Global resistens

Så får vi höra samma sak igen:
– Vi kommer att fortsätta att göra det klart för al-Assad och hans närmaste krets att världen har ögonen på dem. De kommer hållas ansvariga av det internationella samfundet och USA om de begår det tragiska misstaget att använda dessa vapen. DN 23 /7 -12.
Observera formuleringen av president Obama när han säger det internationella samfundet och USA.

Jag har ingen anledning att kritisera just detta uttalande, men utan att var någon typ av folkrättsexpert, undrar jag i alla fall om det inte ligger mycket i denna freudianska ”slip” från president Obama – det internationella samfundet och USA, som åskådliggör på ett tydligt sätt hur världen fungerar idag?
Tillhör inte USA det internationella samfundet?

Under min livstids största del så levde vi skuggan av det kalla kriget. Sovjetunionen och USA balanserade på slak lina och världen höll andan. Vad jag minns talades då inte så mycket om världssamfundet. Övergreppen mot mänskliga rättigheter var legio och diktatorer kunde bete sig bäst de ville. Och vem pratade om folkmord? Efter andra världskriget förödelse tedde sig de flesta övergreppen som småpotatis.
Men så inträdde en ny era efter Sovjetunionens fall. Ett växande EU och den enda kvarvarande stormakten USA i spetsen för Nato vädrade morgonluft. Demokratin skulle segra! Det så kallade världssamfundet växte till att bli liktydigt med världssamvetet av västerländsk modell. Så kom då den stora ”smällen” för världssamfundet den 11 september. Och där stod president Bush och delade upp världen i goda och onda. If you´re not with us – you´re against us! Och ledda av USA  hade världssamfundet en samma medicin för alla problem. Man startade krig i vilket man skiljde på goda och onda bomber.

Exakt samma sak gäller i den bakteriella världen i vilken det finns onda som goda bakterier. Med det vällovliga syftet att slå ut de ”elaka” så bombar man människan med antibiotika. Men likt antibiotika så utvecklas så småningom resistens mot det man ville bekämpa.
Men den stora missuppfattningen att man kunde immunisera länder och dess befolkning har aldrig gått upp för USA och världssamfundet.

Det är det som man söker bekämpa som blir resistent.

God bless America – och resten av världen förresten!