Den nya borgerligheten?

En och annan kanske känner igen rubriken ovan från Axess TV:s utmärkta programserie. De som inte känner igen den rekommenderas att stifta bekantskap med programmet, förslagsvis genom att konsultera Axess TV- tablå. Programmen är en upptagning från Axess seminarium, under ledning av Lotta Gröning, med bland andra PJ Anders Linder, Svante Nordin och Stig-Björn Ljunggren som deltagare. Jag tror inte att man får hela sanningen om den nya borgerligheten, men i föredragen och debatterna pekas på tendenser, styrkor och svagheter som torde vara av intresse att ta del av för alla, oberoende av politisk trostillhörighet.

Den politiska övertygelsernas tendens att dra i väg med deras företrädare har det annars givits exempel på hemmaplan, om man därmed avser Uppsala med omnejd. I den förutsebara och självklara kritiken mot den lätt kaotiska situation som råder vid Resecentrum i staden har också trafiksituationen, med en osorterad blandning av bilar, cyklar, bussar och, inte minst gående, utsatts för en granskning. Detta har naturligtvis främst lokalt intresse, men ett inlägg har mer allmän giltighet, och nu grämer jag mig över att jag inte kan hitta källan, så att jag kan citera ordagrant. Så om jag skulle slira på formuleringen, så ber jag om överseende. Men det är tanken – i det här fallet frånvaron av sådan – som räknas.

Situationen är den att man vid Resecentrum inte har några övergångsställen för gående eller vid planeringen har gjort helt klart för sig vilka som skall finnas var och på vems villkor, vilket sär tänkt att leda till att trafikanterna skall ta med detta i trafiksituationen och därför anpassa sig till omgivningen. Detta går naturligtvis inte, men det roliga är att en av förespråkarna för den sorts gåfartstrafiksystem som tillämpas där och på några andra ställen i staden, utan påtaglig framgång, nämligen Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell (och hav nu överseende om det var någon annan!) har ett i sitt slag enastående försvar till situationen. Felet är, säger hon,  att taxibilarna släppts in på Resecentrum (från att tidigare bara ha hänvisats till baksidan). Problemet uppstod, förtydligar hon, när taxibilarna också skulle konkurrera med utrymmet på körbanorna.

Jag vet att Miljöpartiet inte tycker att det skall finnas några bilar i staden, men hur har hon tänkt att folk skall ta sig med väskor, barn och rullstolar från tågen till bostaden? Skall alla cykla? Åka buss? Var i staden är det en självklarhet att det skall finnas tillgång till taxiservice, om inte vid stadens järnvägsstation? Detta är enfald av det mest bokstavliga slaget: den där den politiska ideologins skygglappar omöjliggör en vidare syn på verkligheten än den som stämmer med ens egna värderingar och förutfattade meningar.

Förhoppningsvis har jag missuppfattat henne. men i så fall vore det bra om hon förklarar sig.

//DvS

Annonser