Spännande möte, eller ett aha-möte

Unknown

All people ara different!

Idag fick jag möjligheten att under en längre stund samtala med en ”äkta” muslim.
Mannen kom från den kurdiska delen av Irak . Han hade bott i Sverige under 10 år och betraktade sig själv som sunnit. Observera att jag skriver och – inte men. Han definierade sig som svensk OCH sunnit.
Av ren nyfikenhet började jag ställa frågor till honom, huruvida han tro omfattade hans kulturella inställning till sharialagstiftningen. Jag presenterade mig som jurist och gav uttryck för min inställning att ett samhälle endast kan grundas på en rättsuppfattning. Jag kom naturligtvis dragande med mina normer, de lege lata – de lege ferrenda, som säger att vi döms efter rådande rättssystem, men det står fältet samtidigt att propagera för ett en annan rättsuppfattning.
För att exemplifiera vad jag menade så drog jag ett fall där en en man som hade tre hustrur från sitt hemlands kultur – kunde han kräva rätt till allmän änkepension för samtliga sina hustrur här i Sverige? Dessutom lade jag till en passus om att lagstiftningen handlar om lagstiftningen bygger på demokratisk grund – de lege lata.
Men då fick jag mig en tankeställare, eller kalla det gärna en insikt.

Min muslimske vän berättade då, förutom att han bjöd in mig till att besöka moskén, att vår västerländska demokrati är ett sentida påfund. Hans religion och tillika tro visade att hans demokrati var 1300 år gammal,  samtida med den store profetens förkunnelse.
Och så här löd hans förkunnelse: inför Gud är alla människor lika.
Det är det tydligen det min muslimske vän  kallade demokrati!

Jag tar mig för panna, men har begåvats med en insikt.

 

 

 

Men´s talk

Skärmavbild 2018-03-22 kl. 11.03.32

Herrarna får ursäkta; men finns det en bättre bild, som illustrerar hur mycket miljön betyder för ”men´s talk”.
På båda sidor bordet sitter herrarna med välknutna manliga attribut. Trots de aparta klädkoderna har de här gentlemännen ett gemensamt intresse, men situationen är officiell och … synligen uppsnappas dessutom allt ljud
Men sätt respektive Entourage i en en annan miljö, där man kan knyta upp huvuddukarna och slipsarna! Ja då blir det nog annat ljud i skällan – t.ex i en buss.
Då övergår antagligen men´s talk till locker-room talk.
Fråga färdledaren – han vet vad han talade om.

Grattis alla licensbetalare!

images
Grattis alla licensbetalare!
I kväll bjuder statstelevisionen alla medborgare – t.o.m. alla de som inte betalar licens – på en riktig högtidsstund. Då visas nämligen ett program med titeln Sveriges fetaste hundar.

Det är med dylika inslag som man undrar varför vi har en företeelse som kallar sig public service?  Och ack vad jag önskar att jag vore en fluga på väggen i det redaktionsrum där beslutet om att sända programmet. Yttrade någon möjligen:
– Nu skall tittarna få valuta för pengarna!
Det hedrar att vi i Sverige inte betalar kyrkoskatt för den som inte vill men istället en begravningsavgift. Kan man inte införa något likartat vad gäller Radio-och TV-licensen?

Betala för det som kan betraktas som public service – dvs. nödvändig samhällsinformation.

P.S.  Public service innebär helt enkelt att programmen görs bara med tanke på dig som tittar och lyssnar. Så står att läsa på SR:s hemsida.(sic!)

 

#metoo och Katarina Gunnarsson

3256965_2048_1152

Efter ha läst boken Kunskapssynen och Pedagogiken, lyssnat till Katarina Gunnarsson (se bild) reportage i radions Studio Ett och studerat tidningarnas skriverier fick jag en idé. 

Jag kan inte frigöra mig från tanken från likheten mellan radioreportern Katarina Gunnarsson och metoo-rörelsen´s  effekt på samhällsdebatten. Med ett antal avslöjande program i Studio Ett har hon lyckats med att få genomslag i debatten om det svenska skolsystemet, som ingen annan lyckats med. På ledarsidor, i artiklar, på gator och torg talas idag om det svenska kunskapshaveriet.

Därför ser jag framför mig, och hoppas få se lärare, elever och föräldrar – alla klädda i svart – hålla varandra i händerna, bildandes en mänsklig kedja mellan Lärarförbundets kansli till Utbildningsdepartementet – mellan lärarförbundets förbundsordförande, Jaara Åstrands fram till utbildningsministers Gustav Fridolins tjänsterum.

Ur kedjan kliver sedan deltagarna – en och en – och läser upp ur självupplevda delar av läroplaner, betygskriterier och annat smått och gott, som kommit att sammanfattas i begreppet ”postmodern och konstruktivists kunskapsyn”.

TV2 sänder direkt!

 

Ett nytt institut

Bild 2

Aha! Svensk lag!

Det svenska samhället bygger på några viktiga grundstenar:

  • Tryck- och yttrandefrihet, alla ska kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.
  • Föreningsfrihet, rätten att få gå med i eller starta en förening är grundläggande i en demokrati.
  • Religionsfrihet eller trosfrihet är rätten att fritt bestämma om man vill praktisera en religion. Religionsfriheten räknas som en av.
  • Rättssäkerhet som betyder att alla människor ska vara lika inför lagen.

För mig utgör dessa fundamentet för vår svenska demokrati, men som i dessa yttersta dagar börjat vittra sönder. Det senaste exemplet är domen där en åtalad person friats i ett mycket uppmärksammat fall där domskälen inte hör till svensk rättstillämpning. Ett annat … huruvida böneutrop är att likställa med traditionell klockringning. Det senare känner jag dock mest som en pseudodebatt huruvida böneutropet är till för  icke-troende som troende islamister att ta del av islams andlighet. Då känns det mer kittlande att nämna det faktum att böneutrop inte får utföras av kvinnor, då dessas röster kan fresta männen. Detta apropå kvinnliga präster i den svenska kyrkan!

