Källsortering – direkt vid källan

375x200_bilagor

Idag är det söndag och brevlådan fylls till brädden med hektografmassa.
 När man så rensat pappershögen från instuckna reklamblad och börjat läsa, vad man tror vara, själva huvudtidningen så slås man av hur tunt utbudet blivit på den journalistiska fronten. Tidningarna börjar mer och mer göra skäl för beskrivningen att ha blivit omslagspapper för en massa reklam.

Sida efter sida fylls av mer eller mindre fantasifull reklam.
Den tid då människor betalade för god journalistik tycks vara förbi, den tid då tidningarna fylldes av reportage signerade Jolo, Ehrenmark, Lagercrantz, Buster von Platen, Griggs med flera giganter. Det var en tid då god journalistik genererade berömmelse … och intäkter för tidningarna! På den tiden talade man om kampen om läsarna.
 För att inte bli långrandig, förstår säkert min generation att det slaget numera är förlorat. Nu gäller inte längre kampen det fria ordet, även om de flesta tidningarna står med byxorna kring anklarna och låtsas att de företräder ett högre ideal från fornstora dagar – nej, nu gäller bara en sak – att skriva om sådant som säljer.
Och det gör man bäst via bilagor.
Allt startade för dryga 13 år sedan då Svenska Dagbladet gick över till tabloidformat – en eftergift till reklambyråerna som enklare kunde producera reklam. Så tro inte att anledningen var att det skulle bli mer plats i flygplansfåtöljerna.

Jag har idag studerat bilagor i SvD, och kan konstatera att innehållet är förföriskt påkostade och på ytan  genomarbetade reportage som ger intrycket av en journalistisk gärning, men efter en stunds läsning så förstår man att allt egentligen handlar om produktplacering.  Men det handlar nu inte om materiella ting, om saker. Nej de nya produkterna handlar om upplevelser – upplevelser ”för ett rikt liv”.
Det handlar om immateriella ting – om upplevelser … och då fordras det ord för att förklara ”produkten”.

Men ”ett rikt liv” – vad menas?

Jo, det framkommer av den s.k. brödtexten i bilagorna. Åk till Vietnam, eller åk till Åre, eller upplev 40-års jubileet av SvD:s krogguide, där en av våra mesta förförare av egna viner i publika kanaler ses illustrerad i förföriskt motljus. Men det räcker naturligtvis inte med det. All s.k. brödtext omramas av annonser som vill att du skall uppleva livet … (innan du dör!) … och kryssa runt Kap Horn för det facila priset av 79.900:-! (Håll med om att det är patetiskt med de där 900 kronorna på slutet?)
Avslutningsvis: Jag har naturligtvis inga åsikter om att producenter av olika genrer marknadsför sina produkter via allehanda bilagor, men det jag vänder mig emot är att jag skall prenumerera på en tidning för dyra pengar, men som tydligen ser som sin huvuduppgift att SÄLJA på mig. som prenumerant, en massa ”saker” som jag inte är intresserad av. Därför föreslår jag:
Kan inte ägarna Schipsteds ge ut en egen bilaga där de gör reklam för reklamen som man kan återfinna i de övriga bilagorna och som jag redan vid en första sortering kan slänga i korgen?

Vad vilja de nya Moderaterna?

För ganska 130 år sedan talade Mäster Palm i Malmö över ämnet ”vad vilja socialdemokraterna?
Det är inte utan att man associerar till denna titel när man idag läser Svd:s politiske chefredaktörs  söndagskrönika, där han kommenterar utkastet till Moderaternas nya idéprogram – Ansvar för hela Sverige.

Jag har naturligtvis inte läst programmet – och lär väl inte göra det heller. Jag är nämligen en enkel medborgare, som så många andra, som hämtar min information via media. Följaktligen blir jag rädd för vad som komma skall då jag läser PJ Anders Linders krönika i SvD, där han redogör för hur programmet kommit till stånd: Istället för att börja i värderingar som ska ligga till grund för den praktiska politiken, har man börjat i den praktiska politik som förts sedan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tog över och härlett sin idégrund ur den.

Visserligen har man ändrat formulering att M skall bli Sveriges nästa statsbärande parti till samhällsbärande, men det känns ändå maktfullkomligt och pompöst. Det påminner faktiskt om S i färskt minne. Och att skriva ett idéprogram som liknar något som att man börjar svara på frågor som ingen ställt – det känns som om all kreativitet försvunnit. Och kanske är det så PJ Anders Linder upplever det hela när han skriver: ”Ansvar för hela Sverige känns som ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha något program, och jag undrar om det inte är där vi så småningom hamnar.”
Det känns illavarslande!

