”Har vi inte varnat er?”

images-2

”Alla pratar om vädret, men ingen tycks göra något åt det” är ett citat som verkligen tycks få mer fog för sig än eljest denna dag. Nu är det ju inget jag behöver ängslas för eftersom där jag befinner mig verkar vädret äntligen ha insett att det är vår. Blommande mimosa, mandelblom och starkt lysande citronträd är inte något man förknippar med snöfall, vilket varit fallet här i sydfrankrike, men som sagt; nu är det alltså dags för ”ovanligt” väder i Sverige.
Morgonens nyhetsbulletiner domineras av snöoväder och klass 2-varningar och åtföljande uppmaningar om att inte sätta sig i bilen (SvD DN m.fl.). Det är det meddelande man förmedlar från Trafikverket till alla tusentals som skall till fjällen, till de som skall från fjällen samt dessutom alla de tusentals som skall upp för att åka Vasaloppet. Och som sagt – uppmaningen är enkel: Vad ni än gör  – ge er inte ut i trafiken!
Uppmaningen känns lika vederhäftig som att ropa till den som ligger i vaken att ”vad du än gör … gå inte ut på isen!” Jag är faktiskt övertygad om att denne person är mera betjänt av att få reda på vad hen skall göra i den uppkomna situationen. Eller åtminstone bli informerad om vilka åtgårder som kommer att vidtas.
Kanske upplåta en radiokanal och berätta om läget på de mest utsatta vägarna, vilka vägar som är plogade, alternativa vägval för personer som skall åt det ena eller andra hållet.
Men som sagt; det lättaste sättet är nu att vända ryggen till och inta attityden att folk som inte hörsammat får skylla sig själva.
Gå gärna in på Trafikverkets hemsida och läs,så förstår man att man har gjort allt vad man kunnat. Bättre än så här kan det inte bli!