Author Archives: Axel Sjöstedt

Folkets röst

 

Namnlös1

Låt oss folkomrösta!

Läst i Dagens Industri och andra medier att Brexit skulle kunna komma att kosta britterna 50 miljarder … euro! Med andra ord – i runda slängar 490 miljarder kronor.
Och det skulle idag alltså vara priset för en folkomröstning.

Det är naturligtvis svårt att omformulera svåra beslut i pengar, men en sak bör man kunna enas om och det är att aldrig kan man göra folket ansvarigt för att ha fattat fel – än mindre rätt – beslut. Dock bör våra valda ombud ha insett att ”folket” är inte beslutsfäigt i frågor som inte ens de själva kan besluta om.
Återigen; ta våra senaste folkomröstningar och deras resultat. Och kanske då – framför allt –  vår senaste omröstning om kärnkraftens varande.

Vid en sedvanlig lunch talade vi – några herrar i våra bästa år – om kärnkraften där två historier gav syn för sägen.

Två röstberättigade i systemkön som diskuterade den stundande kärnkraftsomröstningen:
– Ja va´bråkar dom om?
– Ja, jag håller med dej. Varför kan vi inte fortsätta med elektriciteten?

eller

damen som intervjuades i Katrineholm av SVT lokal-TV vad hon tyckte om kärnkraften:
– Ja, se jag vet inte – jag är inte från stan.

 

 

 

 

 

Läs även https://flanerase.wordpress.com/2016/07/03/brexit-demokratins-twitter/

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Om brott mot Sveriges säkerhet Bb 19:7

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 13.59.50

Ett alternativ till åtal vid vissa mindre allvarliga brott, som innebär att åklagaren direkt utan rättegång utfärdar böter och/eller villkorlig dom. En förutsättning är att den misstänkta personen erkänt brottet och accepterar föreläggandet. *

Den 16 december förra året skrev jag och undrade om någon rättsvårdande myndighet kunde förklara för mig hur ett så allvarligt brott som ett ”brott mot rikets säkerhet”** endast renderande en felande generaldirektör ett strafföreläggande.
Läs ovan och observera min understrykning vissa mindre allvarliga brott och fundera.
Jag har talat med jurister som jag känner, jag har skrivit till åklagarmyndigheten och jag har försökt mig på att läsa in vad som finns skrivet – dock med mycket klent resultat.
Därför igen – kan någon vettig människa klargöra för mig – och kanske många andra – hur i allsin dar ett så allvarligt brott beivras i lönn?
Och om det nu endast betraktats som ”mindre allvarligt”– varför avskedar man då generaldirektören?

* https://www.aklagare.se/ordlista/s/strafforelaggande/

** 7 § Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, begår gärning som avses i 5 § döms, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2014:383).

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Grattis Isabella!

images

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden, det handlar om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet och nöjdheten bland allmänheten. Detta gäller såväl landsbygd och storstad som innerstad och ytterområden.

Ordagrant så säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Som en konsekvens av dylikt tankearbete – (hon måste ha fått huvudvärk) – skall 500 statstjänstemäns arbetsplatser flyttas 32 kilometer söderut. Det vill säga 65 kilometer från Arlanda … genom Stockholm!
Grattis Isabella!

Få institutioner lär ha så mycket internationellt utbyte som SIDA och de flesta lär nog se Arlanda som navet. Mycket trafik blir det.

Och du … Isabella! Vilken tur att Förbifart Stockholm blir bygd, även om kassakon Trängselskatten kommer att gå i sin på sikt.

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

Skjut tomten! – Klapp-jakt på tomten!

Unknown

Ja, så är det jul igen.
I väntan på ”tomten” och en handlande hustru så tog jag mig före att lyssna till Sveriges Radio:s P1.
I ett inslag fick jag mig till livs något som jag inte reflekterat över tidigare – skäms!

I min enfald trodde jag att jag skulle förskonas från den debatt som förs 364 dagar om året. Men ack vad jag bedrog mig. Dagens journalistik tar aldrig paus.
Men det är inte utan att det verkar som dagens debattörer såg sin chans att ta upp ett brännande ämne – TOMTEN … ur ett genusperspektiv.
Enligt programledaren så har det säkert inte undgått någon att lägga märke till den genusdebatt som förts angående Lucia. Men nu ville man gräva djupare. Tomten har hittills klarat sig från att bli synad mellan benen.
Vad göra? Jo man kallar på en s.k. expert från Nordiska museet, som kunde allt om tomten och det dröjde naturligtvis inte många minuter, efter denne expert målat upp bilden av en Coca-Colatomte.
Han var en gammal gubbe. Han representerade patriarkatet. Och han var tjock! Och till råga på allt – tomten framställdes som en symbol för vår överkonsumtion och orsakade därmed den hägrande klimatkatastrofen.
Jag skall nu överdriva något; men nog kändes det som problemet med klimatet skulle kunna åtgärdas på ett mycket enkelt sätt.
SKJUT TOMTEN!
Vilken dag kan väl inte vara lämpligare.