SvD – en tabloid?

”Mäktiga män som har anklagats för sexbrott”

Denna rubrik återfinns på SvD:s hemsida.

Vad är väl detta för ett dj-fla trams?

Vad är detta för ett dj-fla trams som SvD presterar under denna rubrik. Har SvD tappat kompassen totalt? Ett antal anklagelser framställs som om det handlade om lagvunna domar. Jag förstår  om indignationen är stor vad gäller kvinnors utsatthet, men denna artikel är ett absolut bottenrekord vad gäller journalistik.  I upphetsningen har man inte ens lyckats synkronisera bild och text.

SvD; tack och adjö!

/Axel

Skälen, Fredrik Reinfeldt! Skälen?

I gårdagens Studio Ett mötte statsminister Fredrik Reinfeldt svenska folket i ett nästan två timmar långt telefonväktarprogram. Efter att ha lyssnat på statsministerns svar på mer eller mindre vinklade frågor från svenska folket, kan jag inte annat än beundra hans tålamod, hans kunnighet och i många stycken mycket väl balanserade uttrycksätt … men så uppkom en fråga där han tycktes falla helt ur ramen. Den gällde nedläggningen av ambassaden i Vietnam.
En frågeställare som ringde in till programmet –  ända från Vietnam dessutom – ställde samma fråga som intresserat mig och som jag kommenterat i ett tidigare blogginlägg.

Vad är skälet till att lägga ner av just ambassaden i Hanoi?

Till leda har vi under de senaste veckorna fått lyssna till utrikesminister Carl Bildts utläggningar i detta inrikes tjabbel, men hittills har denne aldrig lyckats redogöra för skälen. Och nu var det alltså statsministerns tur. Och vad svarar han– statsministern?
Ja, inte svarar han på den direkta frågan, utan istället ägnar sig,även han, till att berätta om hur oppositionen, i samarbete med Sverigedemokraterna, tvingat fram denna besparing … osv, osv, osv …
Men varför svarar inte karlen på frågan och redogör för de verkliga skälen för att just den svenska ambassaden i Vietnam skall läggas ner?
Lyssna på hans svar i Studio Ett, och man blir inte imponerad. Här får man lyssna till en statsman, som likt en ödla som blivit tagen vid svansen och därför tappar densamma i hopp om att dilemmat är löst, men likt förbannat har den kvar.

Och ännu mer undrar jag över skälen sedan jag läst vad Désirèe Pethrus, riksdagsledamot (KD), skriver i SvD.
I inlägget får man en uppräkning av alla tungt vägande skäl för regeringen till att inte fullfölja sitt, vad det verkar, idiotiska beslut.

Det måste finnas andra motiv!

Jag skall börja på måndag

Så har vi så äntligen passerat den magiska gräns som nyårsaftons 12-slag utgör. Och hur många tänkte väl samma tanke som konstnärsinnan Margaretha Sölvelands fylliga kvinna gör på bilden ovan. Denna stackars tidlösa och visionslösa kvinna! Men hon är symbolisk för hur vi människor tar oss fram genom livet.
Det enda människan tycks göra nuförtiden är att sätta upp mål , samtidigt som de blir alltmer kortsiktiga. Och visst kan vi le något åt den fylliga kvinnans och våra egna tillkortokommanden, men det finns samtidigt ett mått av allvar bakom rubriken ”Jag skall börja på måndag”.
Det visionslösa samhället!
Låt mig ge ett typiskt exempel: ”Sverige har inte råd att se människor fastna i utanförskap. Vårt mål är full sysselsättning. Därför måste vi nu också se dem som oavsett konjunktur ställs vid sidan av.” Så skriver statsminister Fredrik Reinfedlt  på SvD:s Brännpunktssida den sista dagen av årets 365 dagar.
Jag förstår precis vad han menar men han blandar, tror jag,  ihop två begrepp – ”mål” och ”visioner”.
”Mål”kan vara ett snöre, en linje, en slutpunkt eller kanske en ambition, i kombination med en tidsangivelse; men vision är något helt annorlunda. Det är en färdriktning mot något – oftast ouppnåeligt. En av Trafikverkets s.k. visioner är ”nollvisionen” – ett bra exempel på visionärt tänkande. Alla människor vet att noll dödsfall i följd av trafik är just en utopi, men Vägverket – ingående i det nybildade Trafikverket – har oförtrutet arbetat med denna vision för ögonen – och tycks vara på rätt väg! (sic!) . Men att sätta full sysselsättning som ett mål är inte bara felaktigt, det är dömt att misslyckas. Först och främst definierar inte statsministern vad som menas med full sysselsättning, och uttalandet får viss relevans först om han lagt till när detta famösa mål kan uppnås. Och vilket naturligtvis är politiskt omöjligt.
Men det låter handlingskraftigt.
Jag tror att det därför börjar bli dags för våra politiker att tänka visionärt, och likt den fylliga damen, väga sitt ordval.