Nej; det som upprör mig mest är den uppmärksammade domen där sharialagar börjat komma in bakvägen i den svenska demokratin genom vårt svenska nämndemannaväsen. Som vi fått höra i den av här uppkomna debatten så är försvaret för nämndemannaväsendet det demokratiska inflytandet. Och som jag nämnt ovan föreligger religionsfrihet i vårt land, men ingen hade väl räknat med att denna  mänskliga rättighet skulle komma att användas i missionerande syfte och den vägen få fäste i den svenska rättstillämpningen.
En märklig diskussion har uppkommit på grund av att nämndemän tillsätts via partitillhörighet, i detta fall Centerpartiet, då istället den relevanta frågan kanske istället borde vara huruvida en nämndeman borde vara konfessionslös för att ens komma i fråga? Men i enlighet med ovanstående rättighetskatalog, så är det naturligtvis en omöjlighet.

Följaktligen;
Nämndemannainstitutionen, har i mina ögon, spelat ut sin roll och bör avskaffas. Istället föreslår jag att ett, vad jag vill kalla, lekdomarinstitut, utreds. Detta institut skulle bygga på att personer, efter fastställd utbildning, äger behörighet att döma. Behöriga att söka denna grundutbildning skall vara svenska medborgare, precis som till vilken utbildning som helst. Först då kan vi kanske kan garantera rättssäkerheten som betyder att alla människor ska vara lika inför lagen – svensk lag.

 

 

Vilka är ”vi”?

Unknown-1

Finns det något mer missbrukat ord än ordet ”vi”.
Visserligen – när drottning Victoria använde sig av pluralis majestatis fanns ingen som tvivlade på vem hon menade när hon använde sig av uttrycket ”we are not amused!” Det fanns ju inte så många majestäter att välja på – änka som hon var under 40 år.

Men nu, när Stefan Löfven och åker omkring och sprätter pengar så kan man undra om vem han menar när han säger ” vi skjuter nu till 2 miljarder”.
Är det han och hans åtföljande Entourage som avses? Eller är det regeringen? Och i så fall – inbegrips MP? För inte kan han väl mena riksdagen?
I alla händelser börjar jag få en känsla av vissa politikers maktfullkomlighet spritt sig när de åker runt i landet och lovar bort allas våra skattepengar.
We are not amused!

 

Lasse Sarri är död

Unknown-1

Jag tillhör en generation på utdöende.
Jag tillhör en generation som sörjer Lasse Sarri.

Lasse Sarri dödde den 18 januari. En person som jag förknippar med min musikaliska fostran. TV:n var svartvit och antalet kanaler var begränsat till en!
På vissa lördagar mummade man armhålen, knöt den virkade slipsen och hade för avsikt att gå på skoldans. Men så hände det att TV visade ett program producerat av Lasse Sarri. Och då fick flickorna vänta på sina kavaljéer.

Jag minns ett sådant tillfälle  …

Tack Lasse Sarri!

 

I minaretens skugga

Unknown-1

I dagens SvD skriver Ann Heberlein ett inlägg som föder många funderingar.
Primärt raljerar hon över hur ett ärende, om den muslimska församlingens önskemål om böneutrop i Växjö, kommit att handläggas av miljö- och hälsoskyddskontoret, men som samtidigt blottlägger det svenska samhällets handfallenhet i frågor som blivit aktuella på senare tid.
Visst häpnade man när en imam framförde för cirka 5 år sedan, att Sverige borde införa sharialagar. Och visst häpnade svenskarna över uppgiften om att Nacka kommun införskaffat 3 bostadsrätter till en syrisk mans hustrur.
Och som sagt – nu skall Sverige befruktas av böneutrop?

Några frågor som dyker upp i mitt huvud är:
Kan en man som har gift i ett land med muslimskt rättsväsende och hans 3 hustrur bli svenska medborgare? Kan tre änkepensioner komma att bli utbetalade? Gäller Ärvdabalkens – och Giftermålsbalkens bestämmelser för dylika familjebildningar?

Ursäkta min okunnighet, men jag förväntar mig att alla de som vet bättre hör av sig.

Banta 24 timmar om dygnet

 

Läste just att en ”asiatisk”(?) läkare varnar för en överutnyttjad(?) och definitivt begränsad resurs, nämligen – hjärtat!
Vem är jag att veta – men visst känns hans budskap lockande när han ger oss rådet –”take napp”!

images

En liknande ovetenskaplig teori har jag dock fått anledning att personligen ifrågasätta .
Jag gick nämligen häromdagen en dryg kilometerna för att handla, dels påverkad av att spara miljön, men kanske mest för att få en nypa frisk luft. Jag släpade hem en vederstyggligt tung påse men tröstade mig med att jag antagligen bättrat på min hälsa.
Eller?
En god vän sedan många kilon – en vad man kan kalla vän på ”uppåtgående”– undervisade mig genom att be mig lyfta två 10-litershinkar fyllda med vatten och känna på vikten samtidigt som han framförde sin teori:
”Om jag bär omkring de här hinkarna, dag som natt, så borde jag väl gå ner åtskilligt i vikt? Likafullt om jag går upp 20 kilo så bör det väl resultatet bli detsamma? För vad är skillnaden om man bär vikten i två hinkar eller om man bär dem runt midjan?

Som alla förstår handlar detta om en av livets många mysterier. Och svaret är den samlade vetenskapen oss överviktiga skyldiga.