Det verkar som dagens debattörer, på vissa håll, letar villebråd överallt i sin nit att hitta nya aspekter på både klimat- som genusdebatt, men nog verkar det som om man börjat bedriva någon typ av klapp-jakt i Kolmårdens djurpark.

God Jul!

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

De lege ferenda

Unknown
I Finland har man gjort det som vi i Sverige inte ens kan förställa oss – att förbjuda en nazistisk organisation. Men se det har de gjort i vårt östra grannland och det under motivering att Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet anses ”väsentligt” strida mot lagen och ”god sed”.

God sed, eller opus morale som lärt folk brukar uttrycka det, är ett begrepp som väldigt ofta kommer i kläm i den svenska debatten. Allt som oftast hänvisas till att vår befintliga brottslagstiftning täcker dubiösa handlingar – handlingar som samtidigt skyddas i någon av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Våra grundläggande fri- och rättigheter är bland andra:

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats.
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Jag vet att jag är ute på minerad mark, men med baskunskapen att de lege lata är den lag som gäller, utesluter inte en diskussion om de lege ferenda. Juridikens främsta uppgift är att studera och tolka de lege lata medan det kan anses som politikens främsta uppgift att studera de lege ferenda.

Jag vet inte hur många gånger jag mött människor som ställt sig undrande till att rättsstaten Sverige, i deras tycke,  tyckts tappat bort grundläggande begrepp. Hur kan till exempel göteborgspolisen tillåta nazister att demonstrera i närheten av stadens synagoga. Jo; med hänvisning till demonstrationsfriheten.

Med detta som ett exempel och med de nyligen aktuella fallen i Malmö och Göteborg, där nazismens företrädare påvisat hur man kan utnyttja vårt s.k. öppna samhälle skulle jag vilja uppmana våra politiker till en allmän debatt om våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

P.S. Jag vet att röra vid eller ifrågasätta någon våra grundlagar är det farligaste man kan göra. Det tolkas ofta vara liktydigt med ifrågasättandet av vår demokrati, men samtidigt är det lika viktigt att vår lagstiftning harmonierar med vad en majoritet betraktar som god sed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kommentarer

Filed under Kultur

#detosarkatt

Unknown.jpeg
”Nu inleds den politiska granskningen”
, så stod det att läsa i bl.a. Helsingborgs Dagblad den 13 augusti, men nu har det gått ett antal månader sedan det som var på allas läppar – Transportstyrelseskandalen –  och som så smått börjat sedimenteras.

Det är ganska – för att inte säga – mycket egendomligt, att en händelse som betraktas som en av de största skandalerna sedan Wennerströmsaffären och som fortfarande ses som ett hot mot rikets säkerhet – även om statsminister Löfven talat ner riskerna – nu övergått i en politisk fas. Och det vet ju alla vad det innebär.
Tystnad!
Tystnadsplikt tycks råda för alla inblandade. (Inklusive KU – garanten mot allt maktmissbruk).
Men fortfarande undrar jag; är den juridiska biten utredd? Eller håller rättssäkerheten på att börja ruttna ”inifrån”?

Någonstans har jag läst mig till att en åklagare kan besluta om ett strafföreläggande vid mindre allvarliga brott, om en person erkänner sig skyldig.
Men hur i allsin dar kan man utfärda ett strafföreläggande, när det handlar om ett brott mot rikets säkerhet?
Men om det i vissa kretsar betraktas som ett ”mindre allvarligt brott” – varför blev generaldirektören av med jobbet?  Och varför fick GD erbjudande om arbete i Regeringskansliet om hon begått brott ?
Därtill kommer statsråd som fått avgå, statssekreterare som fått avgå med omedelbar verkan … en söndag! … osv. osv.

Osar det katt? … nej; det stinker!

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Kultur

En lingvistisk lucka

Unknown.jpeg

Towa Carson – hon talar rikssvenska hon!

Så; återigen har en lingvist framträtt och försökt avliva myten om att man i Nyköping skulle tala den ”renaste”, den ”minst dialektalt färgade” svenskan eller helt enkelt att staden är ”det enda stället i landet där man talar riksspråk”.

Nu skall man inte döma Mikael Parkvall – lingvisten heter så – då han skall framträda i den av SvD öppnade Språkluckan ända fram till jul, så det finns säkert möjligheter för honom att vidga vyerna.
I alla händelser vill jag ge honom en fråga att fundera över:
Vad hade Nyköping varit utan Eskilstuna?

För den som är något berest i Sveriges vackraste landskap så förstår hon genast svaret på frågan, om man på dagen färdas från, den ena staden till den andra. Reliefen är nämligen påtaglig. Det fullödiga, mustiga språket som eskilstunesiskan utgör kan enkelt jämföras med den engelska som odlas i Oxbridge. Vad vore engelskan utan denna ”highbrow english” eller eller direkt överfört – hajbrausvenska, som man säger i Eskilstuna?
Nej som alla förstår. Eskilstunesiskan är riksspråket och allt annat är endast dåliga kopior!
Fattaru´… öölö?

Lämna en kommentar

Filed under Kultur