Grattis Isabella!

images

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden, det handlar om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet och nöjdheten bland allmänheten. Detta gäller såväl landsbygd och storstad som innerstad och ytterområden.

Ordagrant så säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Som en konsekvens av dylikt tankearbete – (hon måste ha fått huvudvärk) – skall 500 statstjänstemäns arbetsplatser flyttas 32 kilometer söderut. Det vill säga 65 kilometer från Arlanda … genom Stockholm!
Grattis Isabella!

Få institutioner lär ha så mycket internationellt utbyte som SIDA och de flesta lär nog se Arlanda som navet. Mycket trafik blir det.

Och du … Isabella! Vilken tur att Förbifart Stockholm blir bygd, även om kassakon Trängselskatten kommer att gå i sin på sikt.