Läsning för pressekreterare

DownloadedFile

”Upp flyga orden, tanken stilla står”, är det första citatet som jag kommer att tänka på när jag läser vad en enskild minister kan åstadkomma på kort tid. Det andra citatet är Tegnérs ” det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” – (undrar om inte Tegnér hade Hamlet i åtanke när han skrev sina rader?).
Hur som helst så för herr Billströms pladder, pudlar och övrigt struntprat till min husguds, Tage Danielsson,  mycket tänkvärda bok Grallimatik. Det är en bok som jag livligt rekommenderar till alla pressekreterare på respektive partikansli. Här kan man nämligen i inledningskapitlet  få lära sig om struntpratets fysiologi och de olika organens funktioner. Tage Danielsson redogör här för ”de manliga struntorganen” i §1. De manliga struntorganen är hjärnan, munnen och känslorna.
I §3 framgår att struntpratet bildas i såväl hjärnan som hjärtat och som sedan utsänds genom meningslösa signaler till talorganen. ”Ut genom munnen kommer då struntet i form av ljudvågor.”

Ja, det är just här och nu herr Billström befinner sig. Men regeringens pressekreterare bör kanske studera även §4. Där skriver Tage Danielsson :
”Vi skiljer på omedvetet och medvetet struntprat. Det omedvetna struntpratet uppkommer när en hjärna är så liten att den spontant tänker fel …”
”Den medvetne struntprataren däremot har ofta ovanligt stor hjärna (men ofta mindre hjärta). Han eller eller hon tänker först i och för sig logiska och förståndiga tankar; för att påverka åhöraren i viss riktning omvandlas dessa tankar emellertid innan de lämnar personen till strunt. Anledning härtill är antingen att den medvetne struntprataren finner sina teser för svaga för att uttryckas på vettigt sätt, eller också (och vanligare) att han eller hon betraktar åhöraren såsom mer eller mindre korkad och därför uttrycker sina tankar på ett så meningslöst förenklat eller för korkade personer tillrättalagt sätt att struntprat uppstår. Vana medvetna struntpratares nervsystem är så väl uppövat i detta avseende att det automatiskt förvandlar deras tankeverksamhet till rent strunt innan den lämnar kroppen. Processen blir då såsmåningom allt mindre medveten för struntprataren själv; i praktiken kan han i sitt fullt utvecklade skick faktiskt hänföras till de omedvetna struntptarna (självförvållad fördumning)”.

Tack Shakespeare, Tegnér – men framför allt Tage Danielsson vars tes bör spridas vida kring i kvarteren kring Rosenbad.

SvD, SvD

Har hr Billström en sträng lös?

Läs och begrunda

Under denna paroll skall Moderaterna marschera fram till valet 2014. Naturligtvis vet jag inte vad de menar med detta men utsagans direkta motsats skulle vara självmord efter vad jag kan förstå … tänk er  – VI HATAR MÄNNISKOR.
Nu vill jag inte  kasta mig in i någon politisk debatt, den (in)-kompetensen besitter jag inte, men en sak förstår jag att parollen att M älskar människor rimmar väldigt illa med Herr migrationsminister Tobias Billström (M) och hans uttalande om en 91-årig senildement dam. Hon skall utvisas!
Herr Billström må ha hur många strängar som helst  på sin lyra men, e-strängen – den empatiska – tycks vara mer än ostämd … såvida den inte gått av eller kanske aldrig blivit monterad. Ackordet,  ”en ”sista länken”-lag skulle vara för dyr” som ljuder i medierna skär i öronen. 

Finns där ingen i detta ”stolta, men inte nöjda parti”, som kan stämma Billström – åtminstone till eftertanke och samtidigt lära honom att det sällan är fel på mottagarna även om sändaren sitter högt upp.