempel på visionärt tänkande. Alla människor vet att noll dödsfall i följd av trafik är just en utopi, men Vägverket – ingående i det nybildade Trafikverket – har oförtrutet arbetat med denna vision för ögonen – och tycks vara på rätt väg! (sic!) . Men att sätta full sysselsättning som ett mål är inte bara felaktigt, det är dömt att misslyckas. Först och främst definierar inte statsministern vad som menas med full sysselsättning, och uttalandet får viss relevans först om han lagt till när detta famösa mål kan uppnås. Och vilket naturligtvis är politiskt omöjligt.
Men det låter handlingskraftigt.
Jag tror att det därför börjar bli dags för våra politiker att tänka visionärt, och likt den fylliga damen, väga sitt ordval.

/Axel/

P.S. Nu skall jag åka till gymmet. Det är ju måndag!

Annonser