/Axel/

P.S. Nu skall jag åka till gymmet. Det är ju måndag!

M vs M

Den moderate politikern i Örebro, Kent Persson, som enligt uppgift skall ingå i den moderata idégruppen för M:s framtida politik, har på sin blogg behandlat begreppet frihet – ett begrepp som M tydligen vill göra till en viktig del av sitt framtida varumärke.

Att använda sig av ordet frihet låter naturligtvis tjusigt, men när man så kommer fram till att konkretisera innebörden så blir det svårare, vilket framgår av hans blogg. Först använder han frihet att vara synonymt med valfrihet, för att strax, efter ytterligare ett antal svepande formuleringar som jag tror att all demokratiskt sinnade människor kan skriva under på, dyka ner i det moderata paradgrenen ekonomisk frihet. Denna frihet mynnar naturligtvis ut i krav om ytterligare skattesänkningar. Han skriver:
Örebro kommun har idag en alltför hög skatt. Min bedömning är att den kommande mandatperioden finns ett ekonomiskt utrymme i den kommunala ekonomin att sänka skatten med cirka 50 öre. Ser man fram till 2018 borde målsättningen vara att kunna sänka skatten med 1 krona. Vi behöver göra det för att kunna vara konkurrenskraftig med andra kommuner. Ska Örebro kunna locka till sig företag och medborgare måste välfärdsverksamheterna ha toppkvalité samtidigt som skatten är rimlig.

Huruvida denna passus skulle vara ett incitament för ökad frihet har jag svårt att förstå, allra helst som jag samtidigt läser en intervju med Thomas Idergard i SvD. Här handlar det verkligen om att skapa frihet för medborgarna – inte bara sänka skatten, med några öre. För att exemplifiera vad han menar säger han bland annat:
Medelklassflirten får ha en gräns. Om medelklassen vill ha kommunalt subventionerade äventyrsbad att bubbla i på helgerna, måste medelklassen få höra att det kommer de inte att få förrän skolan och äldrevården har de resurser som behövs inom ramen för det samlade skattetryck som är rimligt. Bubbla får man göra på sin egen bekostnad.

Detta menar jag är att ta tag i begreppet frihet. Han menar att den mest centrala frågan är – Vad ska det offentliga göra och vad ska det inte göra?
Men den debatten kanske Kent Persson och den idégrupp som han sitter i inte vågar ta. Det vore ju att begränsa friheten för våra politiker – att bestämma!

Folk i gemen

Är det rätt av Wikileaks att publicera diplomaternas korrespondens?

Denna icke helt ointressanta fråga finns utlagd på SvD:s nätupplaga. Som framgår av det aktuella resultatet är inte frågan avsedd att kunna besvaras med ett enkelt JA eller NEJ – (ställningen är tämligen jämn).

Kanske det är att gå för långt att jämföra Wikileaks med en skvallertant, men vissa paralleller är slående. (Observera att det könsbestämmande ordet ”tant” inte har någonting med min fördomsfullhet att göra, utan används mest för att dra ner frågeproblematiken till en något mer gemen nivå.)

En god vän till mig, sade då han anförtroddes en hemlighet … ”jag lovar att inte säga något, men jag kan inte garantera att den som jag berättar för inte håller tyst …” och detta överfört på Wikileaks kan man tolka som ”det är väl inget fel av Wikileaks att publicera diplomaterna korrespondens, samtidigt som Wikileaks naturligtvis inte kan ta ansvar för hur hemligheterna förs vidare.”

Som alla förstår så haltar resonemanget. Wikileaks vet ju att all världens media hjälper till att sprida allt lokalt skvaller och transformera om det till bypolitik. Följaktligen får vi oss till livs genom framför allt via Aftonbladet och SvD och deras nyhetsvärdering, vad de tycker är värt att föra vidare.

Jag vet inte om det är speciellt mycket att yvas över. De flesta s.k. nyheterna är väl av den digniteten som man kan förvänta sig av ”folk i gemen” – och då inbegrips även diplomater och att ”fint” folk.

Influensatider – Pass upp!

Denna morgon har ägnats åt rekreation. Snuvan har slagit till och åter påminns man om livets smittor och deras effekter. Men det är liksom försent, som i mitt fall, och att ägna sig åt förhöjd hygien med handtvätt och att sprita sig.

