Ett verkligt hot?

Egentligen skulle jag kommenterat ett kanske något mer väsentligt inslag som jag inbjudits till under söndagen, men så kommer hr Ahlmark emellan. Hans märkliga förlöpning kunde bara inte gå mig förbi! (Se gårdagens drapa.)
Men jag har nu förpassat hans uttalande till avdelningen  ”sanitära olägenheter” och skriver nu istället om det jag tänkt mig från början.

Under några intensiva söndagstimmar fick jag mig till livs en massa information

I ett blogginlägg från den 26 november 2011 kommenterade jag en artikel i DN, som fortfarande är mycket läsvärd. I artikeln citeras vetenskapsjournalisten, Kristoffer Gunnartz, ett citat som jag lagt på minnet:
– Forskares kommunikationsförmåga påverkar kunskapsnivån i samhället och i förlängningen samhällsutvecklingen. Något som i sin tur påverkar hur vi agerar i viktiga frågor som klimatfrågan, kärnkraften, inställningen till antibiotika och mycket annat.

Precis den meningen dök upp sedan jag fått lyssna till professor emeritus Wibjörn Karlén.

En gyllene regel i det militära är att man skall inte dra på sig onödig eld, varför jag inte ger mig in i debatten om klimatförändringar – ett område jag är alldeles för okunnig för att ha några åsikter om, men jag kan inte annat än förundras över den debatt som förs, framför allt i olika medier. Jag skall försöka sammanfatta min förundran på följande sätt.

Klimat handlar om solens inverkan på vår planet. Det handlar förenklat om tre faktorer:

  • Instrålning
  • Utbredning (fördelning)
  • Utstrålning

Klimatet påverkas dessutom av ett antal faktorer som kan sammanfattas som:

  • Solaktivitet
  • Molnmängd
  • Koldioxid
  • Vulkanutbrott
  • Slumpmässiga variationer (kaos)

Av dessa faktorer tycks koldioxid vara den faktor som allt tycks cirkulera kring – en gas som utgör o,oo38% av vår atmosfär. (Övriga gaser skulle vara kväve (78%), syre (21%).

För mig som lekman måste jag därför ställa  frågan om man kombinerar ovan nämnda 8 faktorer (3+5):
Varför har man kommit att fastna för koldioxiden som den enda boven i ett drama som målas upp som livsavgörande för hela mänskligheten?