Som vi lärt oss på senare år så finns ingen bot mot förkylningsvirus; endast lindring via olika beprövade huskurer.  Men observera; inte ens antibiotika hjälper, även om många tycks tro det fortfarande! Dessutom kan man trösta sig med att förkylningen värker ut så småningom av egen kraft. Men bland tar det längre tid.

Associationen till förhindrande av smittspridning ligger faktiskt inte långt bort, när man betraktar alla de virus som smittar samhällskroppen. Framför allt tänker jag på de virus som uppträdde under 1900-talet, men som dessbättre dött ut. Men man får passa sig. Virus muterar och uppträder ständigt i nya skepnader.

ERGO:  bättre huskur än demokrati lär inte finnas.

P.S. Bra huskurer kan man läsa om i författade av Amir Adan i SvD, Lena Ström-Melin i DN och Maria Ripenberg i UNT

”Östros låter som ett eko av Borg”?

Vi kan vänta.

Valanalysen inom det socialdemokratiska partiet pågår för fullt, och efter vad man kan förstå så är alla deltagare mer eller mindre sprickfärdiga med ”läckor” eller ”egna utspel som följd”. SSU-ordföranden vill att hela partistyrelsen skall ställa sina platser till förfogande. Tunga S-namn som Morgan Johansson, Ylva Johansson, Håkan Juholt har på ett eller annat sätt stämt in i kravet. och precis som S-tatsvetaren Stig-Björn Ljunggren konstaterar i  Aftonbladet , inträffar det som ingen helst önskar. Personangreppen ökar i takt med partiledningens resignerade hållning och framför allt i deras brist på närvaro.

Var är Mona Sahlin? Efter det att hon kungjorde att ” nu är det slut”, verkar det som om hon tagit en time-out – vilken i ordningen? Och var är partisekreterare Baylan? Var är Thomas Östros? Var är Thomas Bodström?
Var Urban Ahlin är – det vet vi. Han ligger lågt.

 

Som ni förstår är det inte läge att kasta sig in i denna präktiga baksmälledebatt, men jag kan i alla fall inte undanhålla mig från att konstatera att man uppfattar saker på olika sätt.
I dagens SvD kan man läsa ett Brännpunktsinlägg skrivet av  Daniel Suhonen, redaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag. Rubriken lyder  ”Östros låter som ett eko av Borg”.

Visst kan ekon förvandlas, men inte till den milda grad, va? Vad jag kommer ihåg från valrörelsen så utmärkte sig väl herr Östros mest för, efter att ha lyssnat till Borg, att alltid säga motsatsen.

OÄRK!

Expressen 4 nov.-10

 

 

Det finns ett onomatopoetiskt ord … OÄRK! … som jag lärde mig för att uttrycka en känsla som inte det inte fanns ord för.
Nu är det dags … OÄRK!

Jag vet inte varför jag inte kan stilla mig och bara betrakta alla dessa journalister som fått för sig att man håller på att uträtta något stort. Jag tänker naturligtvis på de stackars ”gyttjebrottarna” i våra vanligaste kvällstidningar som försöker hålla igång denna nymornade nymoralistiska lervälling.
Jag börjar undra om det kanske ligger något ”vidare” i det som vi ser hända omkring oss.
Vi har fått in SD i Sveriges högsta beslutande församling med sin bygderomantiska moral,
vi har KD som via sitt ombud Peter Althin, tillika ordförande i republikanska klubben som vill göra skvaller till en statsangelägenhet och kvällspressen har börjat moralisera över allehanda egenhändigt tillverkade skandaler. Snart sagt har vi väl en liten svart mustasch på varenda liten gubbe i det här landet.

I alla händelser är det ut det perspektivet som jag börjat fundera.

Är det kanske så att det är dags att sänka ribban? !

Vad jag menar är att det kanske börjar bli dags att  låta kvällspressen få löpa linan ut under parollen ”äckligast är bäst”. Låt kvällspressen dra ner byxorna på sig själva; så långt så att den seriösa journalistiken inte finner det trovärdigt att följa efter. Nu sitter redaktionsledningarna på våra seriösa mediaredaktioner och känner att ” vi måste hänga på – skvalleret har blivit av allmänt intresse”, och legitimerar därmed en dålig journalistik.
Vi har en pressombudsman, vi har pressens opinionsnämnd och vi har en förtalsparagraf. Låt det räcka.

Låt inte kvällspressen dessutom få bli en dömande makt!

Läs exempelvis: Expressen Aftonbladet och en något mer sansad bevakning i skuggan av … SvD och DN